settings icon
share icon
سوال

اسلام حنبلی چیست؟

جواب


حنبلی بنیادگراترین مکتب در بین مکاتب اصلی اسلامی است. منبع همه این رویکردها نسبت به شرع مقدس یا همان احکام اسلامی، قرآن و حدیث است. حنبلی در مورد رویکردش نسبت به منابع ثانوی احکام اسلامی و اینکه این منابع تا چه اندازه ای مورد قبول یا مهم هستند با مکاتب حنفی، مالکی و شافعی متفاوت است. حنبلی سنتی ترین و سفت و سخت ترین مکتب در بین چهار مکتب اصلی اسلام است.

اکثر مسلمانان در برخورد با احکام اسلامی ایده تشبیه – قیاس در اسلام – را می پذیرند، بر اساس این ایده می توان احکام اسلامی تدوین شده را در موقعیت ها و موضوعات مهم به کار برد. حنبلی چنین تفسیری ندارد. دیدگاه های اساسی حنبلی در مورد احکام اسلامی، استفاده از قیاس و همچنین نظر قضایی (بر اساس تشخیص قاضی) را رد می کند. رسوم محلی اعتبار ندارد – احکام، احکام است. عالمان اولیه این مکتب اعتبار هر نوع اجماع پس از مرگ همراهان محمد را نیز رد کردند. بعدها حقوق دانان حنبلی انعطاف بیشتری نشان دادند و در مورد قیاس و اجماع به روش های شافعی نزدیک تر شدند.

برخی از مسلمانان سنی این جنبش مایل به انعطاف پذیری و تشخیص را قابل قبول ندانستند. اختلافات از یک طرف و خشم از سلطه اروپایی ها در قرن هجدهم و نوزدهم از طرف دیگر باعث به وجود آمدن جنبشی به نام وهابی شد. این موضع الهام بخش فرقه دیگری در این جنبش به نام سلفی شد. اقلیت مسلمانان سلفی معتقدند که با غیرمسلمانان باید با خشونت رفتار شود. این شاخه در تقسیمات درون اسلام، مکتب منتخب ترسناک ترین گروه های تروریستی جهان مانند داعش، بوکوحرام و القاعده شده است.

حنبلی بیشتر از هرجایی در عربستان سعودی – مورد حمایت حکومت عربستان – و همچنین در قسمت هایی از خاورمیانه رایج است. این ارتباط سلفی ( که خودش زیرمجموعه ای از وهابی و حنبلی است) با قدرت و ثروت عربستان سعودی باعث شده تا تاثیر زیادی در صحنه جهانی داشته باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اسلام حنبلی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries