settings icon
share icon
Vraag

Hoekom was God so werklik/duidelik sigbaar in die Bybel en nou so verborge?

Antwoord


Die Bybel spreek van God se verskyning aan mense, wonderlike en onmiskenbare wonderwerke wat Hy gedoen het, hoorbare gesprekke en baie ander dinge wat ons nie dikwels meer beleef nie. Hoekom is dit so? Waarom was God so gewillig om Homself te openbaar en te bewys in bybelse tye, maar hedendaags wil dit voorkom asof Hy verborge en stil is?

Een rede dat God in hierdie tyd verborge voorkom, is die eenvoudige rede van opsetlike, onbelyde sonde. “Wanneer hulle tot die Here roep, sal Hy hulle nie antwoord nie. Dan sal Hy Hom nie aan hulle openbaar nie, want hulle het baie verkeerd gehandel” (Miga 3:4; Deut 31:18; 32:20). “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil” (Hebr 11:6). Soms mis mense getuienis van God, as gevolg van ‘n weiering om te glo (Mark 6:1-6) – dit is moeilik om te sien, as jy weier om jou oë oop te maak.

Ver weg van verborge wees, het God ‘n plan voltooi van progressiewe openbaring aan die mensdom. Gedurende Sy eeuelange kommunikasieproses, het God soms wonderwerke gebruik en mense direk aangespreek om sodoende Sy karakter, Sy instruksies en Sy planne te openbaar. Tussen God se tye van kommunikasie, was daar stilte. Sy mag was nie so sigbaar en nuwe openbaring het nie voorgekom nie (1 Sam 3:1). God se eerste wonderwerk – die skepping – was nooit op enige wyse verborge nie. Die skepping was en is die primêre bewys van God se bestaan en die manier waarop Hy baie van Sy karaktertrekke vertoon het. Van wat Hy gemaak het, kon die mens sien dat God magtig, soewerein en ewig is (Rom 1:20). Die skepping was Sy eerste verklaring aan die mensdom. Ps 19:1, “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van Sy hande bekend.” In opvolg na die skepping het God met mense gepraat om Homself te verklaar en om die mens aangaande Sy wyse in te lig. Hy het eerste met Adam en Eva gepraat, deur aan hulle die gebooie te gee om te volg en toe hulle ongehoorsaam was, hulle te vervloek. Hy het hulle en die hele mensdom ook verseker dat Hy ‘n Verlosser sou stuur om ons van sonde te verlos.

Na Henog se wegneem hemel toe, skyn dit asof God weer “verborge” was. Later egter het God met Noag gepraat om sodoende hom en sy familie te spaar en met Moses, deur aan hom die Wet te gee wat Sy volk moes volg. God het wonderwerke gedoen om Moses as Sy profeet aan te stel (Eks 4:8) en om die Israeliete uit Egipte te bevry. God het weer wonderwerke gedoen in Josua se tyd om Israel in die Beloofde Land te vestig en weer gedurende die tyd van Elia en Elisa om profete aan te stel en om afgodery stop te sit. Tussen daardie tye van goddelike ingryping, het geslagte verbygegaan sonder om ‘n wonderwerk te sien of die stem van God te hoor. Baie het waarskynlik gewonder, “Hoekom is God vandag verborge? Hoekom maak Hy Homself nie sigbaar nie?”

Toe Jesus aarde toe gekom het, na 400 jaar se stilte van God, het Hy wonderwerke gedoen om te bewys dat Hy inderdaad die Seun van God was en om geloof in Hom te kweek (Matt 9:6; Joh 10:38). Na Sy wonderbaarlike opstanding, het Hy Sy dissipels toegerus om voort te gaan om wonderwerke te doen, om sodoende te bewys dat hulle werklik deur Hom gestuur was, weer, sodat mense in Jesus sou glo en ag gee op die Nuwe Testament wat die apostels geskrywe het.

Daar is verskeie redes waarom, na die tyd van die apostels, God nie meer hoorbaar met ons praat nie of Homself so sigbaar maak nie. Soos bogenoemde, God het alreeds gepraat. Sy woorde was betroubaar neergeskryf en hulle is wonderbaarlik behoue gehou vir ons deur al die eeue. Die Bybel is voltooi. God se progressiewe openbaring is klaar (Openbaring 22:18). Nou het ons die voltooide kannonieke boeke van die Skrif en ons benodig nie verdere wonderwerke om die Bybel te “bekragtig” nie. In God se volmaakte Woord is alles wat ons nodig het: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek” (2 Tim 3:16). Die Bybel is volkome by magte om ons die kennis by te bring” wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim 3:15). “En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig”(meer sekerheid as wonderwerke) (2 Pet 1:19). Ons het niks meer nodig nie en hoef nie ekstra bybelse openbarings te soek nie. Om dit te doen, bevraagteken ons die effektiwiteit van die Skrif wat God as volledig verklaar het.

Maar praat die Heilige Gees nie met ons nie? Ja, Hy is ons Trooster in hierdie wêreld (Joh 14:16). En Hy mag werk met ons gewete om ons te lei. Maar dit is belangrik om te verstaan dat die Gees nie nuwe openbaring in die hede gee nie. Hy praat eerder deur die geskrewe Woord van God, wat die “swaard van die Gees” is (Ef 6:17). Die Gees sal dikwels spesifieke Skrifgedeeltes aan ons gee, in tye wat ons dit die meeste nodig het (Joh 14:26); Hy verhelder ons verstand om die Woord te verstaan en bekragtig ons om dit te leef. Maar niemand kan sê, “Die Gees het ‘n nuwe feit aangaande die hemel aan my geopenbaar, wat nie in die Bybel gevind word nie!” Dit word by die Skrif gevoeg en is die hoogtepunt van veronderstelling en verwaandheid.

‘n Ander rede vir die “verborge” toestand van God in die hede, word deur die profeet Habakuk aangehaal: “Wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly” (Habakuk 2:4). God gee nie vir Sy mense ‘n volgehoue reeks van wonderwerkende tekens nie; Hy het nooit nie, Hy verwag eerder van hulle om Hom te vertrou volgens wat Hy reeds gedoen het, om die Skrif daagliks te ondersoek en deur geloof te lewe en nie deur sien nie (Matt 16:4; Joh 20:29; 2 Kor 5:7).

Laastens moet ons onthou dat selfs in daardie tye toe dit gelyk het asof God niks gedoen het nie, was Hy steeds die soewereine Here van die hele skepping en is Hy konstant nog aan die werk, deur die voltooiing van Sy volmaakte plan. Een van die beste voorbeelde van God se “verborge” werk is die boek van Ester, waarin God nooit genoem word nie, maar wat eenvoudig Sy soewereine hand bevestig, wat besig is om van diebegin tot die einde te werk.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Hoekom was God so werklik/duidelik sigbaar in die Bybel en nou so verborge?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries