settings icon
share icon
سوال

«خدا را نمی توان مسخره کرد» به چه معناست؟

جواب


تمسخر خداوند یعنی بی احترامی و نادیده گرفتن او. این کار جرم سنگینی دارد و کسانی آن را مرتکب می شوند که از خدا ترسی ندارند یا منکر وجود او هستند. واضح ترین شکل شناخته شده ی تمسخر نوعی از بی احترامی است که به شکل توهین زبانی یا دیگر اعمال اهانت آمیز شکل می گیرد و همراه با ریشخند، طعنه و نافرمانی می باشد. تمسخر نوعی بی احترامی است که به تحقیر، اهانت و حتی دشمنی اشاره می کند.

تمسخر و اهانت در کتاب مقدس نوعی رفتار معرفی شده که از احمقان (مزامیر فصل 74 آیه 22)، شروران (مزامیر فصل 1 آیه 1)، دشمنان (مزامیر فصل 74 آیه 10)، دشمنان دانایی (امثال فصل 1 آیه 22، فصل 13 آیه 1)، خودخواهان و مغروران (مزامیر فصل 119 آیه 51؛ اشعیا فصل 37 آیه 17)، اصلاح ناپذیران (امثال فصل 15 آیه 12) سر می زند. مسخره کنندگان تنها در قضاوت و تصمیم گیری مشکل ندارند بلکه آنها آگاهانه تصمیم می گیرند تا این کار بد را انجام دهند. آنها فاقد روحیه ی فرمانبرداری، اصلاح پذیری، تشخیص، خرد، پرستش یا ایمان می باشند.

کسانی که خدا را مسخره می کنند فرزندان او را نیز مورد تمسخر قرار خواهند داد. ارمیای نبی مورد تمسخر مردم قرار می گرفت، «مردم تمام روز به من می‌خندند و مرا مسخره می‌کنند» (مراثی فصل 3 آیه 14). تمسخر پیامبران خداوند امری رایج بود (دوم تواریخ فصل 36 آیه 16). نحمیا توسط دشمنانش مورد تمسخر قرار گرفت (نحمیا فصل 2 آیه 19). الیشع توسط نوجوانان بیت ئیل مورد تمسخر قرار گرفت (دو پادشاهان فصل 2 آیه 23). و البته که سرور ما عیسی مسیح نیز توسط هیرودیس و سربازانش (لوقا فصل 23 آیه 11)، و سربازان رومی (مرقس فصل 15 آیه 20؛ لوقا فصل 23 آیه 36)، سارق روی صلیب(لوقا فصل 23 آیه 39) و رهبران یهودی کنار صلیب (متی فصل 27 آیه 41) مورد تمسخر قرار گرفت.

برای ما ایمانداران متهم کردن افراد خارج از کلیسا که خدا را مسخره می کنند کار ساده ای است.اما حیله گرانه ترین و خطرناک ترین نوع تمسخر خداوند در میان کسانی صورت می گیرد که روی نیمکت های کلیسا نشسته اند. ما زمانی که ظاهری روحانی و مومن از خود نشان می دهیم ولی قلب و ظاهر ما یکی نیستند، در واقع در حال تمسخر خداوند هستیم.

چارلز جی فینی، مبلغ دهه نخستین قرن نوزدهم، درباره اثرات تمسخر خداوند می نویسد: «تمسخر خداوند به رفتاری گفته می شود که در آن به ظاهر خدا را دوست داریم و به او خدمت می کنیم اما در واقع اینطور نیست؛ اشتباه عمل می کنیم، در شهادت های خود نادرست و ریاکارانه عمل می کنیم؛ تظاهر می کنیم که خدا را دوست داریم، به او خدمت کرده و او را پرستش می کنیم ولی در واقعیت هیچیک از این کارها را انجام نمی دهیم. تمسخر خداوند، روح القدس را غمگین می سازد، وجدان انسان را از کار می اندازد و در نتیجه زنجیر گناهان محکم تر و محکم تر می شود و قلب انسان در این فرایند به تدریج سخت می شود»

خداوند نسبت به تمسخر امور مقدس هشدار می دهد. صفنیا سقوط موآب و عمون را پیش بینی کرد و گفت «آنها سزای غرور خود را دریافت خواهند کرد، زیرا به قوم خداوند لشکرهای آسمان اهانت نموده، ایشان را مسخره کردند» (صفنیا فصل 2 آیه 10). اشعیا فصل 28 آیه 22 می گوید که تمسخر، گناه یهودا را سنگین و سنگین تر می کند و نتیجه ی آن نابودی خواهد بود. امثال فصل 3 آیه 34 می گوید، «خداوند مسخره‌کنندگان را مسخره می‌کند، اما به فروتنان فیض می‌بخشد.» در دوم پادشاهان فصل 2 آیه 24 شاهد مجازات نوجوانانی هستیم که الیشع را مسخره کردند.

بی اعتنایی به دستورات خداوند و انتخاب ارادی گناه عواقب و نتایج دارد. آدم و حوا سرپیچی کردند و غم و مرگ را به این دنیا آوردند (پیدایش فصل 2 آیه های 15 تا 17؛ فصل 3 آیه های 6 و 24). مجازات فوری حنانیا و سفیره در پیش چشم مردم نتیجه فریبکاری را به ما نشان می دهد (اعمال رسولان فصل 5 آیه های 1 تا 11). غلاطیان فصل 6 آیه 7 یک اصل جهانی را بیان می کند: «خدا را نمی‌توان فریب داد. پس هر چه بکاریم، همان را درو خواهیم کرد»

خداوند را نمی توان گمراه کرد (عبرانیان فصل 4 آیه های 12 تا 13). گناه عخان (یوشع فصل 7) و فرار یونس (یونس فصل 1) بر خدا پوشیده نبودند. عیسی مسیح در مکاشفه فصل های 2 و 3 خطاب به کلیساها می گوید «از کارهای شما آگاهی دارم.» تصور اینکه کارها و رفتارهای ما از چشمان خداوند قادر و عالم مطلق پنهان است بزرگترین خودفریبی ای است که انسان در حق خودش انجام میدهد.

کتاب مقدس برای نشان دادن مسیر یک زندگی پربرکت گاهی مثال هایی از مردان و زنان خوب و گاهی مثال هایی از کسانی که راه اشتباه را انتخاب کرده اند استفاده می کند. مزامیر فصل 1 آیه های 1 تا 3 به ما می گوید، «خوشا به حال کسی که در راه بدکاران قدم نمی‌زند و در راه گناهکاران نمی‌ایستد و با کسانی که خدا را مسخره می‌کنند نمی‌نشیند، بلکه مشتاقانه از دستورهای خداوند پیروی می‌کند و شب و روز در آنها تفکر می‌نماید. 3او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه می‌دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی‌شوند؛ کارهای او همیشه ثمربخش‌اند.»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«خدا را نمی توان مسخره کرد» به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries