settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح، پسر خداوند است؟ چگونه الله بی همتا می تواند پسر داشته باشد؟

جواب


مسلمانان می پرسند، «چگونه الله بی همتا می تواند پسر داشته باشد؟». آنها گاهی با درک اشتباه از تثلیث، مسیحیان را متهم به پرستش سه خدا می کنند. با این حال، مسیحیان معتقدند که فقط یک خدا وجود دارد.

عیسی مسیح از یکتاپرستی حمایت می کند. وقتی از او درباره بزرگترین دستور سوال شد، پاسخ داد، « تنها خدايی كه وجود دارد خداوند ماست. و بايد او را با تمام قلب و جان و فكر و نيروی خود دوست بداری» (مرقس فصل 12 آیه های 29 تا 30).

عیسی مسیح گفت، تنها یک خدا وجود دارد، همچنین اظهار داشت که او و خدا یکی هستند (یوحنا فصل 10 آیه 30). یهودیان در واکنش به این سخن عیسی مسیح، سنگ به دست گرفتند تا او را سنگسار کنند، برای اینکه گمان می کردند عیسی مسیح کفر می گوید. به همین شکل، مسلمانان نیز انسانی که ادعای خدایی کند را «مشرک» می خوانند. اما عیسی مسیح یک انسان معمولی نبود که ادعای خدایی کرد. او پسر خداوند در جسم انسان است (یوحنا فصل 10 آیه های 36 تا 38).

عنوان «پسر خدا» به این معنی نیست که عیسی مسیح واقعا حاصل ازدواج خداوند با مریم است. کتاب مقدس حرفی از رابطه فیزیکی بین خدا و مریم نزده است، مسلمانان گاهی این اتهام را به مسیحیت وارد می کنند. فرشته درباره تولد عیسی مسیح به مریم گفت: «ای مريم، نترس! زيرا خدا بر تو نظر لطف انداخته است! تو بزودی باردار شده، پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عيسی خواهی نهاد. او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا ناميده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد كرد تا برای هميشه بر قوم اسرائيل سلطنت كند. سلطنت او هرگز پايان نخواهد يافت! مريم از فرشته پرسيد: «اما چگونه چنين چيزی امكان دارد؟ دست هيچ مردی هرگز به من نرسيده است! فرشته جواب داد: «روح‌القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افكند. از اين رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خوانده خواهد شد» (لوقا فصل 1 آیه های 30 تا 35).

کشیش جان مک آرتور این آیه های را اینگونه توضیح می دهد: «از آنجایی که یک پسر ویژگی های پدرش را به ارث می برد، نامیدن یک شخص با عنوان پسر آن پدر، روشی برای نشان دادن ویژگی های آن شخص بود. اینجاست که فرشته می گوید پسر درون رحم مریم برابر با خداست» (جان مک آرتور )

شهادت مردم به اینکه عیسی مسیح پسر خداست

بسیاری از مردم وقتی معجزات، تعالیم، مرگ، قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان را دیدند و به این حقیقت گواهی دادند که او پسر خداست.

• پیروان عیسی مسیح به این حقیقت، پس از آرام شدن معجزه آمیز طوفان گواهی دادند: «وقتی سوار قايق شدند، باد قطع شد. سايرين كه حيرت‌زده بودند، او را پرستش كرده، به پای او افتادند و گفتند: واقعاً كه شما فرزند خداييد» (متی فصل 14 آیه های 32 تا 33).

• پطرس گواهی می دهد: «وقتی عيسی به قيصريهٔ فيليپ رسيد، از شاگردانش پرسيد: مردم مرا كه می‌دانند؟ جواب دادند: بعضی‌ها می‌گويند كه شما يحيای پيغمبر هستيد؛ عده‌ای نيز می‌گويند الياس، يا ارميا و يا يكی از پيغمبران ديگر می‌باشيد. سپس پرسيد: شما مرا كه می‌دانيد؟ شمعون پطرس جواب داد: مسيح، فرزند خدای زنده! عيسی فرمود: ای شمعون، پسر يونا، خوشا به حال تو! زيرا تو اين حقيقت را از انسان نياموختی، بلكه پدر آسمانی من اين را بر تو آشكار ساخته است» (متی فصل 16 آیه های 13 تا 17).

• زنی که عیسی مسیح برادرش را زنده کرد به این حقیقت شهادت داد: «عيسی فرمود: آن كسی كه مردگان را زنده می‌كند و به ايشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر كه به من ايمان داشته باشد، اگر حتی مانند ديگران بميرد، بار ديگر زنده خواهد شد. و چون به من ايمان دارد، زندگی جاويد يافته، هرگز هلاک نخواهد شد. مارتا! آيا به اين گفته‌ء من ايمان داری؟ مارتا گفت: بلی استاد، من ايمان دارم كه شما مسيح، فرزند خدا هستيد، همان كه منتظرش بوديم» (یوحنا فصل 11 آیه های 25 تا 27).

• حتی ارواح پلید هم می دانند که عیسی مسیح پسر خداست: «كسانی نيز كه گرفتار ارواح پليد بودند، وقتی چشمشان به او می‌افتاد، در مقابلش به خاک می‌افتادند و فرياد برآورده، می‌گفتند: تو فرزند خدا هستی! » (مرقس فصل 3 آیه 11).

• افسر رومی و سربازانش که در پای صلیب نگهبانی می دادند تا عیسی مسیح بمیرد به این حقیقت شهادت دادند: «سربازانی كه در پای صليب عيسی بودند، با فرماندهٔ خود، از اين زمين لرزه و رويدادها وحشت كردند و گفتند: حتماً اين مرد فرزند خدا بود» (متی فصل 27 آیه 54).

• توما، پس از زنده شدن عیسی مسیح به این حقیقت شهادت داد: «توما معروف به «دوقلو» كه يكی از دوازده شاگرد مسيح بود، آن شب در آن جمع نبود. پس، وقتی به او گفتند كه خداوند را ديده‌اند، جواب داد: من كه باور نمی‌كنم. تا خودم زخم ميخهای صليب را در دستهای او نبينم و انگشتانم را در آنها نگذارم و به پهلوی زخمی‌اش دست نزنم، باور نمی‌كنم كه او زنده شده است كشنبهٔ هفتهٔ بعد، باز شاگردان دور هم جمع شدند. اين بار توما نيز با ايشان بود. باز هم درها بسته بود كه ناگهان عيسی را ديدند كه در ميانشان ايستاد و سلام كرد. عيسی رو به توما كرد و فرمود: انگشتت را در زخم دستهايم بگذار. دست به پهلويم بزن و بيش از اين بی‌ايمان نباش. ايمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من، ای خدای من. عيسی به او فرمود: بعد از اينكه مرا ديدی، ايمان آوردی. ولی خوشا به حال كسانی كه نديده به من ايمان می‌آورند. شاگردان عيسی معجزات بسياری از او ديدند كه در اين كتاب نوشته نشده است. ولی همين مقدار نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسی، همان مسيح و فرزند خداست و با ايمان به او، زندگی جاويد بيابيد» (یوحنا فصل 20 آیه های 24 تا 31).

شهادت خود مسیح مبنی بر پسر خدا بودن

«اين حرف عيسی، سران قوم را در ريختن خون او مصممتر ساخت، چون نه تنها قانون مذهبی را می‌شكست، بلكه خدا را نيز پدر خود می‌خواند و به اين ترتيب خود را با خدا برابر می‌ساخت. عيسی ادامه داد: باور كنيد كه من به ميل خود كاری انجام نمی‌دهم، بلكه فقط كارهايی را كه از پدر خود می‌بينم، به عمل می‌آورم. زيرا پدرم خدا مرا دوست دارد و هر چه می‌كند، به من می‌گويد. من معجزه‌های بزرگتر از شفای اين مرد انجام خواهم داد تا شما تعجب كنيد. حتی مرده‌ها را نيز زنده خواهم ساخت همانگونه كه خدا اين كار را می‌كند. پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار كرده، تا همه به من احترام بگذارند همانطور كه به خدا احترام می‌گذارند. اگر به من كه فرزند خدا هستم احترام نگذاريد، در واقع به خدا كه پدر من است احترام نگذاشته‌ايد، زيرا اوست كه مرا نزد شما فرستاده است. باز تكرار می‌كنم: هر كه به پيغام من گوش دهد و به خدا كه مرا فرستاده است ايمان بياورد، زندگی جاويد دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلكه از همان لحظه از مرگ نجات پيدا كرده، به زندگی جاويد خواهد پيوست» (یوحنا فصل 5 آیه های 18 تا 24).

• عیسی مسیح در زمان محاکمه شهاد داد: «عيسی هيچ جواب نداد. پس كاهن اعظم پرسيد: «آيا تو مسيح، فرزند خدای متبارک هستی؟ عيسی گفت: هستم، و يک روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته‌ام و در ابرهای آسمان به زمين باز می‌گردم» (مرقس فصل 14 آیه های 61 تا 62).

• «می‌دانيم كه فرزند خدا آمده و به ما بينش داده تا خدای حقيقی را بشناسيم. و حالا ما در خدا هستيم، زيرا در فرزندش عيسی مسيح قرار گرفته‌ايم كه تنها خدای حقيقی و حيات جاودانی است» (اول یوحنا فصل 5 آیه 20).

خداوند شهادت می دهد که عیسی مسیح پسر اوست

• خداوند هنگام غسل تعمید عیسی مسیح می گوید: «اين فرزند عزيز من است كه از او خشنودم» (متی فصل 3 آیه 17).

• «سخن پطرس هنوز تمام نشده بود كه ابری درخشان پديدار گشت و وقتی بر ايشان سايه انداخت، شاگردان را ترس فرا گرفت. آنگاه از ابر ندايی در رسيد كه اينست پسر محبوب من. سخنان او را بشنويد!» (لوقا فصل 9 آیه های 34 تا 35).

• «در دادگاه وقتی كسی شهادتی می‌دهد، همه آن را باور می‌كنيم. حال خدا به اين وسيله شهادت می‌دهد كه عيسی فرزندش می‌باشد؛ پس چقدر بيشتر بايد شهادت خدا را بپذيريم. همهٔ آنانی كه به اين حقيقت ايمان می‌آورند، در قلب خود به درستی آن پی می‌برند. اما اگر كسی به اين حقيقت ايمان نياورد، در واقع خدا را دروغگو شمرده است، زيرا شهادت خدا را دربارهٔ فرزندش دروغ پنداشته است. اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا اينست كه او به ما حيات جاويد عطا كرده، و اين حيات در فرزند او عيسی مسيح است. پس روشن است كه هر کس مسيح را دارد، به اين حيات نيز دسترسی دارد؛ اما هر كه مسيح را ندارد، از اين حيات بی‌بهره خواهد ماند. اين نامه را نوشتم تا شما كه به فرزند خدا ايمان داريد، بدانيد كه از هم اكنون، از حيات جاويد برخورداريد» (اول یوحنا فصل 5 آیه های 9 تا 13).

• «در زمانهای گذشته، خدا بوسيلهٔ پيامبران، اراده و مشيت خود را به تدریج بر اجداد ما آشكار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رؤيا، گاه حتی روبرو، با پيامبران سخن می‌گفت.اما در اين ايام آخر، او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع، اختيار همه چيز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به‌وسیله او آفريده است. فرزند خدا، منعكس كننده جلال خدا و مظهر دقيق وجود اوست. او با كلام نيرومند خود تمام عالم هستی را اداره می‌كند. او به اين جهان آمد تا جانش را فدا كند و ما را پاک ساخته، گذشتهٔ گناه‌آلود ما را محو نمايد؛ پس از آن، در بالاترين مكان افتخار، يعنی به دست راست خدای متعال نشست» (عبرانیان فصل 1 آیه های 1 تا 3).

عیسی مسیح بازنمودی از خود خداوند است. گرچه در ذات خود با خدا یکی است، اما به عنوان پسر او، یک شخص جداگانه است. خداوند یکتا خودش را در سه شخص آشکار کرد: پدر، پسر، و روح القدس

عیسی مسیح حتی قبل از آغاز جهان، همیشه با خدا بوده و خود خدا بوده است (یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 2، فصل 17 آیه 5). خداوند همه چیز در جهان را به وسیله او خلق کرد (یوحنا فصل 1 آیه 3، کولسیان فصل 1 آیه های 15 تا 20).

عیسی مسیح از ازل با خدا بوده است و به شکل انسان به زمین آمد (فیلیپیان فصل 2 آیه های 5 تا 11). عیسی مسیح با تولد از باکره کاملا یک انسان و کاملا خداست (پدیده تجسد: متی فصل 1 آیه های 22 تا 23، یوحنا فصل 1 آیه 14، رومیان فصل 1 آیه های 3 تا 4، کولسیان فصل 2 آیه 9، اول یوحنا فصل 4 آیه های 1 تا 3 و فصل 5 آیه 20).

ایمان به پسر خدا

کلام خدا می گوید عیسی پسر خداست، ما باید به این حقیقت ایمان بیاوریم، حتی اگر درک آن مشکل باشد. ما همراه با سوالات بسیار مشکل و بی جوابی از دنیا خواهیم رفت. اما نباید بدون پاسخ مثبت به دعوت خداوند برای نجات و داوری به وسیله عیسی مسیح از این دنیا برویم (یوحنا فصل 3 آیه های 35 تا 36، فصل 5 آیه های 25 تا 29، اعمال رسولان فصل 10 آیه های 38 تا 43، فصل 17 آیه های 30 تا 31، اول یوحنا فصل 4 آیه های 14 تا 15).

عیسی مسیح به عنوان پسر کامل خداوند سزاوار جزای گناه، یعنی مرگ نبود (رومیان فصل 6 آیه 23). اما او با مرگ بر روی صلیب و رستاخیزش از مردگان بهای گناه را پرداخت کرد و قدرت گناه را از بین برد (رومیان فصل 8 آیه های 1 تا 3).

خداوند گناهکاران را فرامی خواند تا از راه خود بازگردند، از گناه توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند (لوقا فصل 24 آیه های 46 تا 47). ما نمی توانیم خودمان را نجات دهیم. تنها کسانیکه توبه می کنند و به پسر او ایمان می آورند، از گناه و مرگ ابدی نجات خواهند یافت.

«زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اينكه مردم را محكوم كند بلكه به‌وسیلهٔ او نجاتشان دهد. كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكومند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياورده‌اند» (یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 18).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح، پسر خداوند است؟ چگونه الله بی همتا می تواند پسر داشته باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries