settings icon
share icon
سوال

آیا خداوند بدن فیزیکی دارد؟

جواب


کتاب مقدس و فلسفه ی خوب هر دو به ما می گویند خداوند روح غیرفیزیکی است. در اول یوحنا فصل 4 آیه 24 گفته شده که خدا روح است (همچنین نگاه کنید به لوقا فصل 24 آیه 39؛ رومیان فصل 1 آیه 20؛ کولسیان فصل 1 آیه 15؛ اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17). به همین دلیل است که برای معرفی و ارائه خدا نباید از هیچ چیز مادی استفاده میشد (خروج فصل 20 آیه 4). اما این حقیقت با تفکر بر روی ماهیت خداوند نیز نشان داده می شود. از نظر فلسفی نیز این چنین حقیقتی درست است. همه مخلوقات الزاما محدود و موقتی هستند. اما علت اولیه (خدا) خلق نشده است، بنابراین باید نامحدود یا ابدی باشد. و چیزی که ماورای محدودیت است باید نامحدود باشد، و کتاب مقدس می گوید خداوند ماورای مخلوقات است (اول پادشاهان فصل 8 آیه 27؛ ایوب فصل 11 آیه های 7 تا 9؛ اشعیا فصل 66 آیه های 1 تا 2؛ کولسیان فصل 1 آیه 17). پدیده های فیزیکی و جسمانی نمی توانند نامحدود باشند، برای اینکه نمی توان تکه های محدود و موقتی را به هم چسبانید تا زمانیکه به یک چیز نامحدود و ابدی تبدیل شوند. بنابراین خداوند برخلاف مخلوقات فیزیکی و مادی، رو ح است. البته به این معنی نیست که نمی تواند به شکل و ظاهر فیزیکی درآید. خداوند از ماده یا هر چیز فیزیکی دیگری تشکیل نشده است. او را نمی توان اندازه گیری کرد، در فضا و مکان نمی گنجد، موقعیت مکانی در مورد او کاربرد ندارد (حضور با موقعیت مکانی فرق دارد).

آگاهی از این حقیقت به ما کمک می کند تا متن های استعاری نوشته شده در کتاب مقدس برای توصیف خدا و کارهای او را درک کنیم. در مورد خداوند، وقتی همه ی فناپذیری ها از یک نوشته نفی میشود آنچه باقی می ماند حقیقت است. اگر چیزی باقی نماند بنابراین استعاره بوده است. برخی از استعاره ها از ویژگی هایی در جهان استفاده می کنند (دوم سموئیل فصل 22 آیه 3). برخی دیگر از متن ها از ویژگی های انسانی استفاده می کنند (انسان نگاری – تثنیه فصل 33 آیه 27). این روش به ما کمک می کند از آنچه دیده ایم و تجربه کردیه ایم به آنچه به شکل استعاری می دانیم برسیم. برای مثال، وقتی کتاب مقدس درباره بازوی پدرقدرت خدا صحبت می کند می دانیم که بازو ذاتا محدود است اما قدرت، محدود نیست. بنابراین بازوی قدرتمند خدا در واقع به قدرت نامحدود برای انجام کاری گفته می شود (چیزی که آن را قدرت مطلق می نامیم). وقتی کتاب مقدس افکار خدا توضیح می دهد ما متوجه این موضوع هستیم که افکار محدود هستند ولی دانش محدود نیست. افکار خدا در واقع دانش نامحدود اوست (چیزی که آن را علم مطلق می نامیم).

خداوند گاهی در کتاب مقدس به شکل بدن جسمانی درآمده تا انسان بدون اینکه به او آسیبی برسد بتواند خدا را ببیند و حس کند، چون خدا می گوید هیچ انسانی نمی تواند من را ببیند و زنده بماند (خروج فصل 33 آیه 20)، او تصمیم گرفت که در موارد خاصی به شکل انسان درآید و خودش را به بشر نشان دهد. به این مواقع ظهور انسان به خدا (تئوفانی)گفته می شود (پیدایش فصل 12 آیه های 7 تا 9، فصل 18 آیه های 1 تا 33؛ فصل 32 آیه های 22 تا 30). هر تئوفانی (ظهور خدا در بدن انسان) خبر از ظهور عیسی مسیح در بدن انسان میداده است، در این واقع خداوند به شکل انسان درآمد تا به عنوان عمانوئیل (خدا با ماست) در بین ما زندگی کند (متی فصل 1 آیه 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خداوند بدن فیزیکی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries