settings icon
share icon
سوال

ابدون/اپولیون چیست یا کیست؟

جواب


اسم ابدون یا اپولیون در مکاشفه فصل 9 آیه 11 عنوان شده است: « پادشاه آنها، همان فرشتهٔ چاه بی‌انتهاست، كه به زبان عبری او را «اَبَدون» و به يونانی «اپوليون» می‌نامند، و معنی آن، «نابود كننده» می‌باشد». ابدون در زبان عبری به معنی «مکان نابودی» است. کلمه یونانی «اپولیون» به معنای «نابود کننده» می باشد.

یوحنا در مکاشفه فصل 8 تا 9 دوره ای از آخر زمان را توضیح می دهد که در آن فرشتگان هفت شیپور را به نشانه هفت نوع از داوری های (محاکمه های) الهی برای مردم روی زمین می نوازند. با نواختن شیپور پنجم: «ستاره‌ای از آسمان بر زمين افتاد. به اين ستاره، كليد چاهی را دادند كه انتها نداشت. وقتی با آن كليد، چاه را باز كرد، دودی مانند دود كوره‌ای بزرگ برخاست، به طوری که آفتاب و هوا از دود چاه تيره و تار شد. سپس از ميان دود، ملخهايی بيرون آمده، روی زمين را پوشاندند؛ و به آنها قوت داده شد تا مانند عقربها نيش بزنن» (پیدایش فصل 9 آیه های 1 تا 3). به این موجودات قدرت داده شد تا به هرکسی که مُهر خداوند را بر پیشانی خود ندارد آسیب بزنند (آیه 4). دردی که به آنها وارد می شود آنقدر شدید است که آرزوی مرگ می کنند، اما مرگ از آنها فرار می کند (آیه 6). ابدون یا اپولیون فرمانروای این چاه و ملخ های شیطانی هستند.

ابدون / اپولیون معمولا به عنوان نام دیگر شیطان نیز استفاده می شود. با این وجود، به نظر می رسد که کتاب مقدس بین این دو تفاوت قائل است. در کتاب مکاشفه می بینیم که شیطان به مدت 1000 سال در آن چاه اسیر می شود (مکاشفه فصل 20 آیه های 1 تا 3). سپس آزاد شده و شورشی برپا کند (آیه های 7 تا 8) و در نهایت به جزای نهایی و ابدی خود می رسد (آیه 10). ابدون / اپولیون احتمالا یکی از زیردستان شیطان، شرور نابودکننده و یکی از حاکمان، حکومت ها یا قدرت های عنوان شده در افسسیان فصل 6 آیه 12 است.

جان بانیان در کتاب تمثیلی کلاسیک خود به نام پیشرفت زائر یک صحنه به یاد ماندنی از جنگ بین یک مسیحی و یک دیو شیطانی به نام اپولیون را به تصویر می کشد. اپولیون همانطور که از اسمش پیداست، مسیحیان را نابود می کند. زائر با زره خود در برابر حملات مقاومت می کند و با شمشیر در برابر او می ایستد. اپولیون در کتاب بانیان نماد دشمن روحانی ما می باشد، اما شخصیت الهام گرفته شده واقعی است. ابدون/اپولیون یک موجود واقعی است که در زمان داوری الهی به مردم آسیب می رساند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ابدون/اپولیون چیست یا کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries