settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره مادران مسیحی چه می گوید؟

جواب


مادر بودن نقش بسیار مهمی است که خداوند آنرا به بسیاری از زنان عطا می کند. به یک مادر مسیحی گفته شده است که فرزندانش را دوست بدارد (تیطوس فصل 2 آیه های 4-5)، این فرمان تا حدی هم برای این است که یک مادر باعث نشود اسم خدایی که بر اوست مورد سرزنش قرار گیرد.

فرزندان هدایایی از طرف خداوند هستند (مزامیر فصل 127 آیه های 3-5). در تیطوس فصل 2 آیه 4، لغت یونانی فیلوتکنوس اشاره به محبت مادر به فرزندانش است. این لغت نوع بخصوصی از «محبت مادر» را بیان می کند. ایده ای که از این لغت استخراج می شود عبارت است از حمایت کردن از فرزندانمان، پرورش آنها، با محبت درآغوش گرفتن آنها، برطرف کردن نیاز آنها، و دوست شدن هر یک آنها به عنوان یک هدیه منحصر به فرد که از خدا دریافت می کنند.

کلام خدا چند دستور به مادران مسیحی داده است:

در دسترس باشند – صبح، ظهر، و شب (تثنیه فصل 6 آیه های 6-7)

در جریان زندگی فرزندان باشند – در رابطه، بحث، همفکری، و روی هم رفته در تمام مراحل زندگی آنها (افسسیان فصل 6 آیه 4)

تعلیم دهند – تعلیم کلام خدا و جهان بینی مسیحی (مزامیر فصل 78 آیه های 5-6؛ تثنیه فصل 4 آیه 10؛ افسسیان فصل 6 آیه 4)

آموزش دهند – کمک کردن به یک فرزند برای کشف و پرورش استعدادها، توانایی ها (امثال فصل 22 آیه 6) و هدایای روحانی (رومیان فصل 12 آیه های 3-8؛ اول قرنتیان فصل 12)

تربیت کنند – به بچه ها ترس از خداوند را یاد بدهند، مرتب برای آنها مرزها را با محبت و محکم مشخص کنند (افسسیان فصل 6 آیه 4؛ عبرانیان فصل 12 آیه های 5-11؛ امثال فصل 13 آیه 24، فصل 19 آیه 18، فصل 22 آیه 15، فصل 23 آیه های 13-14، فصل 29 آیه های 15-17)

پرورش دهند – محیطی پر از کلمات تشویق آمیز، آزادی برای اشتباه کردن و شکست خوردن، مورد قبول بودن، بیان احساسات، و محبت بدون عوض فراهم کنند (تیطوس فصل 2 آیه 4؛ دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7؛ افسسیان فصل 4 آیه های 29-32، فصل 5 آیه های 1-2؛ غلاطیان فصل 5 آیه 22، اول پطرس فصل 3 آیه های 8-9)

نمونه واقعی بودن – همان زندگی را داشته باشید که آنرا تعلیم می دهید. نمونه ای که یک فرزند اساس زندگی خدایی را یاد بگیرد (تثنیه فصل 4 آیه های 23،15،9؛ امثال سلیمان فصل 10 آیه 9، فصل 11 آیه 3؛ مزامیر فصل 37 آیه های 18، 37).

کتاب مقدس هرگز نمی گوید که هر زنی باید مادر باشد. اما بهر حال می گوید کسانیکه خدا آنها را با مادر شدن برکت می دهد باید مسئولیت خود را جدی بگیرند. مادرها نقش مهم و اساسی در زندگی فرزندانشان دارند. مادر بودن یک کار شاق و ناخوشایند نیست. همانطور که یک مادر در زمان بارداری بچه را حمل می کند و همانطور که او را در دوران نوزادی غذا می دهد و از او مراقبت می کند، همانطور هم باید در تمام مراحل زندگی فرزندانشان چه نوجوان باشند و یا جوان و حتی بزرگسالانی که خودشان صاحب فرزند هستند ، نقش دائمی داشته باشند. در حالیکه نقش مادر مرتب در زندگی فرزندان عوض می شود، اما محبت، توجه، پرورش، و تشویق یک مادر هیچوقت نباید متوقف شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره مادران مسیحی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries