settings icon
share icon
Vraag

Maak God foute?

Antwoord


God maak nie foute nie. Sy volmaaktheid en grootheid laat nie foute toe nie: Ps 145:3, “Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, Sy grootheid is ondeurgrondelik.” In die oorspronklike taal word die woord “fathom” vertaal asof dit die gedagte van “possible to find out or enumerate” inkorporeer. Met ander woorde, God se grootheid is oneindig. Hierdie bewering kan nie verwys na ‘n feilbare persoon nie, want met een fout wat so iemand begaan, sal sy grootheid kwantifiseer en begrens word.

God se vermoë om alles te kan doen en alles te kan begryp, verhoed ook dat Hy foute maak: “Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens” (Ps 147:5). Weer wys die Skrif dat God onfeilbaar is. Beperkte kennis lei tot foute, maar God het onbeperkte kennis en maak nie foute nie.

God het geen foute gemaak in Sy skepping van die wêreld nie. God se oneindige wysheid, oneindige krag en oneindige goedheid vorm ‘n kombinasie om ‘n volmaakte wêreld te skep. Aan die einde van 6 skeppingsdae, het God alles wat Hy gemaak het, aanskou en gevoel dat dit “baie goed” was (Gen 1:31). Daar was geen uitsondering of kwalifikasie of teleurstelling nie. Net die uitspraak “baie goed.”

Numeri 23:19, “God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, ‘n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?” Anders as die mens, maak God geen foute nie en het geen nagedagtes wat tot ‘n verandering van plan sou lei nie. God maak geen besluite wat Hy later moet ongeldig verklaar , omdat Hy nie al die gevolge oorweeg het of omdat Hy nie die mag het om dit te vervul nie. Ook is God nie soos die mens wie se sondigheid straf verdien nie. 1 Joh 1:5b, “God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie.” Ps 145:17, “Die Here is regverdig in al Sy handelinge, getrou in alles wat Hy doen.”

Sommige beweer dat die Skrif wys dat God nagedagtes gehad het oor Sy skepping: “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief. Die Here het gesê” ‘Ek sal die mens wat Ek geskep het, wegvee van die aarde af; mens en dier, ook dié wat kruip en die voëls, want Ek is bedroef daaroor dat Ek hulle gemaak het’” (Gen 6:5-7).

Dit is goed om die woord “bedroef” in hierdie gedeelte te verstaan. Toe God dit gebruik het, sluit “bedroef” die gedagte van berouvolle hartseer in en ‘n handeling. God het nie swakheid getoon, ‘n fout erken of ‘n foutiewe handeling berou nie. Hy het eerder Sy behoefte uitgespreek om spesifieke, drastiese optrede te neem om die slegte optrede van die mensdom teë te staan: “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink” (Gen 6:5). Die feit dat God nié Sy skepping as ‘n fout beskou het nie, word bewys deur die wêreld se voortbestaan. Ons is steeds hier, alhoewel ons sondig. Loof die Here vir Sy genade: “Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword” (Rom 5:20b), “Maar Noag is deur die Here begenadig” (Gen 6:8).

God het nooit ‘n fout gemaak nie. Hy het ‘n doel met alles gehad en uitkomste is geen verrassing vir Hom nie, want Hy het die einde van die begin af voorspel: “Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede; Ek is God, daar is geen ander nie; Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek” (Jes 46:9-10).

Iemand mag dink dat God ‘n fout in sy/haar eie persoonlike lewe gemaak het. Sekere gebeurtenisse en omstandighede buite ons beheer maak ons wonder of God dalk Hom misreken het. Tog weet ons uit Rom 8:28, “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens Sy besluit geroep is.” Dit vra geloof om te aanvaar, maar volgens 2 Kor 5:7 is dit waar dat “ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.” In alles moet ons verstaan dat die dinge in hierdie lewe verbygaan en dit word aangewend vir ons ewige beloning volgens Sy wysheid wat “magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde Sy heerlikheid te laat aanskou” (Judas 1:24). Ons kan ons verheug dat ons Here God geen foute maak in ons lewens nie, maar ‘n goeie en liefdevolle plan het met alles wat Hy toelaat.

Daar is geen foute in ons God nie; daar is geen foute wat Hy gemaak het nie en daar is geen fout in Sy Seun nie; Jesus het geen sondige gedagtes gekoester nie, ook nie in woord of daad nie (Hebr 4:15). Die Satan was desperaat om selfs één fout in Jesus te openbaar, maar die duiwel het lelik misluk in sy pogings (Matt 4:1-11). Jesus het die vleklose Lam van God gebly (1 Pet 1:19). Teen die einde van Jesus se lewe, het sy aardse regter, Pontius Pilatus, verklaar, “Ek vind geen skuld in hierdie man nie” (Luk 23:4).

Ons lewe met ons foute saam, groot en klein, niksbeduidend en rampspoedig en ons raak gewoond daaraan. Maar ons dien ‘n onfeilbare, foutlose God, Wie se grootheid nie gepeil kan word nie. Ps 40:6, “Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen; U dink altyd aan ons; daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem.” Dit is goed om te weet dat God in beheer is en dat Hy wat geen foute maak nie, méér kan, as vergoed vir ons s’n.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Maak God foute?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries