settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره مرد (همسر) مسیحی چه می گوید؟

جواب


کتاب مقدس به اندازه یک کتاب کامل درباره ویژگی های یک شوهر مسیحی صحبت کرده است. کتاب های زیادی هم در این مورد نوشته شده اند. در این مقاله یک نگاه اجمالی به این موضوع می اندازیم.

روشن ترین تصویر ارائه شده از یک شوهر مسیحی را می توان در افسسیان فصل 5 آیه های 15-33 دید. این متن جان کلام پولس درباره در مسیح بودن و چگونگی ارتباط درست با خداوند است. دستور عمل های پولس به یک زن مسیحی از آیه 23 آغاز می شود، او در این متن توضیح می دهد که یک زن مسیحی باید ریاست شوهر خود را مانند ریاست مسیح بر کلیسایی که دوستش دارد به رسمیت بشناسد. سپس پولس در دو جمله بعدی (آیه 25) دقیقا این دستورعمل را به شوهر مسیحی می دهد. بنابراین، الگوی یک شوهر مسیحی خود عیسی مسیح است. به عبارت دیگر، خداوند از شوهران مسیحی انتظار دارد که همسران خود را به طور کامل، فداکارانه و بدون هیچ قید و شرطی، درست مانند عشقی که عیسی مسیح به ما دارد، دوست داشته باشند.

از شوهر مسیحی انتظار می رود تا آماده فدا کردن همه چیز حتی زندگی خود برای منافع و راحتی همسر خود باشد. برنامه خدا برای زن و شوهر این است که یکی شوند (مرقس فصل 10 آیه 8)، بنابراین هرچیزی که شوهر دارد متعلق به همسرش است. خودخواهی در عشق وجود ندارد (اول قرنتیان فصل 13 آیه 5)؛ عشق یعنی فداکاری و ازخود گذشتگی . احساس یک مرد مسیحی به همسر خود فراتر از شیفتگی، حس عاشقانه یا نیاز جنسی است. این رابطه بر اساس عشق واقعی است – یعنی روح فداکاری ای که خداوند به مرد می دهد تا عشق مسیح به کلیسا را منعکس می کند. شوهر مسیحی به رفاه همسرش بیشتر از خودش اهمیت می دهد. او به سلامتی و رشد روحانی همسرش به عنوان یک وارث زندگی ابدی کمک می کند (اول پطرس فصل 3 آیه 7). مرد مسیحی انتظار انجام کاری از طرف همسرش را ندارد بلکه فقط به این فکر می کند که خودش چه کاری می تواند برای او انجام دهد.

افسسیان فصل 5 توضیح می دهد که عشق یک شوهر مسیحی به همسرش ابزاری برای ابراز عشق مسیح به کلیسا است. چه افتخاری! و البته که مسئولیت سنگینی است. یک مرد تنها با اطاعت از قدرت عیسی مسیح می تواند چنین چالشی را به سرانجام برساند. به همین دلیل، یک شوهر مسیحی باید به قدرت روح القدس تکیه کند (افسسیان فصل 5 آیه 18) و از با احترام و عشق به مسیح به همسرش خدمت کند (آیه 21 و بقیه متن).

یک شوهر مسیحی در بسیاری از مواقع پدر نیز هست. نقش همسری و پدری در هم تنیده شده اند. خداوند زن و مرد را با گرایش جنسی به هم برای اهداف متعددی آفرید. یکی از این اهداف این است که به ما امکان تداوم نسل و پر کردن زمین از کسانی را بدهد که نام خدا را به دوش می کشند و تصویر او را در جهان منعکس می کنند (نگاه کنید به پیدایش فصل 1 آیه های 27-28 و فصل 2 آیه های 20-25، همچنین به تثنیه فصل 6 آیه های 1-9 و افسسیان فصل 6 آیه 4). خانواده -خانوانده مسیحی- هدف خداوند برای بشر است و اساسی ترین بنیان جوامع انسانی است. مرد سر خانواده است. یک شوهر مسیحی نمی تواند بدون قدرت روح القدس همسر خود را دوست داشته باشد و فرزندان خود را بدون الگوبرداری از کلام خدا بزرگ کند. شوهران و پدران مسئولیت و امتیاز مهمی دارند. آنها از خدا پیروی می کنند، به خانواده خود به خوبی خدمت می کنند و نام مسیح را نیز گرامی می دارند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره مرد (همسر) مسیحی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries