settings icon
share icon
سوال

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

جواب


کتاب مقدس بطور واضح و مشخص نمی گوید که آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود یا نه. اما بر اساس شواهد و مدارک کتاب مقدس، روح پلید نمی تواند یک مسیحی را به اسارت خود دربیاورد. تسخیر شدن توسط ارواح پلید و تحت تاثیر ارواح پلید قرار گرفتن دو مطلب متفاوت هستند. کسی که توسط روح پلید تسخیر می شود، کاملا تحت تاثیر و کنترل آن قرار می گیرد و روح پلید تمامی رفتار و اعمال فرد را تحت کنترل خود در می آورد (متی فصل 17 آیه های 14 تا 18؛ لوقا فصل 4 آیه های 33 تا 35، فصل 8 آیه های 27 تا 33). تحت تاثیر و ستم ارواح پلید قرار گرفتن یعنی اینکه روح یا ارواح پلید به قلب و روح آن فرد حمله می کنند و او را تشویق یا مجبور به گناه می کنند. توجه داشته باشید که در سرتاسر عهد جدید حتی یک دستور هم مبنی بر چگونگی خارج کردن روح پلید از وجود یک ایماندار نیست (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18). به ایمانداران گفته شده که در مقابل شیطان و روح پلید مقاومت کنند و چیزی درباره اخراج روح پلید از وجود یک ایماندار گفته نشده است (یعقوب فصل 4 آیه 7؛ اول پطرس فصل 5 آیه های 8 تا 9).

از آنجاییکه روح القدس در وجود مسیحیان ساکن است(رومیان فصل 8 آیه های 9 تا 11؛ اول قرنتیان فصل 3 آیه 16، فصل 6 آیه 19)، می توان با اطمینان گفت که روح القدس به روح پلید اجازه نمی دهد در جایی که او هست، ساکن شود. غیر قابل باور است که خدا اجازه دهد یکی از فرزندانش که او را به قیمت خون عیسی مسیح خریده (اول پطرس فصل 1 آیه های 18 تا 19) و به او خلقتی نو داده است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)، بوسیله یک روح پلید تسخیر و کنترل شود. بله، بعنوان یک ایماندار، ما با شیطان و ارواح پلیدش در جنگ هستیم، اما نه در درونمان. یوحنای رسول می گوید "رزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قوی‌تر است" (اول یوحنا فصل 4 آیه 4). او که در وجود ما ساکن است، کسیت؟ روح القدس. آنکه در جهانست کیست؟ شیطان و ارواح پلیدش. بنابراین، ایماندار بر دنیای ارواح پلید غلبه دارد و بر اساس کتاب مقدس یک ایماندار نمی تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود.

با در نظر داشتن این مطلب که بر اساس مدارک و شواهد قطعی کتاب مقدس، یک مسیحی نمی تواند توسط ارواح پلید تسخیر شود اما بعضی از معلمین کتاب مقدس واژه "روح زدگی" را برای ایمانداری که تحت تاثیر روح پلید قرار گرفته به کار می برند. بعضی ها بر این باورند که یک مسیحی نمی تواند توسط ارواح پلید تسخیر شود ولی امکان "روح زدگی" وجود دارد. معمولا، تعریف و توصیف تسخیر شدن توسط روح پلید با تعریف روح زدگی یکی است. بنابراین نتایج هر دو یکسان می باشند. تغییر کاربرد کلمات نمی تواند این حقیقت که روح پلید نمی تواند در وجود یک ایماندار ساکن شود و کاملا او را تحت کنترل خو بگیرد را تغییر دهد. تحت تاثیر روح پلید قرار گرفتن واقعیتی است که ممکن است برای ایمانداران اتفاق بیفتد و شکی در آن نیست اما اینکه بگوییم یک مسیحی می تواند توسط ارواح پلید تسخیر شود کاملا بر خلاف ادعای کتاب مقدس است.

بیشتر استدلال ها درباره مفهوم "روح زدگی" مربوط به تجربه های شخصی می باشد که فردی یک مسیحی را دیده که رفتارهای او نشان دهنده این بود که توسط روح یا ارواح پلید تسخیر شده است. این نکته بسیار مهم است که بدانیم ما نباید اجازه دهیم تجربه های شخصی، تفسیر ما از کتاب مقدس را تحت تاثیر قرار دهد. بلکه باید تجربه های شخصی خود را از فیلتر حقایق کتاب مقدس بگذرانیم (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). با مشاهده فردی که علائم و نشانه های تسخیر شدگی توسط ارواح پلید را از خود بروز می دهد نباید این سوال در ذهن ما شکل بگیرد که آیا روح پلید می تواند یک ایماندار را تسخیر کند بلکه باید این سوال برای ما پیش آید که آیا او یک ایماندار واقعی هست یا نه. شاید آن فرد یک ایماندار واقعی باشد اما شدیدا تحت تاثیر ارواح پلید قرار گرفته و یا دارای مشکلات روانی می باشد. دوباره یادآوری می کنیم که تجربه های شخصی ما باید توسط کتاب مقدس مورد بررسی و آزمایش قرار بگیرند نه برعکس.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries