settings icon
share icon
سوال

تنها گزینه موجود برای مسیحیان می باشد؟

جواب


اکثر مسیحیان در طی قرون متوالی همواره خواهان خاکسپاری پس از مرگ همراه با پیام رستاخیز، و مراسم و آیینی بودند که با نام خاکسپاری مسیحی شناخته می شود. گزینه های دیگری نیز علاوه بر خاکسپاری وجود دارد که مسیحیان می توانند در نظر بگیرند؛ سوزاندن مردگان گرچه مانند خاکسپاری سنتی نیست اما در حال رواج است.

خاکسپاری مسیحی مشخصا یک اصطلاح کتاب مقدسی نیست. کتاب مقدس درباره نحوه رسیدگی به جسد پس از مرگ دستورعملی نداده است. در جوامع زمان کتاب مقدس، تدفین در آرامگاه، غار، یا در زمین روش های مرسوم تدفین بوده است (پیدایش فصل 23 آیه 19، فصل 35 آیه های 19-20 و 29؛ دوم قرنتیان فصل 16 آیه 14؛ متی فصل 27 آیه های 60-66). مرسوم ترین روش خاکسپاری در کتاب مقدس برای کسانی که بضاعت مالی داشتند قرار دادن جسد در آرامگاه (روی سطح زمین) بود. و جسد کسانی که توانایی خرید آرامگاه را نداشتند زیر خاک تدفین میشد. در دوران عهد جدید، آرامگاه ها همچنان روش تدفین ثروتمندان بود. به همین دلیل عیسی مسیح، که هیچ نوع ثروت زمینی نداشت، در آرامگاه اجاره ای دفن شد (متی فصل 27 آیه های 57-60).

امروزه تبعیت از قوانین کشور در مورد اجساد اهمیت بالایی دارد. قوانین در کشورهای مختلف و حتی در نواحی مختلف یک کشور متفاوت هستند. مسیحیان موظف به پیروی از حکومت می باشند بنابراین در مورد تدفین اجساد نیز باید از قوانین کشور تبعیت کنند. در مورد سوال خاکسپاری مسیحی یا سوزاندن اجساد باید گفت کتاب مقدس دستور به انجام یا عدم انجام هیچیک از آنها نداده است. این حقیقت که یهودیان و مسیحیان اولیه خاکسپاری می کردند برای برخی از مردم کافی است تا همین روش را ادامه دهند. و این حقیقت که سوزاندن مردگان در کتاب مقدس تنها در موارد مجازات اعمال بد عنوان شده است (لاویان فصل 20 آیه 14، یوشع فصل 7 آیه 25) باعث شده تا بسیاری از مردم سوزاندن اجساد را نپذیرند. اما باز هم تکرار می کنیم که امروزه مسیحیان هیچ نوع دستور مستقیم کتاب مقدسی موافق یا مخالف سوزاندن جسد ندارند. در آخر بهتر است که تصمیم گیری در این مورد را به عهده خانواده آن فرد بگذاریم.

روش تدفین جسد به اندازه مفهوم خاکسپاری مسیحی اهمیت ندارد: جسد شخصی که مرده است را درون خود ندارد. پولس بدن های ما را خیمه های موقتی می نامد. «زيرا می‌دانيم وقتی اين «خيمه» كه اكنون در آن زندگی می‌كنيم فرو ريزد، يعنی وقتی بميريم و اين بدنهای خاكی را ترک گوييم، در آسمان خانه‌ها يعنی بدنهايی جاودانی خواهيم داشت كه به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1). وقتی عیسی مسیح بازمی گردد، مسیحیان دوباره زنده می شوند و بدن های ما به بدن های جلال یافته ابدی تبدیل خواهند شد. «به همين صورت، اين بدن خاكی و زمينی ما كه محكوم به مرگ و نابودی است، با بدنی كه بعد از زنده شدن خواهيم داشت تفاوت دارد، زيرا آن بدن هرگز نخواهد مرد. اين بدن باعث زحمت و رنج ماست، چون در معرض بيماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شكوه خواهد بود. بلی، اين بدن اكنون ضعيف و فانی است، اما بدنی كه پس از مرگ خواهيم داشت، پرقدرت خواهد بود» (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 42-43).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تنها گزینه موجود برای مسیحیان می باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries