settings icon
share icon
سوال

«عیسی مسیح خدا با ماست» به چه معناست؟

جواب


یک فرشته قبل از تولد عیسی مسیح به یوسف ظاهر شد و به او گفت کودکی که در رحم مریم است از روح القدس است (متی فصل 1 آیه های 20 تا 21). مریم پسری به دنیا خواهد آورد و باید نامش را عیسی بگذارند. سپس متی با نقل قول از اشعیا (فصل 7 آیه 14) از این حقیقت الهام شده رونمایی می کند: «دختری باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد، و او را عمانوئیل خواهند خواند» (عمانوئیل به زبان عبری به معنی «خدا با ما» است) (متی فصل 1 آیه های 22 تا 23).

اشعیای نبی هفتصد سال پیش از آن، تولد مسیح موعود از باکره را پیشگویی کرده بود. اشعیا نام او را عمانوعیل یعنی «خدا با ما» پیش گویی کرد. متی با ارجاع به گفته های اشعیا، عیسی مسیح را همان عمانوعیل اشعیا معرفی می کند. اسم عمانوعیل بیان کننده معجزه ی ظهور خدا در جسم انسان (تجسم) است: عیسی مسیح همان خدا با ما است. خداوند همیشه با قوم خود بوده است – ستونی از ابر بالای خیمه ی عبادت، در صدای پیامبران، در صندوق عهد – اما حضور او در بین قوم خود هرگز مانند حضورش از طریق پسرش یعنی عیسی مسیح (زاده شده از باکره) نبوده است.

آشکارترین حضور خداوند در بین قوم خود در عهد قدیم زمانی بود که شکوه و جلالش خیمه عبادت (خروج فصل 25 آیه 8؛ فصل 40 آیه های 34 تا 35) و معبد (اول پادشاهان فصل 8 آیه های 10 تا 11) را پر کرد. اما با حضور خدای پسر در جسم انسان شکوه او بسیار فراتر رفت، خدا جسم شد و او شخصا با ما است.

شاید بتوان گفت که مهمترین متن کتاب مقدس درباره تجسم (ظهور خدای پسر در بدن انسان) یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 14 می باشد که می گوید، «در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه، خدا بود» (آیه های 1 تا 2). یوحنا برای اشاره دقیق به خدا از کلمه ی یونانی «لوگوس» یا همان «کلمه» استفاده می کند. او در آیه 14 می گوید، « کلمه، انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از فیض و راستی بود. ما جلال او را به چشم خود دیدیم، جلال پسر بی‌نظیر پدر آسمانی ما، خدا »

عیسی مسیح در شبی که دستگیر شد مشغول تعلیم به شاگردانش بود که فیلیپ از او درخواستی کرد: «فیلیپ گفت: «خداوندا، پدر را به ما نشان بده که همین برای ما کافی است.» عیسی جواب داد: «فیلیپ، آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بوده‌ام، هنوز هم نمی‌دانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند، خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا می‌خواهی او را ببینی؟» (یوحنا فصل 14 آیه های 8 تا 9). عیسی مسیح در تمام مدت پدر آسمانی را به آنها نشان می داده است. او براستی «خدا با ما» بود. هرزمانی که او حرف میزد کلمات پدر را به زبان جاری می کرد. هر کاری که می کرد دقیقا همانی بود که خدای پدر انجام می داد.

خداوند به جسم انسان درآمد (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16). این همان تجسم (ظهور خدا در جسم انسان) است. خدای پسر به معنای واقعی کلمه مانند یک انسان شد و خیمه ی مقدس را در بین ما گسترانید. او چادر خود را در کمپ ما برقرار ساخت (یوحنا فصل 1 آیه 14). خداوند شکوه خودش را به ما نشان داد و حقیقت و رحمت خود را به ما عرضه کرد. خیمه عبادت در عهد قدیم نشان دهنده حضور خداوند بود اما حالا با عهد جدیدی که خداوند با ما بسته است عیسی مسیح، خدا با ما است. او فقط مظهر و سمبلی از خداوند در بین ما نیست بلکه خود خداوند است که شخصا با ما است. عیسی مسیح بخشی از رونمایی از خداوند نیست، بلکه او خود خدا است که با همه ی کمالش در بین ماست: «در مسیح طبیعت و ذات الهی، به طور کامل، در یک بدن انسانی ظاهر شده است» (کولسیان فصل 2 آیه 9).

خداوند از طریق عیسی مسیح خودش را کاملا به ما آشکار کرد و شناساند. او خودش را به عنوان نجات دهنده به ما آشکار کرد (اول پطرس فصل 1 آیه های 18 تا 19). عیسی مسیح همان خدا با ما است که ما را با خدای پدر آشتی می دهد. ما زمانی به دلیل گناه از خدا جدا شدیم (اشعیا فصل 59 آیه 2) اما عیسی مسیح آمد و خدا را به حضور ما آورد: «پیام ما این است که خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می‌خواند تا گناهانشان را ببخشاید و آثار آن را پاک نماید» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19؛ همچنین نگاه کنید به رومیان فصل 8 آیه 3).

عیسی مسیح نه تنها خدا با ماست بلکه خدا در وجود ما نیز هست. با ایمان به عیسی مسیح و تولد تازه، خدا در درون ما ساکن می شود: «طبیعت کُهنۀ من با او مصلوب شد. پس دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند! و این زندگی که در بدن خاکی می‌کنم، به‌واسطۀ ایمان و توکل به پسر خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت» (غلاطیان فصل 2 آیه 20). روح خداوند درون ما زندگی می کند و ما محل زندگی او هستیم. «زیرا شما معبدی زنده هستید و خدا در شما ساکن است! چنانکه او فرموده است: «من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید، و من خدای آنان خواهم بود و ایشان قوم من» (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16).

عیسی مسیح «خدا با ما» به طور موقتی نیست بلکه او تا ابد با ما خواهد بود. خدای پسر که همیشه همراه با خدای پدر بوده است به جسم و طبیعت انسان درآمد و برای همیشه «خدا با ما» شد: «مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی اگر دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»(متی فصل 28 آیه 20؛ نگاه کنید به عبرانیان فصل 13 آیه 5).

وقتیکه زمان آن فرا رسیده بود تا عیسی مسیح به نزد پدر بازگردد به شاگردانش گفت، «من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی‌بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند» (یوحنا فصل 14 آیه 16). عیسی مسیح در اینجا به روح القدس یعنی شخص سوم تثلیث اشاره می کرد که حضور خداوند را به زندگی ایمانداران می آورد و در درون آنها ساکن می شود. روح القدس نقش آموزگاری عیسی مسیح را ادامه می دهد، حقایق را آشکار می کند، مشوق و تسلی بخش ما می شود، بین ما و خدا میانجی گری می کند و «خدا با ما» می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«عیسی مسیح خدا با ماست» به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries