settings icon
share icon
سوال

اینکه خداوند به روش های اسرار آمیز عمل می کند به چه معنایی است؟

جواب


راه و روش های خداوند اکثرا اسرارآمیز به نظر می رسند، این یعنی راه و روش های خداوند در اکثر موارد مردم را سردرگم/حیران می کند. چرا خداوند به یوشع و فرزندان اسرائیل گفت که برای مدت یک هفته شهر اریحا را دور بزنند (یوشع فصل 6 آیه های 1 تا 4)؟ چه نتیجه ی خوبی می توانست از دستگیری و ضرب و شتم بدون علت پولس و سیلاس حاصل شود؟ (اعمال رسولان فصل 16 آیه های 22 تا 24)؟

روش ها و فرایندهایی که خداوند استفاده می کند، اثر متقابل آزادی انسان و حاکمیت خداوند، و جمع بندی های نهایی خداوند بسیار فراتر از آن چیزی است که ذهن محدود انسان بتواند آن را درک کند. کتاب مقدس و شهادت های مسیحیان در طول قرنها سرشار از داستان های واقعی ای است که خداوند چگونه موقعیت ها، مشکلات و زندگی ها را کاملا از این رو به آن رو کرده است. او این کارها را اغلب با غیرمنتظره ترین، حیرت انگیزترین و غیرقابل توضیح ترین روشها انجام می دهد.

زندگی یوسف مثال خوبی از کارهای اسرارآمیز خداوند است (پیدایش فصل 37 آیه 1 تا فصل 50 آیه 26). یوسف در پیدایش فصل 50 آیه 20 به برادرانش می گوید، «هر چند شما به من بدی کردید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود.» او در این آیه ها خلاصه ای از وقایع زندگی اش را بیان می کند، از بدی ای که برادرانش در حق او کردند آغاز می کند و با مقامی که دریافت کرده و بخشی از برنامه خدا برای نجات جان فرزندان او بوده است سخن خود را پایان می دهد (پیدایش فصل 15 آیه های 13 تا 14).

در کنعان جایی که فرزندان ابراهیم، عبرانی ها، ساکن بود قحطی فراگیر شده بود(پیدایش فصل 43 آیه 1)، بنابراین یوسف همه آنها را از کنعان به مصر آورد (پیدایش فصل 46 آیه های 26 تا 27). او فرماندار مصر و مسئول خرید و فروش غذا شده بود به همین دلیل می توانست برای همه آنها غذا فراهم کند(پیدایش فصل 42 آیه 6). چرا یوسف در مصر بود؟ برادرانش بیست سال پیش از آن او را به عنوان برده فروختند و حال برای رزق و روزی خود به او وابسته شده بودند (پیدایش فصل 37 آیه 28). این تنها قسمت کوچکی از زندگی یوسف بود؛ حرکت معماگونه ی خداوند در سرتاسر زندگی یوسف دیده می شود. اگر یوسف فرماندار مصر نمیشد و خویشاوندان خود را به آنجا نمی برد، داستان موسی نیز اتفاق نمی افتاد و چهارصد سال پس از آن، خروجی از مصر نیز در کار نبود (خروج فصل 6 آیه های 1 تا 8).

اگر یوسف در مورد فروخته شدن به عنوان برده توسط برادرانش حق انتخاب داشت قطعا انتخاب او نه بود. اگر او می توانست انتخاب کند که به خاطر اتهامات دروغ به زندان بیفتد یا نه، باز هم جواب او «نه» بود (پیدایش فصل 39 آیه های 1 تا 20). چه کسی چنین بدرفتاری در حق خودش را انتخاب می کرد؟ اما در مصر بود که یوسف توانست خانواده خود را نجات دهد و درِ زندان بود که به قصر باز شد.

خداوند از آغاز، پایان را مشخص می کند (اشعیا فصل 46 آیه های 10 تا 11) و ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که همه اتفاقات زندگی یک ایماندار در خدمت برنامه و هدف نهایی خداوند است (اشعیا فصل 14 آیه 24، رومیان فصل 8 آیه 28). از نظر ما اتفاقاتی که خداوند در زندگی ما رقم می زند غیر منطقی و ورای درک ماست. با این وجود، ما با چشم نمی بینیم بلکه با ایمان باور می کنیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7). مسیحیان می دانند که افکار خدا بالاتر از افکار ما و روش های او برتر از روش های ما است، «درست مانند آسمان که بلندتر از زمین است» (اشعیا فصل 55 آیه های 8 تا 9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اینکه خداوند به روش های اسرار آمیز عمل می کند به چه معنایی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries