settings icon
share icon
Vraag

Hoekom is God lief vir ons?

Antwoord


Hierdie kort vragie staan tussen die mees uitstaande vrae wat ooit gevra is. En geen mens sal ooit die vermoë hê om dit genoegsaam te beantwoord nie. Een ding is egter seker. God het ons nie lief omdat ons lieftallig is of omdat ons Sy liefde verdien nie. Die teenoorgestelde is eerder waar. Die toestand van die mensdom sedert die val is een van rebellie en ongehoorsaamheid. Jer 17:9 beskryf die mens se innerlike toestand: “Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?” Ons diepste wesens is so korrup deur sonde dat ons selfs nie besef tot watter mate die sonde ons besmet het nie. In ons natuurlike toestand, soek ons nie na God nie; ons is nie lief vir God nie; ons begeerte is nie na God nie. Rom 3:19 verduidelik die toestand van die natuurlike onwedergeborene: “….Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.” Hoe is dit dan moontlik vir ‘n heilige, regvedige en volmaakte God om sulke skepsels lief te hê? Om dit te kan verstaan, moet ons iets van die natuur en karakter van God verstaan.

1 Joh 4:8 en 16 leer ons dat God liefde is. Nooit was daar ‘n belangriker verklaring as hierdie gemaak nie – God is liefde. Dit is ‘n diepgaande stelling. God het nie net lief nie; Hy ís liefde. Sy natuur en wese is liefde. Liefde deurtrek Sy hele wese en dring deur na al Sy karaktertrekke, selfs Sy wraak en woede. Aangesien God se totale natuur liefde is, demonstreer Hy liefde, netsoos Hy al Sy karaktereienskappe laat blyk, want deur dit te doen, verheerlik dit Hom. Deur God te verheerlik is die hoogste, die beste en die edelste van alle handelinge, dus, vanselfsprekend, deur Homself te verheerlik, is wat Hy moet doen, omdat Hy die hoogste en die beste is en Hy alle heerlikheid verdien.

Aangesien dit God se essensiële natuur is om lief te hê, bewys Hy Sy liefde deur dit uit te stort op mense wat dit nie verdien nie, wat in rebellie teenoor Hom lewe. God se liefde is nie ‘n sappige, sentimentele, romantiese gevoel nie. Dit is eerder “agape” liefde, die selfopofferende liefde. Hy bewys hierdie opofferende liefde deur Sy Seun te stuur na die kruis om die straf vir ons sondes te betaal (1 Joh 4:10), deur ons na Homself toe te trek (Joh 6:44), deur ons te vergewe van ons rebellie teenoor Hom (Ef 1:3-10), en deur Sy Heilige Gees te stuur om in ons te kom woon (Joh 14:16-17) en op hierdie wyse dit vir ons moontlik te maak om lief te hê soos Hy liefhet (Joh 13:34-35). Hy het dit gedoen ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien nie. “Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom 5:8).

God se liefde is persoonlik. Hy ken elkeen van ons individueel en het ons persoonlik lief. Syne is ‘n magtige liefde, wat geen begin of einde het nie. Dit is hierdie belewenis van God se liefde wat Christenskap onderskei van al die ander godsdienste. Hoekom is God lief vir ons? Dit is as gevolg van Wie Hy is: “God is liefde.”

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Hoekom is God lief vir ons?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries