settings icon
share icon
سوال

24 رهبر روحانی در کتاب مکاشفه چه کسانی هستند؟

جواب


مکاشفه فصل 4 آیه 4 بیان می کند که، "دور آن تخت، بيست و چهار تخت كوچكتر قرار داشت؛ بر آنها بيست و چهار رهبر روحانی نشسته بودند كه همه لباسی سفيد بر تن و تاجی از طلا بر سر داشتند". کتاب مکاشفه به طور خاص اشاره ای به هویت این 24 رهبر روحانی نمی کند. اما به احتمال زیاد، آنها نمایندگان کلیسا هستند. بعید به نظر می رسد، بنابر تصور برخی، آنها فرشته باشند. این نکته که آنها بر تخت نشسته اند نشان دهنده این است که همراه با عیسی مسیح فرمانروایی می کنند. در هیچ جایی از کتاب مقدس نوشته نشده که فرشتگان بر تخت حکمرانی باشند و فرمانروایی کنند. اما به طور مکرر گفته شده که کلیسا همراه با عیسی مسیح حکمرانی خواهد کرد (مکاشفه فصل 2 آیه های 26 تا 27، فصل 5 آیه 10، فصل 20 آیه 4 و متی فصل 19 آیه 28 و لوقا فصل 22 آیه 30).

به علاوه، واژه یونانی که در اینجا به "رهبر روحانی" ترجمه شده هرگز برای اشاره به فرشتگان استفاده نشده بلکه برای اشاره به مردانی استفاده شده که در دوران سنی خاصی هستند و می توانند کلیسا را اداره کنند. استفاده واژه "رهبر روحانی" در مورد فرشتگان نمی تواند مناسب باشد چراکه فرشتگان تغییر سنی ندارند. نوع لباس های آنها نیز اشاره به این دارد که مرد هستند. در حالیکه معمولا فرشتگان در لباس سفید هستند، ایمانداران نیز در لباس سفید به تصویر کشیده می شوند که نماد پاکی و پارسایی عیسی مسیح در کتاب مکاشفه است که این ویژگی به ما نسبت داده شده است (مکاشفه فصل 3 آیه 5 و 18، فصل 19 آیه 8).

تاج طلایی آنها نیز نشان می دهد که مرد هستند نه فرشته. وعده تاج هرگز به فرشتگان داده نشده است و هرگز فرشته ای نیز دیده نشده که تاج داشته باشد. واژه ترجمه شده "تاج" در اینجا به معنی تاج پیروزی است و توسط کسانی به سر گذاشته شده که بر اساس وعده مسیح به پیروزی رسیده اند (مکاشفه فصل 2 آیه 10، دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8، یعقوب فصل 1 آیه 12).

برخی بر این باور هستند که 24 رهبر روحانی به اسرائیل اشاره می کند اما زمانیکه یوحنا این رویا را دید، اسرائیل هنوز یک ملت آزاد نبود. و همچنین رهبران روحانی به همین دلیل نیز نمی تواند به قدیسان دوران عذاب آخر زمان اشاره کرده باشد- در زمان خواب یوحنا هنوز همه به مسیح ایمان نیاورده بودند. بیشترین احتمال این می تواند باشد که رهبران روحانی به "کلیسای ربوده شده" اشاره می کند که سرود رستگاری می خوانند (مکاشفه فصل 5 آیه های 8 تا 10). آنها تاج پیروزی بر سر دارند و به جایی می روند که توسط نجات دهنده برای آنها فراهم شده است (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

24 رهبر روحانی در کتاب مکاشفه چه کسانی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries