settings icon
share icon
Vraag

Hoe kry ek die beeld van God, wat voorskriftelik en kwaad is, uit my gedagte?

Antwoord


Miskien sal dit help om te let op een van die mees treffende stellings in die Bybel: “God is liefde” (1 Joh 4:8). Nooit was daar ‘n belangriker verklaring gemaak as hierdie nie – God is liefde. Dit is ‘n diepgaande stelling. God het nie net lief nie; Hy ís liefde. Sy natuur en wese is liefde. Liefde deurdring Sy hele wese en deursypel al Sy ander karaktereienskappe, selfs Sy wraak en woede. As ons God sien as kwaad, sou dit help om te besef dat Sy woede deur Sy groot liefde gesuiwer word.

Dit sou ook help om te begryp dat God nooit kwaad is vir Sy kinders nie, hulle wat na Christus in geloof gekom het vir vergifnis van sonde. Al sy woede was gemik teen Sy eie Seun aan die kruis en Hy sal nooit weer kwaad wees vir hulle vir wie Christus gesterf het nie. In die Bybel lees ons in Ps 7:12b, ”’n God wat altyd die skuldiges straf.” Ons wat aan Christus behoort, is nie die “skuldiges” nie. Ons is volmaak in God se oë, omdat Hy vir Jesus sien, as Hy na ons kyk. 2 Kor 5:21, “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.” Al God se wraak teen ons sonde was uitgestort op Jesus aan die kruis en Hy sal eenvoudig nooit weer kwade gevoelens hê teenoor ons nie, indien ons ons geloof in Christus geplaas het. Hy het dit vir Sy eie kinders gedoen uit Sy groot liefde vir ons wat Hom aangeneem het.

Die feit dat God liefdevol is, kanselleer nie Sy heilige vereiste vir volmaaktheid nie. Tog, omdat Hy liefde is, het Hy Christus gestuur om in ons plek aan die kruis te sterwe en dit bevredig God se vereiste vir volmaaktheid ten volle. Aangesien Hy liefde is, het God ‘n weg vir die mens voorsien om nie langer van Hom geskei te wees,as gevolg van sonde nie, maar om by magte te wees om in ‘n verhouding met Hom in te stap, as ‘n welkome deel van God se familie, geplaas in daardie familie as gevolg van die afgehandelde werk van Christus aan die kruis (Joh 1:12; 5:24).

Indien ons, al weet ons al hierdie dinge, steeds vir God sien as kwaad en voorskriftelik, kan dit wees omdat ons nie seker is van ons verhouding met Hom nie. Die Bybel bemoedig ons in 2 Kor 13:5, “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.” As ons twyfel of ons aan Christus behoort, het ons slegs nodig om berouvol na Hom te gaan en Hom te vra om ons te red. Hy sal ons sonde vergewe en ons Sy Heilige Gees gee, wat in ons harte sal bly en ons verseker dat ons Sy kinders is. As ons daarvan seker is dat ons aan Hom behoort, kan ons nog nader aan Hom lewe deur Sy Woord te lees en te bestudeer en deur Hom te vra om Homself aan ons te openbaar soos Hy werklik is. God het elkeen van ons lief en wil ons graag ken in ‘n persoonlike verhouding. Hy belowe ons dit verseker, dat, indien ons Hom soek met ons hele hart, ons Hom sekerlik sal vind (Jer 29:13; Matt 7:7-8). Dan sal ons Hom waarlik ken, nie as ‘n kwaai God wat bevele gee nie, maar as ‘n liefdevolle en genadige Vader.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Hoe kry ek die beeld van God, wat voorskriftelik en kwaad is, uit my gedagte?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries