Wie was die outeurs van die Bybelboeke?Vraag: "Wie was die outeurs van die Bybelboeke?"

Antwoord:
Bo alle twyfel, ongeag die menslike skrywers , is die Bybel deur God geskryf. 2 Tim 3:16 s dat die Bybel deur God genspireer is. God het toesig oor die menslike skrywers gehou, sodat, terwyl hulle hul eie skryfstyl en persoonlikhede gebruik het, hulle nog steeds presies weergegee het, wat God bedoel het. Die Bybel was nie deur God gedikteer nie, maar volkome onder Sy leiding geskryf en algeheel deur Hom genspireer.

Menslik gesproke is die Bybel deur ongeveer 40 mense vanuit verskillende agtergronde, met verloop van 1500 jare geskryf. Jesaja was n profeet, Esra was n priester, Matteus was n belastinggaarder, Johannes was n visserman, Paulus was n tentmaker, Moses was n herder, Lukas was n dokter. Ten spyte van die feit dat verskillende outeurs oor n tydperk van 15 eeue geskryf het, weerspreek die Bybel homself nie en bevat geen foute nie. Die skrywers gee almal verskillende perspektiewe, maar hulle almal praat van dieselfde enigste ware God en dieselfde enigste weg van verlossing Jesus Christus (Joh 14:6, Hand 4:12). Min Bybelboeke noem egter spesifiek hul outeur se naam. Hier volg die Bybelboeke, gevolg deur die outeur se naam, tesame met die outeursreg en die datum (by benadering), wat meestal deur Bybelkenners as erkende skrywer aanvaar word:

Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium = Moses 1400 vC
Josua = Josua 1350 vC
Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel = Samuel/Natan/Gad 1000 900 vC
1 Konings, 2 Konings = Jeremia 600 vC
1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia = Esra 450 vC
Ester = Mordegai 400 vC
Job = Moses 1400 vC
Psalms = verskeidenheid van skrywers, meestal Dawid 1000 400 vC
Spreuke, Prediker, Hooglied van Salomo = Salomo 900 vC
Jesaja = Jesaja 700 vC
Jeremia, Klaagliedere = Jeremia 600 vC
Esegil = Esegil 550 vC
Danil = Danil 550 vC
Hosea = Hosea 750 vC
Jol = Jol 850 vC
Amos = Amos 750 vC
Obadja = Obadja 600 vC
Jona = Jona 700 vC
Miga = Miga 700 vC
Nahum = Nahum 650 vC
Habakuk = Habakuk 600 vC
Sefanja = Sefanja 650 vC
Haggai = Haggai 520 vC
Sagaria = Sagaria 500 vC
Maleagi = Maleagi 430 vC
Matteus = Matteus 55 nC
Markus = Johannes Markus 50 nC
Lukas = Lukas 60 nC
Johannes = Johannes 90 nC
Handelinge = Lukas 65 nC
Romeine, 1 Korintirs, 2 Korintirs, Galasirs, Efesirs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon = Paulus - 50-70 nC
Hebrers = onbekend, waarskynlikste is Paulus, Lukas, Barnabas of Apollos 65 nC
Jakobus = Jakobus 45 nC
1 Petrus, 2 Petrus = Petrus 60 nC
1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes = Johannes 90 nC
Judas = Judas 60 nC
Openbaring = Johannes 90 nC


Terug na die Afrikaanse tuisblad

Wie was die outeurs van die Bybelboeke?