settings icon
share icon
سوال

خداوند روزی رسان (فراهم کننده ) است یعنی چه؟

جواب


بیش از 169 آیه در کتاب مقدس وجود دارند که به روش های مختلف خداوند در تامین نیازهای ما اشاره می کند. فیلیپیان فصل 4 آیه 19 می گوید: «خدا نيز به سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شكوهمند خود، رفع خواهد نمود». در حالیکه جویندگان ثروت و کامیابی همواره در جستجوی پول و دارای هستند، ما باید نگاه عمیق تری به خواست خدا برای تامین نیازهای خود داشته باشیم.

خداوند مانند هر پدر و مادر خوبی هرگز چیز زیان آوری به ما نمی دهد. قصد و نیت خداوند کمک به ما در هرچه بیشتر شبیه مسیح شدن است تا بتوانیم نور و نمک جهان باشیم (متی فصل 5 آیه های 13 تا 14). خداوند نمی خواهد او را به شکل منبع آسمانی دارایی های مادی ببینیم. مادیات هدف اصلی زندگی نیست (لوقا فصل 12 آیه 15).

خداوند بین خواسته ها و نیازهای ما تفاوت قائل است چون او می داند ثروت ما جایی قرار دارد که فکر و دل ما آنجاست (متی فصل 6 آیه 21). او می خواهد ما بدانیم این دنیا خانه ما نیست و باید تا زنده هستیم بر روی زندگی ابدی تمرکز کنیم.

خداوند به همه ابعاد وجود ما توجه می کند: روح، جان و بدن. همانطور که ابعاد شخصیتی او بی نهایت (ابدی) هستند، پس روش هایی که او برای تامین نیازهای ما در پیش می گیرد خارج از محدوده تصورات ما می باشد (افسسیان فصل 3 آیه 20). ما می توانیم کاملا به این حقیقت اعتماد کنیم که خوبی، راهبری و مراقبت خداوند از ما بیش هر از آن چیزی است که بتوانیم با تکیه بر خودمان به دست آوریم. خداوند راهی در اختیار ما قرار داده تا به وسیله آن بتوانیم یک رابطه بسیار نزدیک، دوستانه و مطیع را با او برقرار کنیم تا خود و دیگران را به نوعی از زندگی که مزامیر فصل 23 توصیف می کند هدایت کنیم. کسانی که شبان آنها خداوند است می گویند «ما هیچ چیزی کم نداریم» (مزامیر فصل 23 آیه 1).

عیسی مسیح در دعای خود به شاگردان آموزش می دهد روزی خود را از خدا درخواست کنند، با هر بار دعا کردن تکیه و نیاز خود به خدا را اعلام می کنیم «نان روزانه را به ما عطا کن» (متی فصل 6 آیه 11). عیسی مسیح در متی فصل 6 آیه های 25 تا 34 به شاگردان خود می گوید که نگران خوراک و پوشاک خود نباشند. خداوند نیازهای ما را می داند. او می خواهد تا با او از طریق ایمان به عیسی مسیح رابطه برقرار کنیم و این رابطه شامل اعتماد به او در تامین نیازهای روزانه ما و دل بستن به ملکوت و عدالت او می باشد (متی فصل 6 آیه 33).

مزامیر فصل 84 آیه 11 می گوید، «... هيچ چيز نيكو را منع نخواهی كرد از آنانی كه به راستی عمل می‌كنند ». این آیه به ما یادآوری می کند که ما نیز نقشی در روزی رسان بودن خدا داریم و آن به راستی و درستی زندگی کردن است.

یعقوب فصل 4 آیه 3 پاسخ ما به این پرسش است که چرا گاهی دعاهای ما بی جواب می مانند: « وقتی هم درخواست می‌كنيد، خدا به دعايتان جواب نمی‌دهد، زيرا هدفتان نادرست است؛ شما فقط در پی به دست آوردن چيزهايی هستيد كه باعث خوشی و لذتتان می‌شود». خداوند قلب های ما را می بیند و انگیزه دعاهای ما برای او بسیار مهم است.

بسیاری از متن های کتاب مقدس درباره روزی رسانی الهی به نیازهای روزانه ما مانند خوراک، پوشاک و دیگر نیازهای فیزیکی است. و بقیه متن ها به نیازهای روحانی، معنوی و درونی ما اشاره می کند. او آرامش (یوحنا فصل 14 آیه 27)، راحتی (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 4) و قدرت، عشق و انضباط شخصی (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7) برای ما فراهم می کند. در واقع، او « همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم» (افسسیان فصل 1 آیه 3). ما در هر شرایط جسمانی که باشیم باز هم می توانیم در خداوند راضی و خشنود باشیم (فیلیپیان فصل 4 آیه 12).

متن هایی مانند غلاطیان فصل 1 آیه 15 و ارمیا فصل 1 آیه 5 به ما اطمینان می دهد که خداوند محبت و راهنمایی خود را قبل از اینکه به دنیا آمده باشیم برای ما فراهم کرده است. دانستن این مطلب که خداوند از همان ابتدای شروع زندگی ما در آن دخیل بوده هدیه بسیار شگفت انگیزی است. عشق او به ما دربردارنده خواست او برای خیریت ما است. او براستی یهوه – جیره، یعنی خدای روزی رسان است.

روزی رسان بودن خداوند به رابطه همیشگی او با همه خلقت بسط پیدا می کند، خلقتی که عمیقا به او وابسته است (مزامیر فصل 104 آیه 21). خیلی وقتها بارش باران، طلوع خورشید، نسیم خوشایند، و امواج دریا که ساحل ها را تمییز می کند و به اقیانوس ها روح می بخشد را اموری بدیهی فرض می کنیم. اما همه اینها تحت نظارت خداوند هستند و بخشی از روزی رسان بودن و فراهم آورنده بودن او می باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خداوند روزی رسان (فراهم کننده ) است یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries