settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره اندازه قدرتی که مسیحیان دارند چه می گوید؟

جواب


قدرت را می توان به توانایی انجام کاری بر اساس نیرو، مهارت، منابع یا اختیارات داده شده تعریف کرد. کتاب مقدس می گوید قدرت یک مسیحی از طرف خدا و از طریق روح القدس به او داده می شود.

خداوند، منبع اصلی قدرت است. همه قدرت ها از خداوند سرچشمه می گیرند و به او وابسته هستند: «عظمت و قدرت، جلال و شکوه و بزرگی برازندهٔ توست. ای خداوند، هر چه در آسمان و زمین است مال توست. سلطنت از آن توست. تو بالاتر و برتر از همه هستی. ثروت و افتخار از تو می‌آید؛ تو بر همه چیز حاکم هستی. قدرت و توانایی در دست تو است؛ این تو هستی که به انسان قدرت و بزرگی می‌بخشی.» (اول تواریخ فصل 29 آیه های 11 تا 12).

بسیاری از متن های کتاب مقدس درباره قدرتی که خداوند به ضعیفان داده است، صحبت می کند: «او به خستگان نیرو می‌بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می‌کند.» (اشعیا فصل 40 آیه 29). مزامیر فصل 68 آیه 35 می گوید خداوند قدرت خود را به قوم خود می دهد: «چه مَهیب است خداوند در مکان مقدّس خویش! خدای اسرائیل به قوم برگزیدهٔ خود قوت و عظمت می‌بخشد.» و در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که قدرت معمولا به پادشاهان (اول سموئیل فصل 2 آیه 10) و پیامبران داده می شود: «اما من از قدرت روح خداوند پر شده‌ام تا بدون ترس، گناهان قوم اسرائیل را به آنها اعلام کنم» (میکاه فصل 3 آیه 8).

کتاب مقدس موارد مختلفی را عنوان می کند که در آنها شاهد سرازیر شدن قدرت خداوند در زندگی فرزندانش هستیم: «زیرا من از انجیل مسیح شرم ندارم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن، به حضور خدا راه یابند» (رومیان فصل 1 آیه 16؛ همچنین اول قرنتیان فصل 1 آیه 18).

قدرت مسیحیان، یعنی توانایی آنها برای انجام کارهای ارزشمند، از روح القدس دریافت می شود. عیسی مسیح درست قبل از اینکه به آسمان صعود کند به شاگردانش گفت منتظر دریافت قدرتی باشند که به آن نیاز دارند: «ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره، و تا دورترین نقاط جهان دربارهٔ من شهادت دهید» (اعمال رسولان فصل 1 آیه 8). کارهای شاگردان، حتی اگر سرشار از استعداد، انرژی و اشتیاق برای بشارت انجیل بودند، بدون قدرت روح القدس فایده ای نداشت.

قدرتی که مسیحیان از خدا دریافت می کنند، باطن و درون آنها را نیرومند می کند: «من از او می‌خواهم تا به سبب کرامت بی‌حد خود، باطن شما را با روح خود، نیرومند و توانا سازد» (افسسیان فصل 3 آیه 16). ما امید خود را از دست نمی دهیم چون «با اینکه نیروی جسمی ما به تدریج از بین می‌رود، اما نیروی باطنی ما روز‌به‌روز در خداوند فزونی می‌یابد» (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16).

قدرتی که مسیحیان از طرف خدا دریافت می کنند، به آنها توانایی خدمت به انجیل را می دهد: «خدا این فیض را به من داده است تا همه را از این نقشه آگاه سازم و برای انجام این رسالت، قدرت و توانایی لازم را نیز عطا کرده است» (افسسیان فصل 3 آیه 7).

قدرت مسیحیان از خود آنها نیست. پطرس بعد از اینکه خدا برای شفای یک فقیر لنگ از او استفاده کرد، در واکنش به حیرت و تعجب حاضران گفت که آن مرد با قدرت او (پطرس) شفا پیدا نکرد بلکه قدرت ایمان به عیسی مسیح او را شفا داد: «پطرس از این فرصت استفاده کرد و به گروهی که در آنجا گرد آمده بودند گفت: «ای مردان اسرائیلی، چرا اینقدر تعجب کرده‌اید؟ چرا اینچنین به ما خیره شده‌اید؟ مگر خیال می‌کنید که ما با قدرت و دینداری خودمان این شخص را شفا داده‌ایم؟ خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب که خدای اجداد ماست با این معجزه، خدمتگزار خود عیسی را سرافراز کرده است. منظورم همان عیسی است که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتُس انکارش نمودید، در صورتی که پیلاتُس می‌خواست او را آزاد سازد.  بله، شما نخواستید او آزاد شود، بلکه آن مرد پاک و مقدّس را رد کردید، و اصرار داشتید به جای او یک قاتل آزاد شود. شما سرچشمۀ حیات را کشتید، ولی خدا او را زنده کرد. من و یوحنا شاهد این واقعه هستیم چون بعد از آنکه او را کشتید، ما او را زنده دیدیم! ما خود می‌دانید که این مرد فقیر قبلاً لنگ بود. اما اکنون، نام عیسی او را شفا داده است، یعنی ایمان به نام عیسی باعث شفای کامل او شده است» (اعمال رسولان فصل 3 آیه های 12 تا 16).

قدرتی که مسیحیان از خدا دریافت می کنند به آنها توان تحمل آزار و اذیت ها را می دهد: «زیرا آن روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است. هرگز از شهادت دادن به دیگران دربارۀ خداوندمان عار نداشته باش. در ضمن، از من نیز که به خاطر او در زندانم عار نداشته باش؛ بلکه با اتکا به قدرتی که خدا به تو می‌بخشد، تو نیز آماده باش تا با من به خاطر انجیل زحمت ببینی» (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه های 7 تا 8).

قدرت مسیحیان در ضعف کامل می شود: « اما او فرمود: «تنها چیزی که نیاز داری، فیض من است، زیرا قدرت من در ضعف کامل می‌شود.» پس حال با شادی به ضعف‌های خود می‌بالم، تا قدرت مسیح بر من قرار بگیرد» (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9).

مسیحیان قدرت را در دعا کردن پیدا می کنند: «نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانهٔ مرد عادل، قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد» (یعقوب فصل 5 آیه 16).

خداوند به مسیحیان قدرت می دهد تا پیام انجیل را در نام او بشارت دهند و این اطمینان را نیز داشته باشند که او همیشه با آنهاست: «آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات در آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید؛ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستورهایی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی اگر دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!» (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20).

افسسیان فصل 3 آیه 20 به ما می گوید قدرت خداوند بسیار فراتر از درک ما می باشد. قدرت الهی در مسیحیان کارهایی بسیار فراتر از خواست و فکر آنها انجام می دهد. او به مسیحیان توانایی، قدرت، مهارت، منابع و اقتداری فراتر از تصور و تخیل آنها میدهد. افسسیان فصل 1 آیه های 19 تا 20 می گوید، هیچ چیزی قابل مقایسه با قدرتی که او به ایمانداران می دهد نیست. در حقیقت، قدرتی که خدا به مسیحیان می دهد همان قدرتی است که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد و در دست راست خود در آسمان نشاند.

ما دلیل بسیار زیادی برای شادی داریم. کتاب مقدس می گوید قدرت مسیحیان هر آنچه که آنها برای یک زندگی پاک در این دنیا گناه آلود نیاز دارند را در اختیارشان قرار می دهد: «او همچنین با قدرت الهی خود، هر چه که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم، به ما می‌بخشد و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می‌سازد؛ اما برای این منظور، لازم است که او را بهتر و عمیقتر بشناسیم» (دوم پطرس فصل 1 آیه 3)

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره اندازه قدرتی که مسیحیان دارند چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries