settings icon
share icon
سوال

خدا قبل از خلقت جهان چه کار میکرد؟

جواب


درک این موضوع که خداوند قبل از خلقت جهان هستی به تنهایی وجود داشته است برای ذهن محدود ما بسیار مشکل است. در یوحنا فصل 1 آیه 1 می خوانیم عیسی مسیح نیز قبل از خلقت وجود داشته است: «در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه، خدا بود.» عیسی مسیح قبل از اینکه به جسم انسان درآید همراه خدای پدر بود، او به شکلی که در جلال پدر سهیم بود که در واقع خدا خوانده میشد. او خودش این حقیقت را در یوحنا فصل 17 آیه 5 توضیح می دهد: «حال، ای پدر، مرا در حضور خود جلال بده، با همان جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم.»

ما همچنین می دانیم که روح القدس نیز قبل از خلقت ما وجود داشته است. پیدایش فصل 1 آیه 2، روح القدس را به این شکل توصیف می کند: «زمین، بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی آبهای عمیق را پوشانده بود. و روح خدا بر سطح آبها در حرکت بود.» بنابراین حتی قبل از اینکه زمان وجود داشته باشد خداوند در سه شخص پدر، پسر و روح القدس وجود داشت. تثلیث در هماهنگی کامل و بی عیب وجود داشت و هر چیزی را که نیاز بود در یکدیگر داشتند. داوود در مزامیر فصل 16 آیه 11 می گوید شادی و لذت جاودانه در حضور خداوند وجود دارد، یعنی اینکه در حضور خداوند بودن همراه با شادی، لذت و رضایت خاطر خواهد بود. خداوند قبل از خلقت، شادی و رضایت کاملی داشت، برای اینکه به شکل کامل و بی نقصی در ارتباط با خودش بود. خداوند همیشه احساس شادی و رضایت کاملی داشته و خواهد داشت برای اینکه او شناخت کامل و بی نقصی از خودش دارد.

بنابراین خداوند قبل از خلقت جهان رضایت کاملی در خودش داشته است. او به شکل تثلیث در شادی کامل به تنهایی قبل از خلقت وجود داشت. این سه شخص الوهی از همان ابتدا با هم در معاشرت بودند، یکدیگر را دوست داشتند و پیش از خلقت برنامه نجات انسان را طراحی کردند (افسسیان فصل 1 آیه های 4 تا 5؛ دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9؛ یوحنا فصل 17 آیه 24) اما هر چیز دیگری غیر از این، رمز و راز باقی خواهد ماند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خدا قبل از خلقت جهان چه کار میکرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries