settings icon
share icon
سوال

الهیات مسیحی چیست؟

جواب


کلمه «الهیات» از دو واژه یونانی به معنی «خدا» و «آگاهی» می آید. با ترکیب این دو کلمه به واژه «مطالعه خداوند، آگاهی از خداوند» می رسیم. الهیات مسیحی به مطالعه آنچه کتاب مقدس می گوید و آنچه مسیحیان به آن ایمان دارند، گفته می شود. بسیاری از ایمانداران، الهیات مسیحی را تفرقه انگیز می دانند، به همین جهت از آن دوری می کنند. اما در واقع، الهیات مسیحی باید متحد کننده باشد! کلام خدا، حقیقت را آموزش می دهد و ما باید با تکیه بر آن حقیقت، با هم متحد شویم. بله، اختلافات و مشاجره هایی در الهیات مسیحی وجود دارد. این آزادی هم وجود دارد که با بخش های غیر ضروری الهیات مسیحی مخالفت کرد. با این حال، الهیات مسیحی موارد متحد کننده زیادی را هم شامل می شود. الهیات مسیحی کتاب مقدسی ما را قادر می سازد تا درک بهتری از خدا، نجات، و ماموریت خود در این دنیا داشته باشیم.

وقتی حرف از محقق الهیات زده می شود؛ برای برخی از مردم، تصویر یک پیرمرد بدعنق تداعی می شود که در یک اتاق کم نور نشسته است، در حال مطالعه دقیق متون باستانی می باشد و کاملا از زندگی اجتماعی دور افتاده است. ولی این تصور کاملا اشتباه است. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17 می گوید، تمامی کتاب مقدس را خداوند الهام کرده است، یعنی واقعا از دهان خدا جاری شده است، و ما نمی توانیم از آن دوری کنیم، برای اینکه کامل است و ما را هم کامل می کند. محقق الهیات بودن، یعنی کسی که به جستجوی خدا می رود تا با خالق جهان و پسرش عیسی مسیح آشنا شود، تا خداوند در مرکز آگاهی، تمایلات و محبت او قرار گیرد. این نزدیکی با خداوند در همه ابعاد زندگی ما رخنه می کند، ما را از برکات او به شور می آورد، در مشکلات خیال ما را آسوده می سازد، ضعف های ما را برطرف می کند، و از ما تا زمانی که به او بپیوندیم، محافظت می کند. کتاب مقدس، داستان خداوند است؛ هرچه بیشتر آن را بخوانیم، بیشتر او را می شناسیم.

فهرست زیر دسته بندی های الهیات مسیحی را عنوان می کند. درک دیدگاه کتاب مقدس درباره بخش های مختلف الهیات مسیحی، کلید شما برای رشد روحانی و سودمندی زندگی مسیحی است.

• الهیات اصلی / پترولوژی – مطالعه ی خدای پدر

• مسیح شناسی / کریستولوژی – مطالعه ی شخص عیسی مسیح و کار او

• نومتالوژی – مطالعه ی روح القدس و کار او

• بیبلی اولوژی – مطالعه ی کلام خدا

• رستگاری شناسی – مطالعه ی نجات از طریق عیسی مسیح

• انسان شناسی مسیحی – مطالعه ی ذات و طبیعت انسان

• همارتیولوژی - مطالعه ی ماهیت گناه و تاثیرات آن

• فرشته شناسی – مطالعه در مورد فرشتگان

• دیوشناسی مسیحی – مطالعه در مورد دیوها

• اکلیسیولوژی / کلیسا شناسی – مطالعه ی ماهیت و ماموریت کلیسا

• آخرت شناسی – مطالعه ی آخر زمان

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

الهیات مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries