settings icon
share icon
Demando

Kio estas la preĝo de pekulo?

Respondo


La preĝo de pekulo estas preĝo de homo, kiu preĝas al Dio, kiam li aŭ ŝi ekkomprenas, ke li aŭ ŝi estas pekulo(peulino) kaj ke bezonas Savanton. Dirado de preĝo de pekulo per si mem nenion faras. Preĝo de pekulo havas efektivan rezulton nur kiam homo, kiu diras ĝin, sincere esprimas kion li aŭ ŝi scias, komprenas, kaj kredas rilate al sia pekuleco kaj la bezono de savo.

La unua aspekto de preĝo de pekulo estas komporenado, ke ni estas pekuloj. Romanoj 3:10 proklamas: „Kiel estas skribite: Ne ekzistas justulo, ne eĉ unu." Biblio klare diras, ke ni ĉiuj pekis. Ni ĉiuj estas pekuloj kaj ni ĉiuj bezonas kopatoj kaj pardonon de Dio. (Tito 3:5-7) Ĉar ni pekis, ni meritas eternan punon. (Mateo 25:46) La preĝo de pekulo estas pledo por graco anstataŭ juĝado. Tio estas peto pri kompato, anstataŭ kolero.

La dua aspekto de preĝo de pekulo estas ekkono, kion Dio faris por por ni, por ke Li savu nin el nia perdita kaj pekoplena situacio. Dio prenis sur sin korpon kaj fariĝis homa estaĵo en la Persono de Jesuo Kristo (Johano 1:1,14). Jesuo instruis nin la veron pri Dio kaj vivis perfekte justan kaj senpekan vivon. (Johano 8:46; 2a Korintanoj 5:21) Jesuo poste mortis sur la kruco anstataŭ ni, transprenante la punon, kiun ni meritas (Romanoj 5:8) Jesuo leviĝis el la mortintoj, por pruvi Lian Venkon super peko, morto kaj inferno (Kolosanoj 2:15; 1a Korintanoj ĉapitro 15) Pro tio ĉio ni havas niajn pekoj pardonitaj, kaj havi promeson de eterna hejmo en ĉielo – se ni ekredos en Jesuon Kriston. Ni nur devasrdi, Ke Li mortis anstataŭ ni kaj leviĝis el mortintoj. (Romanoj 10:9-10) Ni povas esti savitaj nur per graco, nur per kredo, nur en Jesuo Kristo. Efesanoj 2:8 deklaras: „Ĉar per graco vi saviĝis per fido; ne per vi mem: ĝi estas dono de Dio."

Dirante tiun ĉi preĝon estas simpla vokjo kiel deklari al Dio, ke vi rilatas al Jesuo Kristo kiel al sia Savanto. En ĝi ne estas iuj „magiaj“ vortoj, kiuj rezultos en savon. Estas tio nur kredo en Jesuan morton kaj en resurekton, kiu povas savi vin. Se vi komprenas, ke vi estas pekulo kaj ke vi bezonas savon per Jesuo Kristo, tie ĉi estas preĝo de pekulo, kiun vi povas preĝi al Dio: „Dio, mi scias, ke mi estas pekulo. Mi scias,ke mi meritas la konsekvencon de mia peko. Sed mi kredas al Jesuo Kristo kiel al mia Savanto. Mikredas, ke Lia morto kaj resurekto al mi alportas pardonon. Mi kredas al Jesuo Kristo sola kiel mia persona Sinjoro kaj Savanto. Mi dankas al vi mia Sinjoro, por ke vi savas min kaj por ke vi pardonas al mi. Amen!"

Ĉu vi faris decidon por Kristo, ĉar vi legis pri Li ĉi tie? Se jes, bonvolu alklaki la butonon „Mi akceptis Kriston hodiaŭ" malsupre.

EnglishRevenu al la Esperanta hejma paĝo

Kio estas la preĝo de pekulo?
© Copyright Got Questions Ministries