settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس مربوط به زمان حاضر می باشد؟

جواب


عبرانیان فصل 4 آیه 12 می گوید: "كلام خدا زنده و بانفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشير تيزی است كه مفصل را از استخوان جدا می‌كند، زيرا افكار پنهانی و نيتهای مخفی دل ما را می‌شكافد تا ما را آنچنانكه هستيم، به خودمان نشان دهد". در حالیکه کتاب مقدس در حدود 1900 سال پیش تکمیل شد، صحت و ارتباط آن با زمان حاضر کاملا به قوت خودش باقی است. کتاب مقدس تنها منبع صحیح از رونمایی خدا درباره خود و نقشه اش برای انسان است که به ما داده شده است.

کتاب مقدس شامل اطلاعات بسیار زیادی درباره دنیای طبیعی می باشد که بوسیله دانشمندان و تحقیقات آنها تایید شده است. بعضی از این قسمتها شامل لاویان فصل 17 آیه 11؛ جامعه فصل 1 آیه های 6 تا 7 ؛ایوب فصل 36 آیه های 27 تا 29؛ مزامیر فصل 102 آیه های 25 تا 27 و کولسیان فصل 1 آیه های 16 تا 17 می باشند. همچنانکه کتاب مقدس، نقشه نجات خداوند را برای انسان بیان می کند، داستان شخصیتهای مختلف زیادی نیز بطور واضح و دقیق توضیح داده می شود. در این نوشته ها، کتاب مقدس اطلاعات زیادی درباره رفتار انسان و تمایلات او ارائه می دهد. تجربه هر روزه ما نشان می دهد که این اطلاعات درباره شرایط انسان دقیقتر و وسیع تر از کتابهای روانشناسی می باشند. خیلی از حقایق تاریخی که در کتاب مقدس ثبت شده اند بوسیله منابع خارج از کتاب مقدس تایید شده اند. تحقیقات تاریخی اغلب تشابه بسیار زیادی بین گزارش و شرح کتاب مقدس و گزارش و شرح خارج از کتاب مقدس درباره همان وقایع را نشان می دهند.

بهر حال، کتاب مقدس یک کتاب تاریخی، یا یک کتاب روانشناسی، و یا یک مجله علمی نیست. کتاب مقدس توضیحی است که خدا درباره اینکه او کیست و چه خواسته و نقشه ای برای انسانها دارد، به ما داده است. مهمترین قسمت این رو نمایی، داستان جدایی ما از خدا بوسیله گناه است و اینکه او ترمیم رابطه اش با ما را بوسیله قربانی کردن پسرش عیسی مسیح بر روی صلیب مهیا کرد. نیاز ما برای نجات و خواست خدا برای برقراری مجدد رابطه با ما تغییر نمی کند.

کتاب مقدس محتوی اطلاعات زیاد، دقیق و مطابق با زمان ما می باشد. مهمترین پیغام کتاب مقدس-نجات و آزادی از گناه- بصورت جهانی و ابدی است. کلام خدا هیچوقت منسوخ نمی شود، با چیز دیگری جایگزین نخواهد شد و بهتر و صحیح تر از این چیزی که هست نیز نخواهد شد چون نیازی به بهتر شدن ندارد. فرهنگ ها عوض می شوند، قوانین عوض می شوند، نسلها می آیند و می روند اما کلام خدا به همان اندازه که مربوط به زمان نوشته شدن آن بود، مربوط به زمان حال هم هست. تمام کلام خدا الزاما مربوط به زمان حال نیست، اما در همه کلام خدا حقایقی هست که می توانیم و باید امروزه در زندگیمان بکار ببریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس مربوط به زمان حاضر می باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries