settings icon
share icon
سوال

علم تعبیر کتاب مقدس (هرمنوتیک کتاب مقدس) چیست؟

جواب


علم تعبیر کتاب مقدس به دانش مطالعه اصول و روشهای تفسیر متون کتاب مقدس می پردازد. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 ایمانداران را به تفسیر کتاب مقدس تشویق می کند: « در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی». هدف علم تعبیر کتاب مقدس این است که به ما در راه تفسیر و درک درست کتاب مقدس و به کار بردن آن در زندگی کمک کند.

مهمترین قانون علم تعبیر کتاب مقدس این است که باید آن را به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم. ما باید پیام ساده کتاب مقدس را درک کنیم، مگر اینکه مفهوم متن استعاری و سمبولیک باشد. کتاب مقدس ادعا می کند هر آنچه می گوید هست و هرآنچه هست را می گوید. به عنوان مثال، وقتی عیسی مسیح پنج هزار تن را غذا داد (مرقس فصل 8 آیه 19)، علم تفسیر کتاب مقدس می گوید که باید عدد پنج هزار را به معنای دقیق آن درک کنیم، عیسی مسیح به طور معجزه آمیزی پنج هزار تن را با ماهی و نان واقعی غذا داد. هر تلاشی برای استعاری جلوه دادن این عدد و انکار معجزه، خیانت به متن و نادیده گرفتن هدف زبان یعنی ارتباط برقرار کردن است. برخی از مفسران به اشتباه سعی می کنند، رازی و رمز نامربوط از متون کتاب مقدس استخراج کنند که ربطی به منظور حقیقی آن متن ندارد. این روش تفسیر طوری رفتار می کند که انگار حقایق پنهانی در متون مقدس وجود دارند و ما باید آنها را رمزگشایی کنیم. علم تعبیر کتاب مقدس ما را به معنی واقعی کلام خدا وفادار نگه می دارد و از مجازی و مبهم کردن معنی واقعی آن دور نگه می دارد.

دومین قانون علم تعبیر کتاب مقدس این است که کلام خدا باید از نظر تاریخی، دستور زبانی و مفهومی تفسیر شود. تفسیر تاریخی یک متن یعنی اینکه باید فرهنگ، زمینه، آدام و رسوم و موقعیتی که متن در آن نوشته شده را در نظر بگیریم. برای مثال، برای درک کامل فرار یونس (یونس فصل 1 ایه های 1 تا 3) باید در مورد تاریخ آشوری ها و ربط آن به اسرائیلی ها آگاهی داشته باشیم. تفسیر دقیق یک متن از نظر دستور زبان به این معنی است که باید نکات دقیق و ظریف دستوری زبان یونانی و عبری را رعایت کنیم. به عنوان مثال، وقتی پولس در تیطوس فصل 2 آیه 13 می گوید «خدای بزرگ و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح »، از نظر دستور زبان یعنی خدای بزرگ و نجات دهنده، هر دو به عیسی مسیح اشاره می کنند. به عبارت دیگر، پولس به وضوح عیسی مسیح را «خدای بزرگ ما» می خواهند. تفسیر مفهومی یعنی متنی را که آیه در آن قرار دارد بررسی کنیم. تفسیر متنی یعنی آیه های قبلی و بعدی آیه مورد نظر را ملاحظه کنیم. به عنوان مثال، تفسیر بسیاری از آیه های کتاب جامعه زمانی روشن تر می شوند که متن اطراف آن آیه ها را نیز در نظر بگیریم – کتاب جامعه عبارت «زیر آسمان» را از نظر دنیوی به کار برده است (جامعه فصل 1 آیه 3). این عبارت حدود سی مرتبه در این کتاب تکرار شده است و با توجه به متن به این معنی است همه چیز در این دنیا پوچ و بیهوده است.

سومین قانون علم تعبیر کتاب مقدس این است که کتاب مقدس بهترین مفسر خودش است. به همین دلیل، ما همیشه برای مشخص کردن معنی یک متن آنها را با هم مقایسه می کنیم. برای مثال، محکوم کردن یهودا توسط اشعیا برای کمک گرفتن از مصر و تکیه بر قدرت نظامی آن (اشعیا فصل 31 آیه 1) از دستور خداوند مبنی بر کمک نگرفتن از مصر سرچشمه می گیرد (تثنیه فصل 17 آیه 16).

برخی از مردم به این دلیل از علم تعبیر کتاب مقدس دوری می کنند که گمان می کنند توانایی آنها را در یادگیری حقایق تازه الهی محدود می کند و کار روح القدس در یادآوری کلام خدا را بی اثر می کند. اما ترس آنها بی دلیل است. علم تعبیر کتاب مقدس فقط درباره تفسیر صحیح آن است. هدف علم تعبیر کتاب مقدس حفاظت از ما در برابر کاربرد نادرست آن و درک کم رنگ حقایق کلام خداست. کلام خدا حقیقت است (یوحنا فصل 17 آیه 17). ما خواهان دیدن حقیقت، دانستن و زندگی کردن با آن هستیم، به همین دلیل علم تعبیر کتاب مقدس بسیار مهم و حیاتی می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

علم تعبیر کتاب مقدس (هرمنوتیک کتاب مقدس) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries