settings icon
share icon
سوال

چه چیزی مسیحیت را منحصر به فرد کرده است؟

جواب


آیا مسیحیت واقعا منحصر به فرد است یا فقط یکی از راه های رسیدن به حقیقت است؟ آیا مسیحیت در بین ادیان دیگر جهان واقعا منحصر به فرد است؟ اگر چنین است چه چیزی باعث بی همتایی آن شده است؟ مسیحیت در بین تمامی ادیان جهان منحصر به فرد است و مدعی چیزهایی است که در دیگر ادیان وجود ندارد. اولین مورد این است که ادیان دیگر انسان را تشویق می کنند تا با توسل به اعمال و کارهای خود به خدا برسند. مسیحیت تنها دینی است که در آن خداوند به سمت انسان آمده است. مورد دوم اینکه، ادیان دیگر شامل یک سری از بایدها و نبایدهاست که پیروان آنها باید برای رضایت و خشنودی خدا انجام دهند؛ در حالی که مسیحیت برقراری یک رابطه بین انسان و خداوند است. سوم اینکه، کتاب مقدس در مسیحیت تنها منبع یگانه حقیقت می باشد. در نهایت اینکه مسیحیت دارای حیرت انگیز ترین رویداد تاریخ بشر یعنی رستاخیز می باشد.

اولین مسئله در مورد دیگر ادیان جهان این است که در آنها یک سیستم باید و نباید وجود دارد یعنی کارهایی که باید انجام دهیم و کارهایی که باید از آنها دوری کنیم تا بتوانیم خدا را از خود خشنود کرده و لطف او را شامل حال خود کنیم. اما مسیحیت بر اساس این اصل کتاب مقدسی است که ما هرگز نمی توانیم به آن اندازه خوب و کامل شویم که بتوانیم در حضور پاک و مقدس خدا قرار بگیریم. قانون موسی به انسان داده شد تا به ما ثابت شود که نمی توانیم به این قوانین به طور کامل عمل کنیم. غلاطیان فصل 3 هدف از اعطای قوانین موسی را به ما توضیح می دهد. قوانین موسی فقط مانند یک معلم و مدیر ما را به سمت مسیح هدایت کرد، آن قوانین نمی توانند باعث نجات و رستگاری ما بشوند (غلاطیان فصل 2 آیه 16). عدم توانایی ما در عمل کردن به قوانین موسی در گفته عیسی مسیح که آن را بزرگترین فرمان خواند، به روشنی دیده می شود: «خداوند را كه خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش» (متی فصل 22 آیه 37). این یعنی ما نمی توانیم خدا را در هر لحظه از شبانه روز با تمامی وجود دوست داشته باشیم و حتی یک لحظه هم به خود فکر نکنیم، انجام این کار توسط انسان غیر ممکن است. اما خدا به جای اینکه ما را به قانون شکنی محکوم کرده و به حال خود رها کند، یک جایگزین برای انجام کامل قوانین به ما داده است یعنی عیسی مسیح؛ او احکام خدا را به طور کامل برای همه ما به سرانجام رساند. ما با ایمان به او و قبول کاری که برای ما انجام داد در نظر خدا بی گناه شدیم. این تفاوت مهم و حیاتی بین مسیحیت و دیگر ادیان می باشد.

نکته دوم، مسیحیت یک سیستم دینی نیست بلکه برقراری یک رابطه با خداوند است، رابطه ای که او آغازگر و نگهدارنده آن است. مسیحیان معتقدند که انسان مشخصا به این دلیل آفریده شد تا با خدای خود رابطه برقرار کند، اما گناه این رابطه را بهم زد و انسان را از خدا جدا کرد. (رومیان فصل 3 آیه 23، فصل 5 آیه 12). مسیحیت به ما می گوید عیسی مسیح روز زمین آمد، او به طور کامل هم خدا بود و هم انسان (فیلیپیان فصل 2 آیه های 6-11)، و جان خود را روی صلیب فدا کرد تا این رابطه ای که گناه آن را قطع کرده بود دوباره وصل کند. عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب، دفن شد و پس از سه روز دوباره زنده شد و هم اکنون در دست راست خدای پدر نشسته و برای ما تا به ابد میانجی گری می کند (عبرانیان فصل 7 آیه 25). حال دیگر به چشم قانون شکن دیده نمی شویم و به فرزند خواندگی خدا در آمده ایم (افسسیان فصل 1 آیه 5). نزدیکی و صمیمت این رابطه حتی عمیق تر است، ایمانداران بدن مسیح هستند بدنی که مسیح سر آن است (افسسیان فصل 1 آیه های 22-23)، آنها با خون مسیح خریداری شده اند(عبرانیان فصل 9 آیه 12). هیچ دین دیگری ادعایی حتی نزدیک به این حقیقت حیرت انگیز ندارد.

موردی دیگری که مسیحیت را منحصر به فرد می کند منبع اطلاعاتی آن است. همه ادیان دارای نوعی اطلاعات ابتدایی هستند که طرح کلی ایمان و اعمال آنها را ترسیم می کند، اما هیچیک از آنها منبع اطلاعاتی مسیحیت یعنی کتاب مقدس را ندارد، کتابی که خدا آن را نوشته است و هیچ خطایی ندارد و هر آنچه برای ایمان و عمل لازم است را در آن عنوان کرده است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). مسیحیان معتقدند که تمامی بخش های کتاب مقدس را خدا الهام کرده و تعالیم آن کاملا موثق و معتبر هستند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16، دوم پطرس فصل 1 آیه های 20-21). گرچه ادیان دیگری نیز وجود دارند که از نبوت استفاده می کنند اما هیچکدام به طور 100% دقیق و درست نیستند، تنها کتاب مقدس است که پیش گویی های آن 100% درست و دقیق هستند. هیچیک از ادیان به شخصی مانند مسیح اشاره نکرده اند که ادعا و معجزات شگفت انگیزی انجام داده باشد.

شاید بتوان گفت مهم ترین اصل مسیحیت که آن را از دیگر ادیان جدا و منحصر به فرد کرده است رستاخیر عیسی مسیح می باشد. رستاخیز مسیح نقش حیاتی در مسیحیت دارد و بدون آن مسیحیت وجود ندارد و ایمان ما بی فایده است (اول قرنتیان فصل 15 آیه 14). رستاخیز مسیح بود که زندگی شاگردان را متحول کرد. شاگردان مسیح پس از مصلوب شدن او فرار کردند و مخفی شدند اما پس از رستاخیز مسیح به این نتیجه رسیدند که همه کارها و سخنان مسیح ثابت می کنند که او خداوند در جسم انسان است. هیچیک از دیگران رهبران دینی کاملا تحت نظارت جلادان نمردند، قبر آنها محافظت نشد، و پس از سه روز دوباره زنده نشدند و خود را به بسیاری از مردم نشان ندادند. رستاخیر ثابت می کند که عیسی مسیح کیست و کاری که باید به سرانجام می رساند را انجام داد: یعنی فراهم کردن راه رسیدن انسان به نجات. بودا، محمد، کنفوسیوس و کریشنا دوباره زنده نشدند و رستاخیز نکردند. تنها عیسی مسیح به صورت جسمانی رستاخیز کرد، روی آب راه رفت، مدعی شد که خداست و دیگران را نیز زنده کرد. او بر مرگ غلبه کرد. تنها در مسیحیت فردی را داریم که ادعا می کند خداست، معجزات زیادی انجام داد تا الوهیت خود را ثابت کند، مرد و سپس زنده شد و ادعا کرد که « راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من » (یوحنا فصل 14 آیه 6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه چیزی مسیحیت را منحصر به فرد کرده است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries