settings icon
share icon
Vraag

Wat beteken dit om God te eer?

Antwoord


Openbaring 4:10-11 beskryf ‘n gebeurtenis in die hemel: “kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: ‘Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang…..’” Die woorde “heerlikheid” en “eer” hou nou verband met mekaar en word dikwels afwisselend in die Bybel gebruik. Maar daar is ‘n subtiele verskil tussen hulle. Die woord wat meestal vertaal word as “glory”, beteken “something that has inherent, intrinsic worth” (heerlikheid) en die woord vertaal as “honor” beteken “perceived value; to render or esteem glorious”(eer).

Heerlikheid is ‘n kwaliteit inherent in die een wat verheerlik word. Heerlikheid kan bedink word as ‘n spieël wat akkuraat reflekteer wat daar is. Wanneer ons die karakter van God akkuraat reflekteer, dan gee ons aan Hom heerlikheid. Om God te verheerlik, is om Hom te vereer vir wie Hy werklik is. God het heerlikheid, omdat Hy ewig waardig is. Menslike wesens het heerlikheid, omdat ons na die beeld geskep is van die Een wat alle heerlikheid besit (Gen 1:17). Ons verheerlik God as ons deur woord of handeling Sy verheerlikte karakter of dade demonstreer. Om die karakter van Jesus uit te dra, is ‘n manier om God te verheerlik, omdat ons Sy karaktertrekke vertoon. As ons God verheerlik, gee ons aan Hom eer.

Verering ontstaan in ons harte en verwys na die waarde wat ons persoonlik plaas op iets of iemand. Versamelaars heg groter waarde aan sekere items as wat nie-versamelaars doen. Wat ander oorsien, het vir ander groter waarde en word geëer. Ons word beveel om ander mense te eer tot die mate wat ons hul posisie en bydraes as belangrik ag. Ons word geleer om mense te eer as gevolg van hul posisie, nie hul optrede nie. Ons het opdrag om ons vaders en moeders te eer (Deut 5:16; Ef 6:1-3), die ouer mense (Lev 19:32; 1 Tim 5:1-2) en hulle wat oor ons regeer (1 Pet 2:17). Wanneer ons God eer, beoefen ons die hoë agting wat ons vir Hom het. Ons reflekteer Sy heerlikheid terug in aanbidding en lofprysing.

Die Bybel wys baie maniere om God te eer en te verheerlik. Ons bewys aan Hom hoë agting en reflekteer Sy karakter deur seksueel rein te wees (1 Kor 6:18-20), deur van ons inkomste te gee (Spreuke 3:9; 2 Kor 8:7; 9:7), en deur toegewyd aan Hom te lewe (Rom 14:8). Dit is nie genoeg om Hom net na buite te vereer nie. God verlang na eer wat vanuit ons harte kom. “Die Here het gesê: ‘Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af…..’” (Jes 29:13; sien ook Matt 5-7). Wanneer ons vreugde vind in die Here (Ps 37:4), soek ons Hom in alles wat ons doen (1 Kron 16:11; Jes 55:6) en maak besluite wat die plek wat Hy in ons harte het, reflekteer, ons bring Hom die grootste eerbetoon.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Wat beteken dit om God te eer?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries