settings icon
share icon
سوال

آیا می توانیم یک جدول زمانی اساسی از کتاب مقدس داشته باشیم؟

جواب


در حالت کلی می توان گفت که جدول زمانی کتاب مقدس آغاز و پایان ندارد، چراکه از شرح آفرینش (زمان نامشخص، پیدایش فصل 1 آیه های 1 تا 31) تا آخر زمان (متی فصل 28 آیه 20) ادامه دارد. از زاویه کاربردی تر می توانیم بگوییم جدول زمانی کتاب مقدس که مورد توافق بیشتر محققان نیز قرار دارد از فراخوانی ابرام، تغییر نامش به ابراهیم توسط خدا (پیدایش فصل 17 آیه های 4 تا 6) در سال 2166 ق.م تا پایان کتاب مکاشفه در سال 95 میلادی است. قبل از تولد ابراهیم، جدول زمانی کتاب مقدس در کتاب پیدایش شامل تاریخ خلقت، آدم و حوا، سقوط انسان، شجرنامه های مشروح، داستان سختی های انسان که به نوح و طوفان بزرگ منتهی شد (تاریخ نامشخص) و مثال های زیاد دیگر می شود.

تاریخ از تولد ابراهیم تا نگارش کتاب مکاشفه توسط یوحنا به ما کمک کرده تا زمان رویدادها و افراد نام برده شده در عهد قدیم و جدید را بشناسیم. به عنوان مثال، موسی احتمالا در سال 1526 ق.م متولد شد و یوشع تقریبا در سال 1406 ق.م وارد سرزمین موعود شد. دوره زمانی ده داور اسرائیل تقریبا در سال 1052 ق.م به پایان رسید، یعنی از زمان آغاز پادشاهی شائول که از نظر اکثر محققان می توان تاریخ آن را مشخص کرد.

شائول پادشاه، داوود پادشاه (که عیسی مسیح از تبار اوست) و سلیمان پسر حکیم داوود بر قلمرو متحد اسرائیل فرمانروایی کردند. در سال 931 ق.م. بعد از پادشاهی سلیمان، اسرائیل به بخش پادشاهی شمالی و جنوبی تقسیم شد. پادشاهان متعددی به شمال (اسرائیل) و جنوب (یهودا) تا زمان سقوط پادشاهی شمالی در سال 722 ق.م و سقوط اورشلیم (پایتخت پادشاهی جنوبی) در سال 586 ق.م فرمانروایی کردند.

تبعید مردم یهودا تا سال 538 ق.م. ادامه داشت تا اینکه کوروش بزرگ پادشاه پارس آنها را آزاد کرد و عزرا به اسرائیل برای ساخت معبد خداوند در اورشلیم بازگشت (عزرا فصل اول). یهودیان اورشلیم را بین این سال ها و حدود سال 432 ق.م. بازسازی کردند، آخرین کتاب عهد قدیم (ملاکی) در این زمان نوشته شد. بعد از آن فاصله زمانی بین دو عهد قدیم و جدید بود که تقریبا 430 سال طول کشید.

حدود سال پنجم قبل از میلاد، عیسی مسیح (مسیح اسرائیل) در بیت لحم به دنیا آمد. بعد از مرگ هیرودیس کبیر در سال چهارم ق.م. عیسی مسیح و والدینش به ناصره در استان جلیل بازگشتند (متی فصل 2 آیه 19 تا 23). از دهه بعدی زندگی عیسی مسیح اطلاعاتی در دست نداریم تا زمانی که عیسی مسیح دوازده ساله در معبد مشغول مباحثه با معلمان دینی است (لوقا فصل 2 آیه های 40 تا 52). عیسی مسیح خدمت عمومی خود را در رود اردن سال 27 میلادی با غسل تعمید خود آغاز کرد (متی فصل 3 آیه های 13 تا 17). دوران ماموریت عیسی مسیح سه سال و نیم طول کشید.

در سال های 29 تا 30 میلادی، عیسی مسیح اکثرا در یهودا مشغول بشارت، تدریس و انجام معجزات (مانند زنده کردن ایلعازر ) بود. او به شاگردانش قدرت انجام معجزات را داد. در اوایل سال 30 میلادی به اورشلیم رفت. عید پسح را در هفته آخر زندگی خودجشن گرفت، شام آخر خداوند شکل گرفت (لوقا فصل 22 آیه های 14 تا 20) و سخنرانی آخر خود را انجام داد. سرانجام به او خیانت شد، دستگیرش کردند، به صلیب کشیدند و پس از سه روز دوباره زنده شد (متی فصل 26 آیه 36 تا فصل 28 آیه 8). عیسی مسیح دوباره زنده شد، چهل روز دیگر خدمت کرد و در نهایت به آسمان صعود کرد (اعمال رسولان فصل 1 آیه های 3 تا 11، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 6 تا 7).

مدتی کوتاهی پس از مصلوب شدن و رستاخیز مسیح، شاگردان و پیروانش عهد جدید را نوشتند. اولین کتاب عهد جدید (غلاطیان یا یعقوب) احتملا در سال 49 میلادی و یا دو دهه بعد از مرگ و رستاخیز مسیح نوشته شده است. این یعنی متن اصلی توسط شاهدان عینی نوشته شده است که گزارش دست اول از اتفاقات را ارائه می دهد. مکاشفه، آخرین کتاب عهد جدید، توسط یوحنا در تقریبا در سال 95 میلادی نوشته شد.

فهرست زیر جدول زمانی وقایع مهم کتاب مقدس همراه با تاریخ آنها می باشد. توجه کنید که تاریخ ها تقریبی است. تاریخ آغازین بشر نیز (قبل از ابراهیم) دیدگاه زمین جوان عقیده خلقت گرایی را ثابت می کند.

آفرینش جهان: 4000 سال قبل از میلاد مسیح

کشتی نوح: 2344 سال قبل از میلاد مسیح

فراخوانده شدن ابرام: 2166 سال قبل از میلاد مسیح

تولد اسحاق: 2141 سال قبل از میلاد مسیح

تول موسی: 1526 سال قبل از میلاد مسیح

خروج قوم اسرائیل از مصر: 1446 سال قبل از میلاد مسیح

ورود قوم اسرائیل به سرزمین موعود: 1406 سال قبل از میلاد مسیح

مرگ یوشع: 1420 سال قبل از میلاد مسیح

آغاز پادشاهی شائول: 1052 سال قبل از میلاد مسیح

پادشاهی داوود: 1011 تا 971 سال قبل از میلاد مسیح

تکمیل معبد سلیمان: 959 سال قبل از میلاد مسیح

تقسیم شدن قلمرو اسرائیل: 931 سال قبل از میلاد مسیح

خدمت الیاس و الیشع: 875 تا 797 سال قبل از میلاد مسیح

خدمت اشعیا در یهودا: 739 تا 686 سال قبل از میلاد مسیح

پیروزی آشوری ها بر قلمرو شمالی: 722 سال قبل از میلاد مسیح

پیروزی بابلی ها به قلمرو جنوبی: 586 سال قبل از میلاد مسیح

بازگشت یهودیان به اورشلیم پس از تبعید: 538 تا 445 سال قبل از میلاد مسیح

پایان ساخت معبد دوم: 515 سال قبل از میلاد مسیح

تولد عیسی مسیح: 5 سال قبل از میلاد مسیح

خدمت عیسی مسیح، مرگ و رستاخیز او: 26 تا 30 میلادی

مسیحی شودن پولس: سال 34 میلادی

اولین سفر بشارتی پولس: سال 44 تا 47 میلادی

شورای اورشلیم: سال 49 میلادی

زندانی شدن پولس در روم: سال 60 میلادی

رویای یوحنا در جزیره پاتموس و نگارش کتاب مکاشفه: سال 95 میلادی

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا می توانیم یک جدول زمانی اساسی از کتاب مقدس داشته باشیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries