settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره اطاعت از والدین چه می گوید؟

جواب


اطاعت از پدر و مادر دستور مستقیم خداوند است. «ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستی است، زيرا خداوند اختيار زندگی شما را به دست ايشان سپرده است» (افسسیان فصل 6 آیه 1). کلمه اطاعت در این آیه به مفهوم گرامی داشتن مرتبط است. افسسیان فصل 6 آیه های 2-3 در ادامه می گوید: « نخستين حكم از «ده فرمان» كه با وعده همراه می‌باشد، اينست كه «پدر و مادر خود را احترام نما!» و وعده‌ای كه خدا داده، اينست كه اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه داريد، عمری طولانی و با سعادت خواهيد داشت.» گرامی داشتن بیشتر به رفتار محترمانه با پدر و مادر اشاره می کند، اطاعت از آنها باید همراه با احترام باشد. اطاعت زورکی و از روی اکراه مطابق با این دستور نیست.

فرزندان احتمالا اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها را به سختی یاد می گیرند - این موضوع حتی برای برخی از فرزندان سخت تر است. اما دلیل بسیار خوبی برای اطاعت از این دستور وجود دارد. امثال می گوید فرزندانی که به پدر و مادر خود گوش می دهند حکمت کسب می کنند: «جوان عاقل تأديب پدر خود را می‌پذيرد، ولی جوانی كه همه چيز را به باد مسخره می‌گيرد از پذيرفتن آن سر باز می‌زند» (امثال فصل 13 آیه 1). برنامه خداوند برای فرزندان این است که اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها را فرا بگیرند تا وقتی بزرگ می شوند زندگی خردمندانه ای داشته باشند. زمانی که آنها احترام گذاشتن در خانه را یاد می گیرند در بیرون از خانه نیز به دیگران احترام خواهند گذاشت. حتی عیسی مسیح جوان نیز با وجود اینکه پسر خدا بود از پدر زمینی خود اطاعت کرد و حکمت کسب می کرد (لوقا فصل 2 آیه های 51-52). کتاب مقدس می گوید فرزندانی که تربیت نمی شوند یا از والدین خود اطاعت نمی کنند وضعیت بسیار بدی در زندگی خواهند داشت ( نگاه کنید به امثال فصل 22 آیه 15، فصل 19 آیه 18، فصل 29 آیه 15).

همانطوری که اطاعت از پدر و مادر وظیفه فرزندان است، والدین هم باید به روش های خداپسندانه فرزندان را تربیت کنند. «فرزندانتان را بيش از حد سرزنش نكنيد، مبادا دلگير و عصبی شوند. ايشان را آن طور كه خداوند می‌پسندد، با محبت تربيت كنيد، و از كلام خدا ايشان را پند و نصيحت دهيد» (افسسیان فصل 6 آیه 4). اما حتی اگر والدین از این دستور اطاعت نکنند، فرزندان همچنان موظف به اطاعت از آنها و احترام به آنها هستند.

مسئولیت نهایی ما دوست داشتن خدا و اطاعت از اوست. او به فرزندان دستور داده از والدین خود اطاعت کنند. تنها دلیل موجه برای نافرمانی از پدر و مادر این است که آنها انجام کاری که بر خلاف دستورات خداوند است را از فرزندان درخواست کنند. در این صورت، فرزند باید در نهایت از دستور خدا اطاعت کند (نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 5 آیه 29).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره اطاعت از والدین چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries