settings icon
share icon
سوال

آیا خدا هنوز هم با ما صحبت می کند؟

جواب


کتاب مقدس به ما می گوید که خداوند بارها با مردم بصورت گفتاری صحبت کرده است( خروج فصل 3 آیه 14، یوشع فصل 1 آیه 1 ، داوران فصل 6 آیه 18، 1 سموئیل فصل 3 آیه 11 ، 2 سموئیل فصل 2 آیه 1 ، ایوب فصل 40 آیه 1 ، اشعیا فصل 7 آیه 3 ، ارمیا فصل 1 آیه 7 ، اعمال فصل 8 آیه 26 و فصل 9 آیه 15– اینها فقط یک نمونه کوچک هستند). هیچ دلیلی با استناد به کتاب مقدس وجود ندارد که خدا امروز با ما بصورت گفتاری صحبت نمی کند. با توجه به اینکه خداوند صدها بار با انسان بصورت گفتاری صحبت کرده است، اما باید در نظر داشته باشیم که این رویداد در طول 4000 سال تاریخ بشر اتفاق افتاده است. البته اینکه خداوند به صورت گفتاری ( یعنی اینکه او صحبت کرده و انسان با گوش خود صدای او را شنیده) امری استثنایی می باشد و یک قانون کلی نیست، بدین معنی که خداوند الزاما بصورت گفتاری با انسان صحبت نمی کند. حتی در متن هایی از کتاب مقدس که خداوند بصورت گفتاری با انسان صحبت کرده، دقیقا مشخص نشده که آیا این گفتاری بصورت صدای قابل شنیدن بوده یا یک صدای درونی بوده و یا اینکه یک احساس ذهنی بوده است.

خدا امروزه هم با مردم صحبت می کند. خدا اول از همه بوسیله کلامش صحبت می کند (2 تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). اشعیا فصل 55 آیه 11 به ما می گوید: "كلام من نيز هنگامی كه از دهانم بيرون می‌آيد بی‌ثمر نمی‌ماند، بلكه مقصود مرا عملی می‌سازد و آنچه را اراده كرده‌ام انجام می‌دهد". کتاب مقدس، کلام خدا و همه آن چیزی است که ما برای نجات و زندگی مسیحی نیاز داریم. دوم پطرس فصل 1 آیه 3 می گوید "و همچنين با قدرت عظيمش، هر چه كه برای يک زندگی خداپسندانه نياز داريم، عطا می‌كند و حتی ما را در جلال و نيكويی خود سهيم می‌سازد؛ اما برای اين منظور، لازم است كه او را بهتر و عميق‌تر بشناسيم."

خدا از طریق رویداد ها و حوادث با ما صحبت می کند. او از سر و سامان دادن شرایط، ما راهنمایی می کند. خدا به ما کمک می کند که از طریق وجدانمان درست را از غلط تشخیص دهیم (1 تیموتاوس فصل 1 آیه 5 ، 1 پطرس فصل 3 آیه 16). خدا افکار و ذهن ما را دگرگون می کند تا بتوانیم خواست او را درک کنیم (رومیان فصل 12 آیه 2). خدا اجازه می دهد که اتفاقاتی در زندگی ما رخ دهند تا از طریق این اتفاقات ما را تغییر دهد، ما را هدایت کند و به رشد روحانی ما کمک کند (یعقوب فصل 1 آیه های 2 تا 5، عبرانیان فصل 12 آیه های 5 تا 11). اول پطرس فصل 1 آیه های 6 تا 7 به ما یاد آوری می کند که "پس حال كه چنين ارثی در پيش داريد، واقعاً شاد باشيد، حتی اگر لازم باشد در اين دنيا برای مدتی سختيها و زحماتی را متحمل گرديد. اين سختيها به منظور آزمايش ايمان شما پيش می‌آيد، همانطور كه آتش نيز طلا را می‌آزمايد و پاک می‌سازد. ايمان شما پس از آنكه وارد كورۀ آزمايش گرديد و سالم بيرون آمد، سبب خواهد شد كه در روز بازگشت عيسی مسيح، مورد تحسين و تمجيد و تكريم قرار گيريد."

خدا ممکن است گاهی اوقات بصورت گفتاری با ما صحبت کند. البته نه تا آن اندازه که برخی از مردم ادعا می کنند که با خدا بصورت گفتاری با آنها صحبت می کنند. حتی در کتاب مقدس صحبت کردن خدا بصورت گفتاری، استثنایی است و متداول نیست. اگر کسی ادعا می کند که خدا با او حرف زده، همیشه باید آنچه که آن فرد ادعا می کند از زبان خدا شنیده با گفته کتاب مقدس مقایسه شود. اگر خدا امروزه صحبت کند، کلام او باید با کلامش در کتاب مقدس مطابقت داشته باشد (2 تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). خدا خودش را نقض نمی کند و حرفهای او با هم تناقض ندارند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا هنوز هم با ما صحبت می کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries