settings icon
share icon
Vraag

Wat is God?

Antwoord


A.W. Tozer het geskryf, “’What is God like?’ If by that question we mean ‘What is God like in Himself?’ there is no answer. If we mean ‘What has God disclosed about Himself that the reverent reason can comprehend?’ There is, I believe, an answer both full and satisfying.”

Tozer is reg daarin dat ons nie kan weet wat God is ten opsigte van Homself is nie. Die boek Job verklaar, “Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jý daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan jý dit bereik?” (Job 11:7-8).

Ons kan egter vra wat God oor Homself in Sy Woord en in die skepping geopenbaar het, dat “the reverent reason” ‘n goeie begrip kan kry.

Toe Moses deur God aangewys is om na Egipte toe te gaan en die Farao opdrag te gee om die Israeliete te laat trek, het Moses vir God gevra, “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is Sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?” (Eks 3:13).

Die antwoord wat God vir Moses gegee het, was eenvoudig, tog baie openbarend: “Toe sê God vir Moses: ‘Ek is wat Ek is.’ Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het My na julle toe gestuur.’” (Eks 3:14). Die Hebreeuse teks in Eks 3:14 sê letterlik, “I be that I be.”

Hierdie naam praat van die feit dat God suiwer bestaan of wat sommige sal noem as suiwer werklikheid. Suiwer werklikheid is wat IS, sonder geen moontlikheid om nie te bestaan nie. Anders gestel, baie dinge kan bestaan “hê” (bv. menslike wesens, diere, plante), maar slegs een ding kan bestaan “wees.” Ander dinge het “bestaan,” maar slegs God is Bestaan/Wese.

Die feit dat God alleen Bestaan is, lei tot ten minste vyf waarhede oor wat God is – watter tipe van wese God is.

Eerstens, God alleen is ‘n selfbestaande wese en die eerste oorsaak van alles anders wat bestaan. Joh 5:26 eenvoudig sê,”Soos die Vader die lewe in Homself het….” Paulus het gepreek, “Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel dit is Hy wat aan almal lewe en asem gee” (Hand 17:25).

Tweedens, God is ‘n nodige wese. ‘n Nodige wese is een wie se nie-bestaan onmoontlik is. Slegs God is ‘n nodige wese; al die ander dinge is bykomend en onseker, in die sin van dat hulle nie kon bestaan nie. Dit is egter so, indien God nie bestaan het nie, dan sou niks anders kon bestaan nie. Hy alleen is die nodige wese deur wie alles anders tans bestaan –‘n feit wat Job gemeld het: “As Hy sou besluit om Sy gees, Sy asem na Hom toe terug te neem, dan sou al wat leef, sterf, en die mens weer stof word” (Job 34:14-15).

Derdens, God is ‘n persoonlike wese. Die woord “personal” in hierdie konteks beskryf nie persoonlikheid nie (bv. snaaks, spontaan, ens.); dit beteken eerder “om ‘n oogmerk te hê.” God is ‘n wese met ‘n bedoeling, wat ‘n wil het, skep, spontaan, ens.; beteken eerder “om bedoeling te hê.” Die profeet Jesaja het geskryf, “Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede; Ek is God, daar is geen ander nie; Ek is God, daar is niemand soos Ek nie. Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. ‘Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek’” (Jes 46:9-10).

Vierdens, God is ‘n drieënige wese. Hierdie waarheid is ‘n misterie, tog praat die hele Skrif oor hierdie feit. Die Bybel artikuleer duidelik dat daar net een God is: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here” (Deut 6:4). Maar die Bybel verklaar ook dat daar ‘n meervoudigheid ten opsigte van God is. Voordat Jesus opgevaar het hemel toe, het Hy Sy dissipels opdrag gegee: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…” (Matt 28:19). Let op die enkelvoudige “naam” in die vers; dit sê nie “name” nie, wat op drie gode sou dui. Daar is slegs een naam wat aan die drie Persone behoort, wat die Godheid uitmaak.

Op verskeie plekke praat die Skrif van die Vader God, Jesus God en die Heilige Gees God. Byvoorbeeld, die feit dat Jesus selfbestaan besit en die eerste oorsaak van alles is, word in die eerste verse van Johannes gestel: “Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe…..” (Joh 1:3-4). Die Bybel sê ook dat Jesus ‘n nodige wese is: “Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand” (Kol 1:17).

Vyfdens is God ‘n liefdevolle wese. Op dieselfde wyse dat baie dinge kan bestaan, maar slegs een ding kan bestaan “wees,” mense en ander lewende dinge kan liefde besit en beleef, maar slegs een ding kan liefde “wees.” 1 Joh 4:8 maak dié eenvoudige ontologiese stelling, “God is liefde.”

Wat is God? God is die enigste een wat kan sê, “Ek is wat Ek is.” God is suiwer bestaan, selfbestaande en die bron van alles anders wat bestaan besit. Hy is die enigste nodige wese, is doelgerig/persoonlik, en besit beide eenheid en diversiteit. God is ook liefde. Hy nooi jou om Hom te soek, asook die liefde wat Hy vir jou het in Sy Woord te ontdek, in die lewe van Sy Seun, Jesus Christus, die een wat vir jou sondes gesterf het en ‘n weg oopgemaak het vir jou om saam met Hom vir ewig te lewe.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Wat is God?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries