settings icon
share icon
سوال

آیا خدا / کتاب مقدس، بین زن و مرد، تبعیض جنسیتی قائل است؟

جواب


تبعیض جنسی معمولا به نفع یک جنس ، یعنی جنس مرد است که بر جنس دیگر ، یعنی جنس زن تسلط دارد. کتاب مقدس اشاره به موارد زیادی در مورد زنان دارد که بر طبق افکار مدرن امروزی، بنظر تبعیض قائل شدن نسبت به زن می آید. اما ما باید بخاطر داشته باشیم که وقتی کتاب مقدس، عملی را توضیح می دهد، معنی آن الزاما تایید آن عمل می کند. کتاب مقدس توصیف می کند که مردها با زنان فقط کمی بهتر از یک شیء رفتار می کنند، اما معنی آن این نیست که خدا اینکار را تایید می کند. کتاب مقدس بیش از آنکه بخواهد بر روی اصلاح کردن جوامع تمرکز داشته باشد بر روی اصلاح کردن روح و جان ما تمرکز دارد. زیرا خدا می داند که تغییر یافتن قلب باعث می شود تا رفتار نیز تغییر کند.

در زمان عهد قدیم، تقریبا در تمام دنیا وهمه فرهنگها، اساس مردسالاری داشتند. این نه فقط در کتاب مقدس بلکه در قوانین حاکم در جوامع آن زمان نیز رایج بود. با ارزشهای امروزی و جهان بینی زمینی انسان، این را "تبعیض جنسیتی" می گویند. خدا مرتبه و درجه را برای مرد قرار نداد بلکه برای جامعه قرار داد و او نویسنده برقراری اصول اقتدار و راهبری در جامعه می باشد. اما، انسان گناه کار، این نظم و قانون را هم مانند بقیه چیزها، بر هم زده است. سقوط انسان باعث نابرابری بین مرد و زن در طول تاریخ شده است. تبعیض و نابرابری که ما در دنیای امروز می بینیم، چیز جدیدی نیست. این نتیجه سقوط انسان و ورود گناه به دنیا است. بنابراین، ما به راستی می توانیم بگوییم که تبعیض جنسیتی، نتیجه گناه است. رونمایی بیشتر کتاب مقدس، ما را به سمت درمان تبعیض جنسیتی و همچنین درمان از همه اعمال گناه آلود بشر سوق می دهد.

برای پیدا کردن و نگه داشتن تعادل روحانی بین اختیار و مسئولیتهای خدادادی، ما باید به کلام مقدس رجوع کنیم. عهد جدید، تکمیل کننده عهد قدیم است و ما در آن اصولی را پیدا می کنیم که سلسله مراتب مسئولیت و اقتدار و راه درمان گناهان از جمله گناه تبعیض جنسیتی را که بیماری تمامی بشر است به ما نشان می دهند.

صلیب مسیح بزرگترین برقرارکننده این تعادل است. یوحنا فصل 3 آیه 16 می گوید، "هر کس که ایمان بیاورد" و این عبارتی جامع و همگانی می باشد و هیچکس را بر اساس موقعیت اجتماعی، ظرفیت روحی، و یا جنسیتش مورد تبعیض قرار نمی دهد. بعلاوه ما قسمتی را در کتاب غلاطیان می بینیم که از برابری فرصت برای نجات صحبت می کند. "زيرا همگی ما در اثر ايمان به عيسی مسيح فرزندان خدا می‌باشيم؛ و همۀ ما كه تعميد گرفته‌ايم، جزئی از وجود مسيح شده‌ايم و مسيح را پوشيده‌ايم. ديگر فرقی نمی‌كند كه يهودی باشيم يا غيريهودی، غلام باشيم يا آزاد، مرد باشيم يا زن؛ زيرا همۀ ما مسيحيان در عيسی مسيح يكی هستيم" (غلاطیان فصل 3 آیه های 26 تا 28). در صلیب، تبعیض جنستی وجود ندارد.

کتاب مقدس در ترسیم و نشان دادن نتایج گناه، هیچ نوع تبعیض جنسیتی بین زن و مرد قائل نیست. کتاب مقدس همه نوع گناهی را بیان می کند: برده داری و اسارت و ناکامی و نقص بزرگترین قهرمانانش را. در عین حال این کتاب جواب و درمان آن گناهان را که بر علیه خدا و قوانین اوست به ما می دهد، که درمان همه آن گناهان، برقراری رابطه صحیح با خدا می باشد. عهد قدیم، بی صبرانه منتظر آن قربانی بزرگ می باشد و هر بار که یک قربانی برای گناه داده می شد، به ما تعلیم می داد که ما نیازمند آشتی با خدا هستیم. در عهد جدید، "بره ای که گناه جهان را بر می دارد"(یوحنا فصل 1 آیه 29) بدنیا آمد، مُرد، دفن شد و دوباره قیام کرد، و سپس به جای اول خودش در بهشت صعود کرد، و از آنجا برای ما شفاعت می کند. از طریق ایمان به اوست که درمان گناه، پیدا می شود، و این شامل گناه تبعیض جنسیتی هم هست.

دلیل محکوم کردن کتاب مقدس به تبعیض جنسیتی، نا آگاهی به کلام خداست. وقتی مردها و زنان در هر سنی بر جای خدادادی خود تکیه بزنند و بر اساس این اصل زندگی کنند که "خداوند چنین می گوید،" آنوقت تعادل شگفت انگیزی بین دو جنس ایجاد خواهد شد. تعادل آن است که خدا از اول با آن شروع کرد، و همان است که با آن به انتها خواهد رسانید. مردم توجه زیادی به نتایج مختلف گناه می کنند ولی توجه زیادی به ریشه گناه نمی شود. تساوی واقعی بین زن و مرد، زمانی بوجود می آید که یک رابطه دوستانه و صمیمی از طریق ایمان به عیسی مسیح با خدا ایجاد شده باشد. "حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت" (یوحنا فصل 8 آیه 32).

درضمن، درک این مطلب خیلی مهم است که اگر کتاب مقدس نقش های متفاوتی به مردها و زنان داده است دلیل تبعیض جنسیتی بین آنها نیست. کتاب مقدس بطور بسیار روشن، بیان می کند که خدا می خواهد مردها نقش رهبری را در کلیسا و در خانه داشته باشند. آیا این ارزش زن را پایین می آورد؟ مسلما نه! آیا این بدین معنی است که زن از هوش و توانایی کمتری برخوردار است و یا در نظر خدا ارزشی کمتر از مرد دارد؟ مسلما خیر. معنی آن این است که در دنیای گناه آلود ما، باید یک ساختار و سیستم رهبری وجود داشته باشد. خدا این سیستم را برای خوبی خود ما برقرار کرده است. تبعیض جنسیتی، وجود نقش های متفاوت بین زنان و مردان نیست بلکه تبعیض جنسیتی، سوء استفاده از این نقش ها می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا / کتاب مقدس، بین زن و مرد، تبعیض جنسیتی قائل است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries