settings icon
share icon
سوال

آیا یک مسیحی باید ورزش کند؟ آیا یک مسیحی باید تمرکز خود را بر روی ورزش قرار دهد؟

جواب


در مورد ورزش هم مانند خیلی موارد دیگر در زندگی، گاهی زیاده روی می شود. بعضی از مردم تمام تمرکزشان را بر روی مسائل روحانی می گذارند، تا جائیکه از سلامتی جسم خود غافل می مانند. بعضی دیگر تمرکز زیادی بر روی شکل و فرم بدنشان گذاشته، از رشد و بلوغ روحانی غافل می شوند. هیچکدام از اینها تعادل کتاب مقدسی نیست. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 8 به ما می گوید، «تمرين و ورزش بدنی مفيد است، اما ورزش روحانی بسيار مفيدتر از آن است و تو را برای هر كاری آماده می‌سازد. پس به تمرينات روحانی بپرداز تا مسيحی بهتری باشی، چون اين تمرينات نه فقط برای اين دنيا مفيد است، بلكه برای عالم آينده نيز». توجه کنید که این آیه نیاز به ورزش را رد نمی کند، بلکه می گوید ورزش با ارزش است، اما ایمان و پرهیزکاری را در اولویت قرار می دهد.

پولس رسول هم در اول قرنتیان فصل 9 آیه های 24-27 به تربیت بدنی اشاره می کند و از آن به عنوان مثالی برای بیان حقایق روحانی استفاده می نماید. او زندگی مسیحی را به یک مسابقه دو تشبیه می کند که ما می دویم تا برنده جایزه شویم. اما جایزه ای که ما بدنبال آن هستیم پاداش ابدیست که از بین نمی رود. در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 5، پولس رسول می گوید «ورزشكاری كه می‌خواهد برندۀ جايزه شود، بايد تمام مقررات مسابقه را رعايت كند؛ تو نيز برای موفقيت در خدمتت، بايد از تمام دستورات خداوند اطاعت كنی». پولس دوباره در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 مثال یک ورزشکار را استفاده می کند «من برای خداوندم با دل و جان مبارزه كرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اكنون ديگر مسابقه به پايان رسيده و وقت آنست كه استراحت كنم». در حالیکه تمرکز این آیات بر روی ورزش نیست، اما پولس از کلمات ورزشی استفاده می کند تا حقایق روحانی را به ما درس بدهد، و این نشان می دهد که پولس دید مثبتی نسبت به تمرینات بدنی، و حتی مسابقات دارد. ما موجوداتی جسمانی و روحانی هستیم. در حالیکه قسمت روحانی وجود ما، بر اساس کتاب مقدس، مهمتر است، اما نباید هیچ جنبه ای از سلامتی را، نه جسمانی و نه روحانی، نادیده بگیریم.

بنابراین، هیچ مشکلی با ورزش کردن مسیحیان وجود ندارد. در واقع، کتاب مقدس بروشنی می گوید که ما باید از بدنمان بخوبی مواظبت کنیم (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19-20). در ضمن، کتاب مقدس، به ما درباره چیزهای بیهوده هشدار می دهد (اول سموئیل فصل 16 آیه 7؛ امثال فصل 31 آیه 30؛ اول پطرس فصل 3 آیه های 3-4). هدف ما از ورزش کردن نباید پرورش بدن به منظور جلب توجه و تمجید دیگران باشد، بلکه هدف از ورزش باید بهبود سلامتی بوده تا انرژی ما زیادتر شده آنرا برای اهداف روحانی بکار ببریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک مسیحی باید ورزش کند؟ آیا یک مسیحی باید تمرکز خود را بر روی ورزش قرار دهد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries