settings icon
share icon
سوال

«خدا با ما است» به چه معناست؟

جواب


خدا در همه جا حضور دارد و این حضور مطلق یکی از ویژگی های اوست. او همچنین ویژگی های عالم مطلق و قادر مطلق را نیز دارد. درک این مفاهیم برای ما کمی مشکل هستند و خدا هم این موضوع را می داند (اشعیا فصل 55 آیه 8). تمامی خلقت سرشار از حضور مطلق خدا در همه جا و همه کس است و همچنین نمایانگر قدرت مطلق او بر همه چیز می باشد. «حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است» (اعمال رسولان فصل 17 آیه 27).

خداوند امروز در سطح شخصی تر و صمیمی تری با همه ایمانداران است چراکه روح القدس درون ما ساکن است، البته این سکونت زمانی اتفاق می افتد که با ایمان به عیسی مسیح دوباره متولد می شویم (یوحنا فصل 3 آیه 3). عیسی مسیح در متی فصل 28 آیه 20 به شاگردان خود قول می دهد، « مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی اگر دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم.» او همچنین گفت که پدر آسمانی نزد ما ساکن خواهد شد: «من خود را فقط به کسانی نشان می‌دهم که مرا دوست می‌دارند و از احکام من اطاعت می‌کنند. پدرم نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده، با ایشان زندگی خواهیم کرد» (یوحنا فصل 14 آیه 23)

پولس در غلاطیان (فصل 2 آیه 20) می گوید، «مسیح در من زندگی می کند.» سپس در غلاطیان فصل 3 آیه 5 می گوید که خداوند روح خودش را به ما داده است. سپس در همین فصل در آیه های 26 تا 27 می گوید، ایمانداران با مسیح تعمیده گرفته و او را پوشیده اند. (خداوند مانند لباس به ما نزدیک است!). فصل پنجم کتاب غلاطیان از میوه ی روح القدس صحبت می کند و در آیه 25 می گوید، «اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می‌کنیم، لازم است که هدایت او را در تمام قسمتهای زندگی خود بپذیریم». خداوند در هر سه شکل تثلیث همیشه و در همه جا همراه ایماندارانی است که تولد دوباره پیدا کرده اند.

یکی از القاب عیسی مسیح، عمانوئیل به معنی «خدا با ما است» می باشد (متی فصل 1 آیه 23). وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد به معنای واقعی کلمه عمانوئیل بود یعنی خدا با ما بود. از آنجایی که خدا با ما است پس عشق او هرگز از ما جدا نخواهد شد (رومیان فصل 8 آیه های فصل 38 تا 39). حضور خدا به ما تضمین می دهد که می توانیم خواست او برای ما را به سرانجام برسانیم (اول تواریخ فصل 22 آیه های 17 تا 19). حضور خدا بر ترس ها، نگرانی ها و نارضایتی های ما غلبه می کند (عبرانیان فصل 13 آیه 5).

روح القدس درون ما ساکن است و همواره برای ما دعا می کند (رومیان فصل 8 آیه 26). به ما گفته شده که باید همیشه دعا کنیم (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17)، این یعنی باید دعا را به شکل یک عادت دربیاوریم تا بتوانیم خواست خود را با هدایت او به راحتی به زبان جاری کنیم. او نزدیک فرزندان خود است و فریادهای آنها را می شنود (مزامیر فصل 34 آیه 15).

ما باید با مطالعه ی کتاب مقدس، معاشرت با دیگر ایمانداران، مشاوره روحانی با کشیشان و دوستان مسیحی نشان دهیم که واقعا همراه با خدا زندگی می کنیم. باید رفتاری داشته باشیم که گویی همیشه در خدمت خدا هستیم. روح القدس ما را راهنمایی خواهد کرد و حضور فعال خدا را خواهیم دید. او زنده و همراه ما است. خدا می خواهد با ما ارتباط برقرار کند و این حقیقت، شادی زندگی مسیحیان است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«خدا با ما است» به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries