settings icon
share icon
Vraag

Is God se liefde voorwaardelik of onvoorwaardelik?

Antwoord


God se liefde vir die mensdom, soos in die Bybel beskryf, is duidelik onvoorwaardelik in die sin van dat Hy Sy liefde gee aan die voorwerpe van Sy liefde, ongeag hul wanposisionering teenoor Hom. Met ander woorde, God het lief sonder enige kondisies teenoor die geliefdes; Hy het lief, omdat dit Sy natuur is om lief te hê (1 Joh 4:8). Daardie liefde dryf Hom tot gewillige handeling: “Hy laat immers Sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen” (Matt 5:45).

Die onvoorwaardelike natuur van God se liefde word die duidelikste gesien in die evangelie. Die evangelieboodskap is basies ‘n storie van goddelike redding. Soos God rekening gehou het met die belofte teenoor Sy rebelse mense, het Hy vas besluit om hulle van sonde te verlos en hierdie bepaling was gebaseer op Sy liefde (Ef 1:4-5). Luister na die apostel Paulus se woorde in sy brief aan die Romeine:

“Toe ons magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. ‘n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir ‘n regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal iemand die moed hê om te sterwe. Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom 5:6-8).

Deur die boek Romeine te lees, leer ons dat ons van God verwyder is as gevolg van ons sonde. Ons is in vyandskap met God en Sy wraak word openbaar teenoor die goddeloses vir hul ongeregtigheid (Rom 1:18-20). Ons verwerp God en God gee ons oor aan die sonde. Ons leer ook dat ons almal gesondig het en ver van God af is (Rom 3:23) en dat nie een van ons God soek nie; niemand is regverdig voor Sy oë nie (Rom 3:10-18).

Ten spyte van die vyandigheid wat ons teenoor God het (waarvoor God volkome die reg het om ons heeltemal te vernietig), het God Sy liefde teenoor ons geopenbaar, deur Sy Seun, Jesus Christus, te gee as die versoening (die versoening van God se regverdige wraak) vir ons sondes. God het nie vir ons gewag om onsself te verbeter nie, as ‘n voorwaarde om ons sonde te versoen nie. God het eerder neergebuig na ons om ‘n mens te word en tussen Sy mense te kom woon (Joh 1:14). God het ons menslikheid ervaar – alles wat dit beteken om ‘n mens te wees – en Homself dan gewilliglik geoffer as ‘n plaasvervanger in ons plek, as ‘n versoening vir ons sondes.

Die goddelike redding, gebaseer op onvoorwaardelike liefde, het uitgespeel op ‘n genadige handeling van selfopoffering. Soos Jesus gesê het, “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh 15:13). Dit is presies wat God in Christus gedoen het. Die onvoorwaardelike natuur van God se liefde word duidelik gemaak in ander Skrifgedeeltes:

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur Sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” (Ef 2:4-5).

“Hiérin Is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur,sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het, deur Sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes” (1 Joh 4:9-10).

Dit is belangrik om daarop te let dat God se liefde ‘n liefde is wat onderneem (inisiatief neem); dit is nooit ‘n respons nie. Dit is presies wat maak dat dit onvoorwaardelik is. As God se liefde voorwaardes gehad het, dan moes ons iets gedoen het om dit te verdien. Ons sou moes op ‘n manier Sy wraak bevredig het of onsself van sonde gereinig het, voordat God ons sou kon liefhê. Dit is egter nie die Bybel se boodskap nie: die evangelie is dat God, gedryf deur liefde, onvoorwaardelik beweeg, om Sy mense te verlos van hul sonde.

Ook belangrik is die feit dat God se onvoorwaardelike liefde nie beteken dat elkeen gered sal word nie (sien Matt 25:46). Ook beteken dit nie dat God nooit Sy kinders sal dissiplineer nie. Om God se genadige liefde te ignoreer, om die Verlosser wat ons gekoop het, te verwerp (2 Pet 2:1), is om ons te onderwerp aan God se vloek vir die ewigheid (Rom 1:18), nie Sy liefde nie. Vir ‘n kind van God om vrywilliglik aan God ongehoorsaam te wees, is om die Vader se teregwysing in jou lewe in te nooi (Hebr 12:5-11).

Het God almal lief? Ja, Hy bewys genade en barmhartigheid aan almal. In daardie sin is Sy liefde onvoorwaardelik. Het God Christene op ‘n ander manier lief as wat Hy nie-Christene liefhet? Ja, omdat gelowiges geloof beoefen het in God se Seun, hulle is gered. Die onvoorwaardelike, genadige liefde wat God vir elkeen van ons het, moet ons tot geloof bring, deur met dankbaarheid die voorwaardelike, verbondsliefde wat Hy aan hulle gee,te aanvaar, vir almal wat Jesus as hul Verlosser aanneem.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Is God se liefde voorwaardelik of onvoorwaardelik?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries