settings icon
share icon
سوال

آیا کاری هست که خداوند قادر به انجام آن نباشد؟

جواب


در یک شب صاف و مهتابی به ستارگان آسمان نگاه کنید؛ پیدایش فصل اول به ما می گوید که خداوند همه آنها را به وجود آورده است. این حقیقت تنها از یک قدرت مطلق سخن نمی گوید، بلکه یک طراحی و هوشمندی در جهان از کل هستی گرفته تا یک رشته دی ان ای و تا کوچکترین عنصر یک اتم وجود دارد. قدرت و خرد خداوند ماورای درک و تصور ما می باشد. به همین دلیل در پیدایش فصل فصل 18 آیه 14 به ابراهیم می گوید، «مگر کاری هست که برای خداوند مشکل باشد؟» به همین دلیل در برابر پرسش موسی که چگونه خداوند می تواند برا ی چندین میلیون اسرائیلی در بیابان گوشت تهیه کند می گوید، «مگر من ناتوان شده ام؟» (اعداد فصل 11 آیه 23). به همین دلیل یوناتان به سلاحدار خود گفت «بیا به قرارگاه این خدانشناسان نزدیک شویم شاید خداوند برای ما معجزه‌ای بکند. اگر خداوند بخواهد با تعداد کم هم می‌تواند ما را نجات دهد» (اول سموئیل فصل 14 آیه 6).

ارمیا فصل 32 آیه 17 به ما می گوید، «ای خداوند، تو آسمانها و زمین را با قدرت بی‌پایانت آفریده‌ای و هیچ کاری برای تو مشکل نیست!» نجات هیچ کسی برای خداوند غیر ممکن نیست حتی کسانیکه از او بسیار دور افتاده اند (مرقس فصل 10 آیه های 25 تا 27). عشق و بخشایشگری او مانند قدرتش، بزرگ و متعالی است، طوری که پسر خود را به روی صلیب فرستاد تا تاوان گناهان بشر را بپردازد. این کار را انجام داد تا بر اساس عدالت مطلق خویش کسانی را که از اتکای به خود و گناه دست می کشند و به عیسی مسیح و کاری که برای نجات بشر انجام داد ایمان می آورند ببخشد. یوحنا فصل 3 آیه 16 متن آشنایی درباره عشق و محبت عظیم خداوند است: «زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.» عشق و محبت خداوند تنها برای آدمهای خوب نبود (چون در اصل آدم خوبی وجود ندارد) بلکه برای تمام نژاد بشر است، همه مایی که از او سرپیچی کردیم و شایسته عشق او نبودیم (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 23)... اما او تصمیم گرفت باوجودی که ما لیاقتش را نداشتیم عشق خود را نصیب ما بکند (رومیان فصل 5 آیه های 6 تا 10).

تنها کاری که خداوند قادر به انجامش نیست، اقدام علیه ذات و طبیعت خودش می باشد. به عنوان مثال، در تیتوس فصل 1 آیه 2 می خوانیم که او نمی تواند دروغ بگوید. برای اینکه مقدس است و نمی تواند گناه کند (اشعیا فصل 6 آیه 3؛ اول پطرس فصل 1 آیه 16). او عادل است به همین جهت نمی تواند از گناه چشم پوشی کند. اما کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند را می بخشد، برای اینکه مسیح تاوان گناه را پرداخت کرد (اشعیا فصل 53 آیه های 1 تا 12، رومیان فصل 3 آیه 26).

براستی که خداوند ما بی نظیر است. او در قدرت، جلال و شکوه، دانش، خرد، عشق، بخشندگی و تقدس نامحدود، ابدی و پایدار و غیرقابل تغییر است. اما ما بسیار زیاد به اسرائیلی ها شباهت داریم، کسانی که بعد از مشاهده مکرر قدرت و عشق خداوند، به هر دوی آنها یعنی قدرت و عشق او در رویارویی با آزمایش های زندگی شک کردند (به عنوان نمونه، اعداد فصل 13 تا 14). باشد که خداوند به ما کمک کند تا با تکیه و اعتماد به او در آزمایش های زندگی او را محترم بشماریم و به قدرت او تکیه و اعتماد کنیم، برای اینکه «خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددکاری است که در سختیها فوراً به کمک ما می‌شتابد» (مزامیر فصل 46 آیه 1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کاری هست که خداوند قادر به انجام آن نباشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries