Wat s die Bybel oor hoe om n Christen moeder te wees?Vraag: "Wat s die Bybel oor hoe om n Christen moeder te wees?"

Antwoord:
Om n moeder te wees is n baie belangrike rol wat God gekies het om aan baie vrouens te gee. n Christen moeder moet haar kinders liefh (Titus 2:4-5), sodat sy geen verwyte sal h nie en daardeur seker te maak dat God se Woord nooit in diskrediet bring sal nie.

Kinders is n gawe van God (Psalm 127:3-5). In Titus 2:4 word die Griekse woord philoteknos gebruik hoe moeders hul kinders moet liefh. Hierdie woord verduidelik daardie spesiale moederlike liefde. Die idee wat van hierdie woord kom gaan oor omgee, versorging, liefdevolle benadering, bevrediging van behoeftes en om elke kind te sien as n spesiale geskenk van God.

Verskeie dinge word van Christen moeders verwag: -

Toeganklikheid ogend, middag en aand (Deuternomium 6:6-7).

Betrokkenheid interaksie, bespreking en die proses van die lewe (Effesiers 6:4)

Onderig God se Woord en die Bybelse siening van die wereld (Psalm 78:5-6; Deuternomium 4:10; Effesiers 6:4)

Opleiding help on die kind se bekwaamheid te ontwikkel en sy goeie eienskappe te erken en te verbeter (Spreuke 22:6) asook die ontwikkeling van die kind se geestelike gawes (Romeine 12:3-8 en 1 Korintiers 12).

Dissipline dat God gevrees moet word, om n konstante lewe te lewe, liefdevol en standvastig (Effesiers 6:4; Hebrers 12:5-11; Spreuke 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15-17).

Versorg konstante beskikbaarheid, vryheid om wel te kan faal, aanvaarding en onvoorwaardelike liefde (Titus 2:4; 2 Timoteus 1:7; Effesiers 4:29-32; 5:1-2; Galasiers 5:22; 1 Petrus 3:8-9).

Die vorming van integriteit lewe wat jy s, om n voorbeeld te stel vir die kind deur n godelike lewe te lei (Deuternomium 4:9; 15; 23; Spreuke 10:9; 11:3; Psalm 37:18, 37).

Die Bybel se nrens dat elke vrou n moeder sal wees nie. Dit s wel dat die wat God kies om moeders te wees moet die verantwoordelikheid ernstig opneem. Moeders het n unieke rol in die lewens van hulle kinders. Moederskap moet nooit as n moeilike of harde werk gesien word nie. Net soos n moeder die kind tydens swangerskap versorg en omgee behoort dit ook so te wees tydens die kind se lewe, maak nie saak of dit nou tydens tienerskap of volwasse tydperke is nie. Terwyl moederskap wel verander en ontwikkel moet die basis van liefde, versorging en ondersteuning nooit verander nie.


Terug na die Afrikaanse tuisblad

Wat s die Bybel oor hoe om n Christen moeder te wees?