settings icon
share icon
سوال

نقش روح القدس در عهد عتیق چه بود؟

جواب


نقش روح القدس در عهد عتیق بسیار شبیه به نقش آن در عهد جدید است. وقتیکه از نقش روح القدس صحبت می کنیم، می توانیم چهار جنبه عمومی کار روح القدس را ببینیم: 1) نوزایی 2) ساکن شدن (یا پرساختن)، 3) باز داشتن، و 4) قوت بخشیدن برای خدمت. شواهد این جنبه از کارهای روح القدس را می توان هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید مشاهده کرد.

اولین جنبه کار روح القدس در فرایند نوزایی است. لغت دیگر برای نوزایی، "تولد دوباره" است، که در حقیقت مفهوم "تولد تازه" را از آن درمی یابیم. گواه این امر را نیز می توان در انجیل یوحنا مشاهد کرد: »یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند‌‌« (یوحنا 3:3). این سوال در ذهن ایجاد می شود: ارتباط این با کار روح القدس در عهد عتیق چیست؟ عیسی در ادامه صحبتش با نیقودیموس، این را به او گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی‌دانی؟« (یوحنا 10:3). نکته ای که عیسی به آن اشاره می کرد، این است که نیقودیموس باید این حقیقت را می دانست که روح القدس منشأ حیات تازه است زیرا که این در عهد عتیق مکشوف شده است. برای مثال، موسی به قوم اسرائیل پیش از ورود به سرزمین وعده گفت: »خداوند خدایتان به شما و فرزندانتان دلهای پاک و فرمانبردار عطا می‌کند تا خداوند خدایتان را از دل و جان دوست بدارید و در آن سرزمین همیشه زندگی کنید «(تثنیه ۶:۳۰). این ختنه قلب، کار روح خداست و فقط توسط او می تواند به انجام رسد. همچنین موضوع نوزایی را در حزقیال 19:11-20 و حزقیال 26:36-29 می توانیم مشاهده کنیم.

ثمره کار نوزایی روح القدس ایمان است (افسسیان 8:2). اکنون می دانیم که مردان ایمان بسیاری در عهد عتیق وجود داشتند که اسامی خیلی از آنها در عبرانیان باب 11 آمده است. اگر ایمان بواسطۀ قدرت نوزایی روح القدس بوجود می آید، پس این موضوع قطعاً باید در مورد مقدسین عهد عتیق که نگاهشان به صلیب در آینده بود صدق می کرد، و بر وعده خدا مبنی بر رستگاریشان در آینده باور داشتند. آنها وعده ها را دیدند و »با شادی در انتظار آنها بودند« (عبرانیان 13:11)، با ایمان آنچه را که خدا وعده داده بود و به انجام رساند، پذیرفتند.

جنبه دوم کار روح القدس در عهد عتیق ساکن شدن، یا پرساختن بود. اینجا فرق عمده نقش روح القدس در عهد جدید و عهد عتیق آشکار می شود. عهد جدید ساکن شدن دائمی روح القدس در ایمانداران را تعلیم می دهد (اول قرنتیان 16:3-17؛ 19:6-20). وقتیکه ایمان خود را برای نجات، بر عیسی مسیح می گذاریم، روح القدس می آید تا درون ما زندگی کند. پولس رسول، این ساکن شدن ابدی را "بیعانه میراث" می نامد. (افسسیان 14:1-13). برخلاف این کار در عهد جدید، ساکن شدن روح القدس در عهد عتیق، انتخابی و موقتی بود. روح خدا بر افرادی در عهد عتیق "قرار می گرفت"، مثل یوشع (اعداد 18:27)، داوود (اول سموئیل ۱۲:۱۶-۱۳) و حتی شائول (اول سموئیل 10:10). در کتاب داوران، می بینیم که روح خدا بر داوران مختلفی که خدا برای رهایی اسرائیل از ستمگرانش انتخاب کرده بود "قرار می گرفت". روح القدس، برای وظایف و ماموریتهای خاصی روی این افراد قرار می گرفت. این سکونت، نشانه ای از لطف خداوند بر روی آن شخص بود (در مورد داوود)، و اگر لطف خداوند آن شخص را ترک می کرد، روح از او برداشته می شد (بطور مثال، راجع به شائول در اول سموئیل 14:16). در نهایت، "قرار گرفتن" روح بر شخصی، همیشه نمایانگر وضعیت روحانی آن شخص نیست (بطور مثال، شائول، سامسون و خیلی از داوران). پس، درحالیکه روح القدس در عهد جدید، تنها در ایمانداران ساکن می شود و این سکوت دائمی است، در عهد عتیق روح تنها بر اشخاص خاصی و برای کار خاصی، صرف نظر از وضعیت روحانیشان قرار می گرفت. به محض اینکه آن کار به انجام می رسید، معمولاً روح از شخص برداشته می شد.

سومین جنبه کار روح القدس در عهد عتیق، بازدارندگی از گناه است. پیدایش 3:6 به نظر نشان می دهد که روح القدس گناهکاری انسان را مهار کرده و باز می دارد، و اینکه این بازدارندگی، وقتیکه صبر خداوند در برابر گناه به سر رسد، برداشته می شود. این تفکر در دوم تسالونیکیان 3:2-8 نیز قید شده است، وقتیکه در زمانهای آخر افزایش بی ایمانی نشانه و اخطاری است به آمدن داوری خدا. تا هنگامی که هنوز زمانِ از پیش مقرر شده یعنی زمانی که «مرد بی‌دین» (آیه ۳) ظهور کند، فرا نرسیده باشد، روح القدس قدرت شیطان را مهار کرده و باز می دارد، و تنها در زمانی آن را آزاد می سازد که در راستای مقاصدش باشد.

جنبه چهارم و انتهایی کار روح القدس در عهد عتیق، قوت بخشیدن برای خدمت است. بسیار شبیه به طریقهایی که عطایای روحانی در عهد جدید عمل می کنند، روح به افراد مشخصی برای خدمت اعطا می کند. بطور مثال بصلئیل در خروج 2:31-5، که خدا به او استعداد و عطیه برای انجام اکثر کارهای عملی و هنری خیمه اعطا کرد. علاوه براین، با یادآور شدن سکونت انتخابی و موقتی روح القدس که در بالا راجع به آن صحبت شد، می بینیم که روح بر این افراد به منظور کارهای خاصی، نظیر سلطنت بر قوم اسرائیل اعطا شد (مانند، شائول و داوود).

می توان همچنین به نقش روح در آفرینش اشاره کرد. در پیدایش 2:1 از روح خدا صحبت می کند که »بر روی آبها حرکت می‌کرد« و بر کار آفرینش نظارت می کرد. به همین شکل، روح در کار خلقت تازه مسئولیت دارد (دوم قرنتیان 17:5) چنانکه مردم را از طریق خلقت تازه به پادشاهی خدا رهنمون می سازد.

در مجموع، روح بیشترِ همان کارهایی که در عصر حاضر به انجام می رساند، در عهد عتیق انجام می دهد. تفاوت عمده در سکونت ابدی روح القدس در ایمانداران در حال حاضر است. همانطور که عیسی راجع به این تغییر مسؤلیت روح القدس گفت: »ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود« (یوحنا ۱۷:۱۴).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"نقش روح القدس در عهد عتیق چه بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries