settings icon
share icon
سوال

آدم در کتاب مقدس چه کسی بود؟

جواب


آدم اولین انسانی بود که آفریده شد (پیدایش فصل 1 آیه 27، اول قرنتیان فصل 15 آیه 45). خدا او را به عنوان اولین انسان آفرید و در باغ عدن قرار داد، باغی که فقط برای او ساخته شده بود (پیدایش فصل 2 آیه های 8، 10). آدم پدر کل بشر است؛ همه انسان های جهان فرزندان آدم هستند و ذات گناه آلود را از او به ارث برده اند (رومیان فصل 5 آیه 12).

خداوند بقیه مخلوقات را با قدرت کلامش آفرید (پیدایش فصل 1). اما در روز ششم، کاری متفاوت انجام داد، او آدم را از خاک زمین سرشت (نام آدم از کلمه عبری آداما گرفته شده است و به معنی زمین و خاک است). سپس از نفس خود به بینی آدم دمید و او به یک موجود زنده تبدیل شد (پیدایش فصل 2 آیه 7). تمایز انسان با حیوان، نفس خداوند است که در انسان دمیده شد (پیدایش فصل 1 آیه های 26-27). از آن لحظه به بعد آدم و همه انسان ها روح فناناپذیری مانند روح خدا دارند. خداوند انسان را چنان شبیه خودش آفرید که او می تواند دلیل بیاورد، تفکر کند، تعلیم دهد و مسیرهای زندگی خود را انتخاب کند.

حوا، اولین زن جهان، از دنده آدم آفریده شد (پیدایش فصل 2 آیه های 21-22). خداوند آنها را در جهان بی نقص خود قرار داد و تنها یک محدودیت برای آنها تعیین کرد: آنها نمی توانستند از میوه درخت شناخت خوب و بد بخورند (پیدایش فصل 2 آیه های 16-17). به آدم باید حق نافرمانی داده می شد، برای اینکه انسان بدون حق انتخاب نمی تواند آزاد باشد. خداوند، آدم و حوا را موجوداتی آزاد آفرید و به آنها حق انتخاب داد.

پیدایش فصل 3 داستان انتخاب گناه توسط آدم را بازگو می کند. آدم و حوا هر دو از خدا نافرمانی کردند و از میوه درختی که ممنوع کرده بود خوردند (آیه 6). نتیجه نافرمانی آنها، ورود گناه و عواقب آن به دنیای بی نقص خداوند بود. گناه از طریق آدم وارد دنیا شد و مرگ را نیز به این دنیا آورد (پیدایش فصل 3 آیه های 19، 21؛ رومیان فصل 5 آیه 12).

ما می دانیم که آدم یک شخص واقعی بود نه نمادین، در سرتاسر کتاب مقدس از او به عنوان یک انسان واقعی یاد می شود (پیدایش فصل 5 آیه 1، رومیان فصل 5 آیه های 12-17). لوقا، تاریخ دان بزرگ، اجداد عیسی مسیح را تا آدم دنبال و ثبت کرده است (لوقا فصل 3 آیه 38). آدم علاوه بر اینکه یک شخص واقعی و حقیقی است، نمونه اولیه همه انسان های روی زمین نیز می باشد. پیامبران، کاهنان، کشیشان، و پادشاهان همگی به عنوان فرزندان آدم با ذات گناه آلود آفریده شدند. عیسی مسیح از باکره متولد شد و ذات گناه آلود ندارد، او آدم دوم است (اول قرنتیان فصل 15 آیه 47). اولین آدم گناه را وارد این دنیا کرد و آدم دوم حیات را (یوحنا فصل 1 آیه 4). عیسی مسیح، آدم دوم ما، به همه کسانی که به او ایمان می آورند حیات نو هدیه می دهد (یوحنا فصل 3 آیه 3، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، یوحنا فصل 3 آیه های 16-18). آدم بهشت را از دست داد، و عیسی مسیح دوباره آن را به دست آورد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آدم در کتاب مقدس چه کسی بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries