settings icon
share icon
سوال

از کجا بدانم کدامیک از وعده های خداوند برای من است؟

جواب


صدها وعده از طرف خداوند در کتاب مقدس وجود دارد. از کجا بدانیم کدام وعده برای ما است و کدامیک را می توانیم مطالبه کنیم؟ اگر بخواهیم پرسش را جور دیگری مطرح کنیم باید بگوییم، چگونه می توان تفاوت بین وعده های عمومی با وعده های خاص را متوجه شد؟ یک وعده عمومی قولی است که روح القدس همیشه به همه ایمانداران می دهد. وعده ای که در کتاب مقدس نوشته شده است، محدودیت زمانی یا فردی ندارد، یعنی گیرنده وعده می تواند در هر دوره ای و هر کسی باشد.

برای مثال می توان به یک وعده عمومی در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 اشاره کرد، «اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است». این وعده بر اساس ذات بخشنده خداوند است و برای همه ایمانداران بدون محدودیت زمانی یا مکانی کاربرد دارد. مثال دیگری از یک وعده عمومی، فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می باشد:«از آرامش خدا بهره‌مند خواهيد شد، آرامشی كه فكر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به فكر و دل شما كه به عيسی مسيح ايمان آورده‌ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد». این وعده به همه ایمانداران داده شده است که نگران هیچ چیزی نباشند و همه چیز را از خدا درخواست کنند (فیلیپیان فصل 4 آیه 6). برخی دیگر از وعده های عمومی را می توان در این بخش ها دید: مزامیر فصل 1 آیه 3، فصل 27 آیه 10، فصل 31 آیه 24؛ یوحنا فصل 4 آیه های 13 تا 14 (به واژه «همه» دقت کنید)؛ و مکاشفه فصل 3 آیه 20.

وعده خاص به افراد مشخص در زمان های خاصی داده شده است. متنی که وعده در آن عنوان شده است، معمولا گیرنده وعده را مشخص می کند. برای مثال، وعده اول پادشاهان فصل 9 آیه 5 بسیار خاص است: «هميشه يک نفر از نسل او بر اسرائيل سلطنت خواهد كرد ...». متن قبل و بعد این آیه مشخص می کند که خداوند مشخصا با سلیمان صحبت می کند.

لوقا فصل 2 آیه 35 نیز یک وعده خاص است: « اندوه، همچون شمشيری قلب تو را خواهد شكافت ...» این پیشگویی / وعده برای مریم بود و در زندگی او اتفاق افتاد. گرچه وعده های خاص به همه ایمانداران به طور عمومی داده نشده است، اما روح القدس همچنان می تواند از یک وعده خاص برای هدایت و تشویق همه ایمانداران استفاده کند. برای مثال، وعده اشعیا فصل 54 آیه 10 خطاب به اسرائیل است، اما روح القدس از آن برای آرامش دادن به بسیاری از مسیحیان امروزی می کند: «محبت من نسبت به تو هرگز از بين نخواهد رفت و پيمان سلامتی‌ای كه با تو بسته‌ام هيچوقت شكسته نخواهد شد».

پولس رسول برای بشارت پیام انجیل به غیریهودیان فرستاده شد و قول اشعیا را مطالبه کرد: « من تو را تعيين كردم تا برای اقوام غيريهود نور باشی و ايشان را از چهار گوشهٔ دنيا به سوی من راهنمايی كنی » (اعمال رسولان فصل 13 آیه 47). قول اشعیا در اصل برای مسیح بود، اما پولس از آن به عنوان راهنمای الهی در زندگی خود استفاده کرد. وقتی یکی از وعده های خداوند در کتاب مقدس را مطالبه می کنیم باید به موارد زیر توجه داشته باشیم:

1. وعده های خداوند معمولا شرطی هستند، بنابراین به دنبال کلمه «اگر» در متن بگردید.

2. خداوند به این دلیل به ما وعده می دهد که بهتر بتوانیم از خواست او پیروی کرده و به او اعتماد کنیم. یک وعده، خداوند را تسلیم خواست ما نمی کند.

3. فکر نکنید که باید زمان، مکان و چگونگی تحقق وعده در زندگی خود را بدانیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

از کجا بدانم کدامیک از وعده های خداوند برای من است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries