settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره درستی و راستی چه می گوید؟

جواب


در عهد قدیم، کلمه ای که به «درستی» ترجمه شده است به معنی «شرایط بی نقص، کمال، تمامیت، صداقت، درستی، شرافت، یکپارچگی» می باشد. «درستی» در عهد جدید به معنای «صداقت و پیروی از الگوی کارهای خوب» است.

عیسی مسیح مثال کاملی از درستی و راستی است. او پس از غسل تعمید به بیابان رفت تا چهل شبانه روز روزه بگیرد، شیطان در شرایطی که او از نظر جسمانی بسیار ضعیف شده بود به سراغ اوآمد تا درستی او را لکه دار کرده و تخریب کند. عیسی مسیح کاملا انسان و کاملا خدا بود، و مانند ما در معرض وسوسه قرار داشت، اما هرگز گناه نکرد (عبرانیان فصل 4 آیه 15)؛ این معنی درستی و راستی است. عیسی مسیح تنها کسی است که هیچ نقصی ندارد، کامل است، کاملا درستکار است و همیشه الگویی از خوبی و درستی بوده است.

مسیحیان فراخوانده شده اند تا شبیه مسیح شوند. ما با ایمان به عیسی مسیح به مخلوقات جدیدی تبدیل می شویم و در نظر خدا بی عیب و پاک به حساب می آید (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 17، 21؛ افسسیان فصل 1 آیه های 4-8). روح القدس هم همزمان با ایمان ما به مسیح در وجود ما ساکن می شود، ما را تصفیه می کند و هرچه بیشتر به شباهت مسیح درمی آورد (رومیان فصل 8 آیه 29، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18). ما نیز باید تلاش کنیم تا « ... تا با اعمالتان نشان دهيد كه نجات يافته‌ايد، يعنی با اطاعت و احترام عميق به خدا، و دوری از هر آنچه كه موجب ناخشنودی اوست. زيرا خدا خودش در وجود شما كار می‌كند تا بتوانيد با ميل و رغبت او را اطاعت نماييد و اعمالی را بجا آوريد كه مورد پسند اوست» (فیلیپیان فصل 2 آیه های 12-13). ما توسط قدرت خداوند هر روز به انسان های درست تری تبدیل می شویم. ما به اطاعت از خدا فرا خوانده شده ایم و با این کار به انسان هایی با درستی و اخلاقیات تمام عیار تبدیل می شویم. مسیحیان انسان هایی هستند که از حقیقت پیروی می کنند و کارهای نیکو انجام می دهند.

«درستی» در دنیای امروزی به فسادناپذیری اخلاقی اشاره می کند. مسیحیان باید کسانی باشند که نمی توان آنها را خرید یا با آنها در مورد حقیقت سازش کرد، برای اینکه آنها به خدا خدمت می کنند نه به انسان (کولسیان فصل 3 آیه های 17، 23؛ اعمال رسولان فصل 5 آیه 29). ما باید سر قول های خود بمانیم (متی فصل 5 آیه 27، یعقوب فصل 5 آیه 12). ما باید اطرافیان خود را هم در زبان و هم در عمل دوست داشته باشیم (اول یوحنا فصل 3 آیه های 17-18، یعقوب فصل 2 آیه های 17-18، افسسیان فصل 4 آیه 29). ما فراخوانده شده ایم تا از خدا در همه ابعاد زندگی اطاعت کنیم (یوحنا فصل 6 آیه 19، فصل 15 آیه های 1-17). سبک زندگی ما باید مطابق با اعتقاد و ایمان ما باشد، و به راه و روش های خدا اعتماد کامل داشته باشیم (امثال فصل 3 آیه های 5-6).

زندگی در دنیایی که به فساد و بدی گرایش دارد، گذشته از نبرد ما با طبیعت گناه آلود خودمان، کار چالش برانگیزی است. اما اول پطرس فصل 3 آیه های 13-18 به ما دلگرمی می دهد: « معمولاً كسی به سبب نيكوكاری خود مورد آزار و اذيت قرار نمی‌گيرد؛ اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می‌شويد، خوشا به حال شما، زيرا خداوند به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشيد، بلكه با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسيح بسپاريد؛ و اگر كسی علت اين اعتماد و ايمان را جويا شد، حاضر باشيد تا با كمال ادب و احترام به او توضيح دهيد. بدون توجه به توهين و بدگويی مردم، آنچه را كه راست و درست است انجام دهيد؛ زيرا وقتی به درستكاری شما پی بردند، از كار خود شرمنده خواهند شد. اگر خواست خدا اينست كه زحمت ببينيد، بهتر است برای نيكوكاری رنج و زحمت بكشيد تا برای بدكاری. مسيح نيز زحمت ديد. او خود از هر گناهی مبرّا بود، اما يک بار جان خود را در راه ما گناهكاران فدا كرد تا ما را به حضور خدا بياورد. زمانی كه بدن مسيح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند.» زندگی همراه با راستی و درستی، الگوبرداری از عیسی مسیح است. ما فقط با قدرت او می توانیم زندگی راست و درستی داشته باشیم، و او از سر لطف و به طور رایگان این قدرت را به همه ایمانداران داده است (یوحنا فصل 16 آیه 33، فیلیپیان فصل 1 آیه 6، افسسیان فصل 1 آیه های 13-14).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره درستی و راستی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries