settings icon
share icon
سوال

شجره نامه های کتاب مقدس چه اهمیتی دارند؟

جواب


کتاب مقدس حاوی شجره نامه های متعددی می باشد. اکثر ما به این شجره نامه ها نگاه اجمالی می اندازیم یا کلا از کنار آنها رد می شویم چراکه از نظر ما بسیار نامربوط و کسل کننده هستند. با این وجود، آنها بخشی از کتاب مقدس می باشند و از آنجایی که کتاب مقدس کلام الهام شده خداوند است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16)، پس دارای اهمیت هستند و چیزی برای یادگیری باید در آنها وجود داشته باشد.

اول اینکه، این شجره نامه ها به صحت ودرستی کتاب مقدس کمک بسیار بزرگی می کنند. این فهرست ها وجود خارجی اشخاص عنوان شده در کتاب مقدس را تایید می کنند. ما با دانستن تاریخچه ی خانوادگی اشخاص به این درک و نتیجه می رسیم که کتاب مقدس بسیار فراتر از داستان یا روایت هایی برای آموزش روش زندگی به ما می باشد. آنها موثق و حقایق تاریخی هستند. یک مرد حقیقی به نام آدم وجود داشت که فرزندان حقیقی نیز داشته است (بنابراین گناه واقعی او عواقب واقعی دارد).

شجره نامه ها مدرکی برای تایید پیشگویی ها نیز می باشند. ظهور مسیح از خاندان داوود پیشگویی شده بود (اشعیا فصل 11 آیه 1). خداوند با ثبت شجره نامه عیسی مسیح در کتاب مقدس تایید می کند که او از فرزندان داوود است (نگاه کنید به متی فصل 1 آیه های 1 تا 17 و لوقا فصل 3 آیه های 23 تا 38). این شجره نامه مهر تایید دیگری بر این حقیقت است که عیسی مسیح تحقق پیشگویی های عهد قدیم می باشد.

این فهرست های همچنین دقت خداوند به جزئیات و علاقه او به تک تک اشخاص را نشان می دهد. خداوند اسرائیل را به شکل گروه نامعلومی از مردم نمی دید، بلکه آنها را به وضوح همراه با جزئیات و با دقت می دید. شجره نامه ها به هیچ عنوان بی ربط نیستند.آنها نشان می دهند که خدا همیشه حضور داشته است. کتاب مقدس به مردم با نام آنها ارجاع می دهد. مردم واقعی با تاریخ و آینده ای واقعی. خداوند به تک تک آدمها و جزئیات زندگی آنها اهمیت می دهد (متی فصل 10 آیه های 27 تا 31؛ مزامیر فصل 139).

در آخر، ما از آدم های مختلفی که در شجره نامه ها وجود دارند درس می گیریم. برخی از این فهرست های شامل روایاتی هستند که به ما سرنخی درباره زندگی آن مردمان می دهد. برای مثال، دعای مردی به نام یعبیص را در شجره نامه او می توان پیدا کرد (اول تواریخ فصل 4 آیه های 9 تا 10). ما با این مطلب به شخصیت خداوند وطبیعت دعا پی می بریم. شجره نامه ها در جای دیگر مشخص می کنند که روت و راحاب نیز درنسب نامه مسیح هستند (روت فصل 4 آیه های 21 تا 22؛ متی فصل 1 آیه 5) و شاهد آن هستیم که خداوند برای زندگی همه این افراد ارزش قائل است حتی با اینکه غیریهودی بودند و از قوم اسرائیل نبودند.

شجره نامه ها گرچه در نگاه اول نامربوط و بی اهمیت به نظر می رسند اما جایگاه خاصی در کتاب مقدس دارند. شجره نامه ها از صحت تاریخی کتاب مقدس پشتیبانی می کنند، مهر تاییدی بر پیش گویی ها هستند، و درک عمیقی از ذات خداوند و زندگی قوم او را برای ما فراهم می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شجره نامه های کتاب مقدس چه اهمیتی دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries