settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره ارث رسیدن به فرزندان از طرف پدر و مادر چه می گوید؟

جواب


ارث، هدیه و حمایتی از طرف پدر خانواده به پسرانش (و گاهی دخترانش) بوده است. هدف از آن تامین آتیه خانواده و وضعیت رفاهی آن بوده است. اکثر موارد عنوان شده درباره ارث در نیمه اول عهد قدیم به سرزمین موعود اشاره می کند که خداوند آن را به قوم اسرائیلی ها اعطا می کند، سرزمین موعود ارث پدر آسمانی برای پسران و دخترانش است. آن سرزمین به خانواده ها داده شده بود، مردم نمی توانستند برای همیشه زمین شان را بفروشند. اگر نیاز به فروش زمین بود باید در سال یوبیل آن را بازمی گرداندند (لاویان فصل 25 آیه های 23-28). کتاب مقدس دستورعمل مشخصی در مورد به ارث رسیدن اموال خانواده ارائه داده است: بزرگترین پسر دوبرابر سهم می برد (تثنیه فصل 21 آیه های 15-17)؛ اگر خانواده صاحب پسر نبود، دختر می توانست زمین پدر را به ارث ببرد (اعداد فصل 27 آیه 8)؛ اگر وارث درجه یک وجود نداشت، خدمتکار یا خویشاوند زمین را به ارث می برد (پیدایش فصل 15 آیه 2، اعداد فصل 27 آیه های 9-11). اما هیچوقت زمین به قبیله دیگری واگذار نمی شد. هدف از به ارث رسیدن زمین این بود که از خانواده آینده حمایت شود. ارث مفروض بود و تنها امثال فصل 13 آیه 22 از آن به عنوان یک مزیت خاص صحبت می کند.

عهد جدید درباره ارث دنیوی صحبتی نمی کند، بلکه از ارث روحانی سخن می گوید. در واقع، عیسی مسیح در لوقا فصل 12 آیه های 13-21، ارث زمینی را کم اهمیت جلوه می دهد و آن را باعث طمع و وابستگی می داند. کار بسیار عاقلانه تر این است که ثروت خود را در آسمان ذخیره کنیم. ارث ما، مانند اسرائیل، از طرف خداوند است (اعمال رسولان فصل 20 آیه 32؛ افسسیان فصل 1 آیه های 11،14،18). و مانند ابراهیم (عبرانیان فصل 11 آیه 8، 13) در طول زندگی به ارث خود نخواهیم رسید (اول پطرس فصل 1 آیه 4). این ارث چیست؟ مزامیر فصل 37 آیه 11 و متی فصل 5 آیه 5 می گوید کل زمین است. یعقوب فصل 2 آیه 5 می گوید پادشاهی خداست، عبرانیان فصل 11 آیه 16 آن را وطن آسمانی می خواند. اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 آن را چنان شگفت انگیز توصیف می کند که «هيچ انسانی هرگز نديده، نشنيده و به فكرش نيز خطور نكرده است.» و مکاشفه فصل 21 از زمین و آسمان جدید صحبت می کند، جایی که خدا دربین فرزندانش ساکن می شود، و مرگ و غم و درد در آنجا وجود ندارد.

اما ما ایمانداران زیر قانون عهد قدیم نیستیم. بلکه باید از دو دستور بزرگ اطاعت کنیم: خدا را دوست داشته باش و دیگران را مانند خود دوست داشته باش (متی فصل 22 آیه های 34-40). درباره ارث باید گفت که والدین باید از موقعیت خانواده از نظر حمایت مالی پس از مرگ مطمئن شوند. در دنیای امروز، ارث الزاما به معنی زمین یا دارایی های مادی نیست. بلکه می تواند شخصیت خوب، اطمینان از تحصیل فرزندان، و یا آموزش یک حرفه به آنها باشد. اما تصور اکثر مردم از ارث مربوط به دارایی های مادی می باشد. کتاب مقدس از اینکه والدین دارایی های مادی، ثروت یا املاک خود را برای فرزندان به ارث بگذارند حمایت می کند. در عین حال، والدین نباید فقط مشغول ذخیره کردن برای فرزندانشان باشند و در این میان از خود آنها غافل شوند. ارث هیچ وقت نباید به عنوان تعهد یا عذاب وجدان در نظر گرفته شود. بلکه باید از روی عشق و محبت انجام شود و به عنوان آخرین راه نشان دادن عشق به فرزندان و قدردانی از آنها در نظر گرفته شود. مهمتر از همه چیز این است که والدین از آگاهی فرزندان به ارثی که در صورت ایمان به مسیح دریافت می کنند مطمئن شوند. والدین باید انتظارات خدا را به فرزندان آموزش دهند (تثنیه فصل 6 آیه های 6-7، افسسیان فصل 6 آیه 4) و آنها را نزد مسیح بیاورند (مرقس فصل 10 آیه 14). آنها به این وسیله می توانند آینده فرزندان خود را به بهترین روش تضمین کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره ارث رسیدن به فرزندان از طرف پدر و مادر چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries