settings icon
share icon
سوال

آیا داستان آدم و حوا واقعی است؟

جواب


اجازه دهید برای یک لحظه تصور کنیم که داستان آدم و حوا واقعی نبوده است. نتیجه چه می شد؟ آیا مسیحیت با تفسیر غیرواقعی از داستان آدم و حوا همچنان به همین شکلی که هست باقی می ماند؟ خیر. در حقیقت، برای همه عقاید و اصول مسیحیت عواقب بسیار جدی داشت. اگر آدم وجود نداشت، پس گناه بر اساس گفته رومیان فصل 5 آیه 12 توسط یک مرد وارد دنیا نشد. پس گناه چگونه وارد دنیا شد؟ علاوه بر این، اگر عهد جدید در مورد چگونگی ورود گناه به دنیا اشتباه می کند، در چه موارد دیگری اشتباه کرده است؟ اگر رومیان فصل 5 آیه 12 حقیقت ندارد، از کجا معلوم که تمامی رومیان فصل 5 آیه های 8-15 واقعیت داشته باشد؟ اگر داستان آدم و حوا واقعی نباشد – اگر آنها وجود نداشته اند – پس دیگری کسی نبوده که نافرمانی کند و مرتکب گناه شود. شیطان، فریب دهنده بزرگ، هیچ چیزی را بیشتر از این دوست ندارد که مردم، کتاب مقدس را غیرواقعی و داستان سقوط انسان را تخیلی بدانند. چرا؟ برای اینکه وقتی بخش هایی از کتاب مقدس را انکار می کنیم، اعتماد خود را به کل آن از دست خواهیم داد. اگر نمی توانیم به کل کلام خدا اعتماد کنیم پس چرا باید قسمتی از آن را قبول کنیم؟

عیسی مسیح با بیان این مطلب که خداوند رسم ازدواج را تاسیس کرد، گزارش کتاب پیدایش را به عنوان یک گزارش تاریخی واقعی تصدیق می کند. او در لوقا فصل 11 آیه 51، نام هابیل، پسر آدم و حوا، را نیز عنوان می کند. آیا عیسی مسیح در باورهایش دچار اشتباه شده بود؟ و یا او می دانست که آدم و حوا وجود حقیقی نداشته اند و هدفش از گفتن این مطالب فقط تطبیق تعالیمش با کتاب مقدس بود(یعنی دروغ می گفت)؟ اگر عیسی مسیح درمورد اعتقاداتش اشتباه می کند پس خدا نیست؟ اگر او عمدا مردم را فریب می دهد، پس گناهکار است و نمی تواند نجات دهنده باشد (اول پطرس فصل 1 آیه 19).

به همین دلیل این مسئله بسیار جدی است. انکار واقعی بودن آدم و حوا مخالفت با عیسی مسیح و کتاب مقدس است. اگر آدم و حوا واقعا وجود نداشته اند پس کتاب مقدس اشتباه است، الهام نشده، بدون خطا نیست و نمی توان به آن اعتماد کرد.

کتاب مقدس آدم و حوا رابه عنوان انسان های واقعی و حقیقی که در مکانی واقعی به نام باغ عدن بودند، معرفی می کند. آنها به معنای واقعی کلمه از خدا نافرمانی کردند، دروغ شیطان را باور کردند، و واقعا از از باغ عدن اخراج شدند (پیدایش فصل 3 آیه 24). آنها واقعا فرزندانی داشتند که گناه را از پدر و مادرشان به ارث بردند؛ و آن طبیعت گناه آلود تا به همین روز به نسل های بعدی منتقل شده است. خوشبختانه، خدا به ما قول یک نجات دهنده واقعی را داد که ما را از اسارت طبیعت گناه آلودمان رها خواهد کرد (پیدایش فصل 3 آیه 15). این نجات دهنده عیسی مسیح است و «آدم آخر» نامیده شده است (اول قرنتیان فصل 15 آیه 45)، که واقعا جانش را روی صلیب از دست داد و دوباره زنده شد. کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند به معنای واقعی نجات پیدا کرده و ابدیت را در بهشت واقعی خواهند گذراند.

مسیحیانی که داستان آدم و حوا را انکار می کنند، در واقع ایمان خودشان را انکار می کنند. انکار حقیقت گزارش های تاریخی کتاب مقدس سراشیبی لغزنده ای است. اگر آدم و حوا وجود نداشتند، پس هابیل و قائن هم واقعی نبودند؟ آیا شیث وجود داشت و پدر نسلی بود که به ابراهیم و نهایاتا عیسی مسیح رسید؟ کجای شجره نامه انجیل لوقا (فصل 3 آیه های 23-28) به افراد واقعی و کجا به افراد خیالی اشاره می کند؟ انکار واقعی بودن آدم و حوا، درستی انجیل لوقا را زیر سوال می برد، به گزارش موسی افترا می زند و پایه و اساس مابقی کتاب مقدس را از بین می برد.

کتاب مقدس واقعی است (مزامیر فصل 119 آیه 160). عیسی مسیح کلام خدا را حقیقت معرفی می کند (یوحنا فصل 17 آیه 17). تمامی قسمت های کتاب مقدس از طرف خدا الهام شده اند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16-17). این اظهارات شامل داستان آدم و حوا نیز می شوند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا داستان آدم و حوا واقعی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries