settings icon
share icon
Vraag

Waarom gee God opdrag, versoek of verlang Hy dat ons Hom moet aanbid?

Antwoord


Om ‘n verhewe wese te aanbid, is “om te vereer, hulde te betoon, eerbiedig, respekteer, bewonder, loof of verheerlik.” God beveel aanbidding, omdat Hy en Hy alleen dit waardig is. Hy is die enigste wese wat werklik aanbidding verdien. Hy versoek dat ons Sy grootheid, Sy mag en Sy heerlikheid moet erken. Openbaring 4:11 sê, “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het; deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep.” God het ons geskep en Hy sal nie vervang word nie. Hy het die Israeliete opdrag gegee: “Jy mag naas My geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek , die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat” (Eks 20:3-5). Ons moet verstaan dat God se jaloesie nie die sondige afguns is wat ons ervaar, gebore uit trots nie. Dit is heilige en regverdige jaloesie wat nie kan toelaat dat die heerlikheid wat slegs Hóm toekom, aan ‘n ander gegee mag word nie.

God verwag van ons om Hom te aanbid as ‘n uitdrukking van verering en danksegging teenoor Hom. God verwag ook van ons om gehoorsaam te wees aan Hom. Hy verwag nie net dat ons Hom moet liefhê nie; Hy wil dat ons regverdig moet optree teenoor mekaar, om liefde en medelye te betoon teenoor ander. Op hierdie wyse gee ons onsself aan Hom as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen” (Romeine 12:1). Wanneer ons aanbid met ‘n gehoorsame hart en ‘n oop en berouvolle gees, word God verheerlik, Christene word gesuiwer, die kerk word opgebou en die verlorenes word geëvangeliseer. Dit is die elemente van ware aanbidding.

God verlang ook dat ons Hom aanbid, omdat aanbidding die natuurlike en voornemende plan van Hom is, om ons te verlos deur Jesus Christus. Fil 3:3 beskryf die ware kerk, die liggaam van gelowiges in Jesus Christus, wie se ewige bestemming die hemel is: “Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur Sy Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie.” Met ander woorde, die kerk is uniek geïdentifiseer as God se mense, maar nie deur fisiese besnydenis nie. Die kerk word saamgestel deur hulle wat God aanbid in hul gees, deur blydskap in Christus en nie op hulself te vertrou vir verlossing nie. Hulle wat nie die ware en lewende God aanbid nie, is niks van Hom nie en hul ewige bestemming is die hel. Die ware aanbidders egter word geïdentifiseer deur hul aanbidding van God en hul ewige bestemming is by die God wat hulle aanbid en bewonder.

God beveel, soek en versoek ons aanbidding, omdat Hy dit verdien, omdat dit die natuur van ‘n Christen is om Hom te aanbid en omdat ons ewige bestemming daarvan afhang. Dit is die tema van verlossende geskiedenis: om die ware, lewende en verheerlikte God te aanbid.

EnglishTerug na die Afrikaanse tuisblad

Waarom gee God opdrag, versoek of verlang Hy dat ons Hom moet aanbid?
Deel hierdie bladsy: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries