settings icon
share icon
سوال

آیا مسیحیان می توانند سلاح داشته باشند؟

جواب


به علت افزایش میزان خشونت در دنیا و تمجید صلح در کتاب مقدس، بحث های فراوانی در بین مسیحیان وجود دارد که آیا مالکیت سلاح برای آنها کار درستی است یا نه. با این وجود، نگاهی جامع به گزارش های تاریخی در کتاب مقدس به ما درباره این مسئله آگاهی می دهد.

در عهد جدیدی گزارشی از حمل سلاح توسط شاگردان داریم. عیسی مسیح در شبی که به او خیانت شد از شاگردان خواست تا همراه خود اسلحه بیاورند. آنها دو سلاح داشتند و عیسی مسیح آن را کافی دانست (لوقا فصل 22 آیه های 37-39). هنگام بازداشت عیسی مسیح، پطرس با شمشیر گوش یکی از خادمان کاهن اعظم را برید (یوحنا فصل 18 آیه 10). عیسی مسیح آن مرد را به سرعت شفا داد (لوقا فصل 22 آیه 51) و به پطرس دستور داد تا سلاح خود را کنار بگذارد (یوحنا فصل 18 آیه 11). مالکیت شمشیر توسط پطرس محکوم نشد، بلکه نوع استفاده از آن محکوم شد.

در موقعیت دیگری شاهد هستیم که سربازان برای تعمید نزد یحیی آمدند. از یحیی پرسیدند که برای زندگی در راه خدا چه کاری باید انجام دهند و او اینگونه پاسخ داد، «با زور و تهديد از مردم پول نگيريد. تهمت ناروا به كسی نزنيد و به حقوقی كه می‌گيريد، قانع باشيد» (لوقا فصل 3 آیه 14). یحیی از آنها درخواست نکرد که سلاح خود را زمین بگذارند.

داوود اینگونه خدا را ستایش می کند، «در ميدان جنگ به من قوت و مهارت می‌بخش» (مزامیر فصل 144 آیه 1). عهد قدیم مثال های فراوان از مردانی دارد که سلاح داشتند و معمولا در جنگ ها از آنها استفاده می کردند.

کتاب مقدس هرگز داشتن سلاح را برای مسیحیان ممنوع نکرده است، اما اصولی را بیان می کند که باید به آنها توجه شود. برقراری صلح و آرامش از مسیحیان خواسته شده است (متی فصل 5 آیه 9). مسیحی ای که در فکر خرید یک اسلحه است باید دعا کند و این مسئله را در نظر بگیرد که اقدام او در جهت برقرار آرامش باشد.

دوم اینکه، یک مسیحی باید فقط برای هدفی که احکام خدا را نقض نمی کند اسلحه داشته باشد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 23). استفاده از اسلحه برای شکار، وظایف نظامی و قانونی یا دفاع شخصی می تواند خلاف احکام خدا نباشد. اما همچنان انگیزه یک فرد از داشتن یک سلاح خاص مهم است.

سوم اینکه، مسیحیان باید تابع قوانین محلی - که شامل قوانین حمل سلاح نیز می شود - باشند. رومیان فصل 13 به وضوح می گوید که حکومت ها را خدا تعیین می کند و باید از آنها اطاعت کرد. علاوه بر این، ما باید برای حاکمانی که بر روی جامعه و کشور نظارت می کنند، دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1-2).

در آخر اینکه مالکیت تنفگ یا سلاح های دیگر گناه نیست. سلاح در برخی مواقع نه تنها مفید بلکه لازم است، مسیحیان باید با دقت انگیزه خود از داشتن سلاح را در نظر بگیرند و از قوانین محلی تبعیت کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مسیحیان می توانند سلاح داشته باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries