settings icon
share icon
سوال

«خداوند به دل آدمها نگاه می کند» (اول سموئیل فصل 16 آیه 7) به چه معناست؟

جواب


انسان ها تمایل دارند که شخصیت و ارزش یکدیگر را بر اساس ظاهر قضاوت کنند. اگر کسی بلند قامت، خوش چهره، خوش اندام وخوش لباس باشد، بر اساس ویژگی های ظاهری اش او را ستایش می کنند و مورد احترام قرار می دهند. ما در اکثر موارد به دنبال چنین ویژگی هایی در یک رهبر هستیم. اما خداوند با توانایی منحصر به فرد خود درون افراد را می بیند. خداوند شخصیت واقعی ما را می شناسد، برای اینکه او به دل ما نگاه می کند.

در اول سموئیل فصل 16 زمان آن فرا رسیده بود که سموئیل به خانه ی یسای بیت لحمی برود تا پادشاه بعدی اسرائیل را تدهین کند. وقتی سموئیل چشمش به الیاب پسر ارشد یسا افتاد تحت تاثیر قرار گرفت و با خود «فکر کرد او همان کسی است که خداوند برگزیده است» (آیه 6).

اما خدا به سموئیل گفت، «به چهرهٔ او و بلندی قدش نگاه نکن، زیرا او آن کسی نیست که من در نظر گرفته‌ام. من مثل انسان قضاوت نمی‌کنم. انسان به ظاهر نگاه می‌کند، اما من به دل» (اول سموئیل فصل 16 آیه 7).

سائول نخستین پادشاه اسرائیل، بلند قامت و خوش چهره بود. احتمالا سموئیل به دنبال کسی شبیه سائول می گشته و الیاب هم چهره ی جذابی داشت. اما خداوند فرد دیگری را برای پادشاهی اسرائیل در نظر گرفته بود. خداوند قبلا به سموئیل گفته بود که به دنبال فرد دلخواه خودش میگردد (اول سموئیل فصل 13 آیه 14).

سموئیل به هفت پسر یسا نگاه کرد اما خداوند هیچکدام را برای پادشاهی انتخاب نکرد. خداوند به دنبال کسی بود که قلب باایمانی داشته باشد. جوان ترین پسر یسی که داوود نام داشت و حتی از او خواسته نشده بود که در آن جلسه حضور داشته باشد در بیابان مشغول گله داری بود. بعد از اینکه سموئیل همه ی پسران را رد کرد به دنبال داوود رفتند و خداوند گفت این همان فردی است که به دنبالش می گردیم (اول سموئیل فصل 16 آیه 12).

داوود مرد کاملی نبود اما با ایمان بود و انتخاب و مورد دلخواه خداوند بود. کتاب مقدس می گوید داوود خوش چهره بود (آیه 12) اما چهره ی خیلی خاص و چشمگیری نداشت. داوود در بیابان مشغول شبانی بود که فراخوانده شد تا با خداوند یعنی شبان خود آشنا شود ( نگاه کنید به مزامیر فصل 23).

ظاهر می تواند فریبنده باشد. ظاهر افراد خود واقعی آنها را آشکار نمی کند. ظاهر فیزیکی نشان دهنده ارزش؛ درستی و ایمان یک شخص به خدا نیست. ویژگی های ظاهری، مصنوعی و ساختگی هستند. خاصیت روحانی و معنوی برای خداوند بسیار بسیار مهمتر است.

خداوند به دل انسان نگاه می کند. دل انسان در کتاب مقدس به زندگی روحانی و درون انسان گفته میشود. امثال فصل 4 آیه 23 می گوید، تمامی کارهای انسان از قلب او سرچشمه می گیرند. قلب انسان هسته مرکزی و ماهیت اصلی اوست. «شخص نیکو از خزانۀ دل نیکویش، چیزهای نیکو بیرون می‌آوَرَد، و انسان شریر از خزانۀ دل بدش، چیزهای شریرانه. زیرا سخنانی از زبان انسان جاری می‌شود که دلش از آن لبریز است» ( لوقا فصل 6 آیه 45).

یهودا اسخریوطی از نظر کسانی که او را دیده بودند شاگرد باایمانی به نظر می آمد. اما شاگردان از آنچه در دل او می گذشت اطلاعی نداشتند. عیسی مسیح تنها کسی بود که از دل او خبر داشت: «من خودم شما دوازده نفر را انتخاب کردم؛ ولی یکی از شما بازیچه دست ابلیس است» (یوحنا فصل 6 آیه 70). دیدگاه خداوند والاتر، عمیق تر و عاقلانه تر از دیدگاه ما است (اشعیا فصل 55 آیه های 8 تا 9).

دوم تواریخ فصل 16 آیه 9 می گوید خداوند چشمان خود را به جهان دوخته است تا کسانی را که به او ایمان دارند را تقویت کند. خداوند به دقت به قلب ما نگاه می کند، انگیزه های ما را بررسی می کند و هرآنچه باید را درباره ما میداند (مزامیر فصل 139 آیه 1). خداوند میداند که آیا یک فرد می تواند ایماندار و وفادار باشد؟ خداوند چیزهایی را می بیند که انسان قادر به دیدن آنها نیست.

داوود پادشاه مرد کامل و بی نقصی نبود. او زنا کرد و مرتکب قتل شد (دوم سموئیل فصل 11). اما خداوند درون داوود، مردی با یک ایمان واقعی دید که تمام قد به خدای خود متعهد است. خداوند مردی را دید که برای قدرت و هدایت به او تکیه خواهد کرد (اول سموئیل فصل 17 آیه 45، 47 ؛ فصل 23 آیه 2). مردی را دید که گناه و خطای خودش را می شناسد، توبه می کند از خدا طلب بخشش می نماید (دوم سموئیل فصل 12؛ مزامیر فصل 51). خداوند مردی را در داوود دید که خدای خود را دوست دارد و او را با تمام وجود پرستش می کند (دوم سموئیل فصل 6 آیه 14)؛ مردی که پاک شدن و بخشش از طرف خدا را تجربه کرده بود (مزامیر فصل 51) و عشق عمیق خداوند به خودش را درک کرده بود (مزامیر فصل 13 آیه های 5 تا 6). او مردی را دید که یک رابطه ی صادقانه و صمیمی با خدای خود دارد. خداوند مردی را دید که مورد دلخواه اش بود (اعمال رسولان فصل 13 آیه 22).

ما نیز مانند سموئیل نمی توانیم چیزی را ببینیم که خدا می بیند، بنابراین باید برای بینش و خرد به او تکیه کنیم. اطمینان داشته باشید که خدا با نگاه کردن به دل ما از میزان ایمان ما آگاه می شود و شخصیت و ارزش واقعی ما را می بیند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«خداوند به دل آدمها نگاه می کند» (اول سموئیل فصل 16 آیه 7) به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries