settings icon
share icon
سوال

شاگردی مسیحی چیست؟

جواب


شاگرد به پیروی گفته می شود که عقاید استادش را می پذیرد و رواج می دهد. یک شاگرد مسیحی به شخصی گفته می شود که پیام انجیل عیسی مسیح را پذیرفته و آن را انتشار می دهد. شاگردی در مسیحیت به فرایندی گفته می شود که شاگردان در عیسی مسیح رشد می کنند، به روح القدس که درون قلب های آنها ساکن است مجهز می شوند، تا بتواند از پس آزمایش ها و سختی های این زندگی برآیند و هرچه بیشتر شبیه مسیح شوند. ایمانداران در این فرایند باید به روح القدس اجازه دهند تا افکار، گفتار و کردار آنها را بررسی کند و آنها را با کتاب مقدس منطبق کند. این کار مستلزم مطالعه روزانه کتاب مقدس، دعا و پیروی از آن است. به علاوه، همیشه باید آماده باشیم تا دلیل امید قلبی خود را به دیگران توضیح دهیم ( اول پطرس فصل 3 آیه 15) و از دیگران هم شاگرد مسیحی بسازیم. بر اساس کتاب مقدس، شاگرد مسیح شدن شامل رشد فردی با ویژگی های زیر است:

1. عیسی مسیح را در بالاترین اولویت زندگی قرار دهیم (مرقس فصل 8 آیه های 34 تا 38). شاگرد مسیح باید از این دنیا جدا شود. تمرکز ما باید بر روی عیسی مسیح و خشنود کردن او در همه زمینه ها باشد. باید تمرکز را از روی خودمان برداشته و کاملا بر روی مسیح قرار دهیم.

2. از تعالیم عیسی مسیح پیروی کنیم (یوحنا فصل 8 آیه های 31 تا 32). ما باید فرزندانی مطیع برای او باشیم و به کتاب مقدس عمل کنیم. مهمترین آزمایش الهی، تشخیص میزان اطاعت ما از اوست (اول سموئیل فصل 28 آیه 18)، عیسی مسیح نمونه کامل اطاعت می باشد و آن را در زندگی زمینی خود با اطاعت بی چون و چرا از پدر آسمانی حتی تا سر حد مرگ نشان داد (فیلیپیان فصل 2 آیه های 6 تا 8).

3. مفید باشیم (یوحنا فصل 15 آیه های 5 تا 8). کار ما ثمره دادن نیست، وظیفه ما اطاعت از مسیح است و اگر این کار را انجام دهیم، روح القدس در زندگی ما ثمره می دهد، این ثمره ها نتیجه اطاعت و فرمانبرداری است. هرچه بیشتر مطیع مسیح باشیم و بر اساس روش او زندگی کنیم، به همان اندازه نیز تغییر خواهیم کرد. بزرگترین تغییر در قلب ما صورت می گیرد. نتیجه این تغییر، رفتار ما (گفتار، پندار، کردار) خواهد بود. تغییری که ما در جستجوی آن هستیم از درون آغاز می شود و از طریق قدرت روح القدس شکل می گیرد. این تغییر چیزی نیست که خودمان بتوانیم به وجود آوریم.

4. دیگران را دوست داشته باشیم (یوحنا فصل 13 آیه های 34 تا 35). به ما گفته شده است که عشق به دیگران مدرک عضویت ما در خانواده خداوند است (اول یوحنا فصل 3 آیه 10). عشق و محبت در اول قرنتیان فصل 13 آیه های 1 تا 13 با جزئیات توضیح داده شده است. این آیه ها به ما می گویند عشق یک احساس نیست بلکه یک رفتار و کردار است؛ یعنی باید کاری انجام دهیم و قدمی برداریم. به ما گفته شده که فروتن باشیم و به منافع دیگران هم توجه کنیم (فیلیپیان فصل 2 آیه های 3 تا 4). آیه 5 فیلیپیان فصل 2، آنچه باید باشیم را در یک خط خلاصه می کند: «شما بايد همان طرز فكری را در پيش گيريد كه مسيح داشت». او بهترین نمونه و سرمشق برای کارهایی است که باید در زندگی مسیحی انجام دهیم.

5. تبلیغ مسیحیت (بشارت پیام انجیل) – دیگران را شاگرد مسیح سازید (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20). ما باید ایمان خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم و به آنها بگوییم که مسیح چه تغییرات شگفت انگیزی در زندگی ما داده است. مهم نیست که تا چه اندازه در ایمان خود رشد کرده ایم، در هر مرحله ای که باشیم چیزی برای ارائه داریم. ما اغلب به دام این دروغ شیطان می افتیم که به اندازه کافی نمی دانیم و یا آن اندازه مسیحی نشده ایم که بتوانیم تاثیری بگذاریم؛ این اصلا درست نیست! برخی از مشتاق ترین نمایندگان زندگی مسیحی، نوایمانداران هستند که به تازگی عشق شگفت انگیز خدا را کشف کرده اند. آنها ممکن است که آیه های زیادی از کتاب مقدس حفظ نباشند یا نتوانند به شکل قابل قبولی مطالب را ارائه دهند، اما عشق خداوند زنده را تجربه کرده اند و این دقیقا همان چیزی است که باید با دیگران به اشتراک بگذارند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شاگردی مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries