येश शू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?प्रश्न: येश शू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

उत्तर:
प्रतिकुल प्रश्न, के परमेश्वरको अस्तित्व छ, धेरै थोरै मानिसहरुले प्रश्न गरेका छन् कि येशू ख्रीष्ट बाँच्नुभयो । यो सामान्यतया स्वीकार गरियो कि येशू साँच्चैनै मानिस हुनुहुन्थ्यो । जो झण्डै २००० वा २००८ वर्षअगाडि यस पृथ्वीको इस्रायलमा हिंड्नुभयो । येशूको विषयमा जब विवाद शरुहुन्छ, पुर्ण पहिचानको तर्क गरियो । झण्डै प्रत्येक मुख्यर् धर्मले शिक्षा दिन्छकि येशू अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो वा असल शिक्षा वा परमेश्वरको मान्छे । समस्या यो हो, बाइबलले हामीलाई यो भन्छ कि येशू अगमवक्ता, असल शिक्षक अथवा परमेश्वरको मान्छेभन्दा पनि असिमित हुनुहुन्थ्यो । निर्णय

C.S. Lewis ले उनका Mere Christianity पुस्तकमा निम्न कुराहरु लेख्नुहुन्छ : "म यहाँ जरैबाट कुनैलाई भन्ने कोशिष गरिरहेको छ, कि मानिसहरुले वारम्वार उहाँ -येशूख्रीष्ट) को बारेमा साँच्चिकै मुर्ख कुरा भनेको : म येशूलाई महान नैतिक शिक्षकको रुपमा स्वीकार्न तयार छ, तर म उहाँको परमेश्वर हुँ भन्ने दावीलाई स्वीकार गर्दिन" । त्यो एउटा कुरा हामी भन्न सक्दैनौ । मान्छे जो केवल मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो र भन्नुभयो, केहि कुरामा येशू महान नैतिक शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उहाँ बौलाहा हुनुहुन्थ्यो कि, मान्छेकै आकारमा जसले भन्छन् उहाँ आधा पकाएको काँचो अण्डा हो वा सायद उहाँ नर्कको शैतान हुनुहुन्छ । तपाईको इच्छा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ । सायद यो मान्छे थियो र के यो परमेश्वरको पुत्र हो अथवा बरु मर्ुखमान्छे हो अथवा केही खराबी थियो । तपाईले उहाँको मुर्खतामा हिर्काउन सक्नुहुन्छ, तपाईले उहाँलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईले उहाँलाई मार्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँको खुट्टालाई तल खसाल्न सक्नुहुन्छ र प्रभु र परमेश्वर भनि बोलाउन सक्नुहुन्छ तर अब उहाँ महान मानविय शिक्षक भएको बारेमा कुनै वेकारको/वाहियात कुरामा कुनै र्समर्थन गरेर माथि नआऔं । हामीमा खुल्ला विकल्प त्यो उहाँले छोड्नुभएको छैन । उहाँले त्यो बारेमा केहि वास्ता पनि राख्नुभएन ।

त्यसैले, कसले येशू हुने तुल्याउनुभयो - बाइबलले के भन्छ उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर - प्रथमतः यूहन्ना १०:३० मा येशूको वचन हेरौं, "म र पिता एकै हौं" । पहिलो झलकमा सरसरी पढ्दा, यो देखिंदैन कि परमेश्वर उहाँनै हुनुहुन्छ भनि दावी गर्नुभएको । जे भएपनि यहूदीहरुलाई हेरौं । उहाँको भनाइलाई प्रतिक्रिया जनाउँछन्, "असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुंगाले हान्दैनौ, तर्रर् इश्वरनिन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि

आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौं" । उहाँ परमेश्वर हुँ भनि तुल्याउँनुभएको हो भन्ने येशूको भनाईलाई यहूदीहरुले बुझे । निम्न पदहरुमा यहूदीद्धारा भनेका कुरा येशूले सच्याउँदैनन्, परमेश्वर हुँ भनि मैले तुल्याएको छैन । त्यसले संकेत गर्छ कि उहाँ परमेश्वर हुनु हुन्थ्यो भनि येशूले साँच्चै भनि रहनुभएको थियो, घोषणा गर्दै, म र पिता एकै हौं -यूहन्ना १०:३०, ८:५८) अर्को उदाहरण हो । येशले तिनीहरुलाई भन्नभयो, साच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछ, "अब्राहाम हुनुभन्दा अघिबाटै म छदैछ" । फेरि प्रतिउत्तरमा, यहूदीहरुले ढुंगा उठाएर हिर्काउने कोशिष गर्छन् -यूहन्ना ८:५९) । येशूले घोषणा गर्दै उहाँको पहिचानमा "म हुँ", यो चाँहि परमेश्वरको नाउँमा प्रत्यक्ष निवेदन पुरानो करारको हो -प्रस्थान ३:१४) । किन यहूदीहरुले फेरि येशूलाई ढंुगाले हान्न चाहन्थे - यदि उहाँले केहिपनि भन्नुभएको थिएन, जे तिनिहरुले विश्वास गरे परमेश्वरको निन्दा भएको, नामको, परमेश्वर हुँ भनि तुल्याएको - यूहन्ना १:१ ले भन्छकि, "वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो" । यूहन्ना १:१४ ले भन्छकि, "वचन देहधारी हुनुभयो" । यसले स्पष्ट संकेत गर्छकि येशूनै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ । थोमा येशूको चेलाले येशूलाई स्पष्ट भन्यो, "मेरो प्रभु र मेरो परमेश्वर" -यूहन्ना २०:२८) । येशूले उसको कुरालाई सच्याउनुहुदैन । पावल प्रेरित उहाको वर्णन गर्छन्, "मेरो परमेश्पर र मेरो मुक्तिदाता येशूख्रीष्ट" -तितस २:१३) । प्रेरित शिमोन पत्रुसले पनि उस्तै भन्छन्, "हाम्रो परमेश्वर र मुक्तिदाता येशूख्रीष्ट" -२ पत्रुस १:१) । येशूख्रीष्टको गवाही पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू को परिचय दिनुहुन्छ, तर पु त्रको बारेमा उसले भन्छ, "ओ परमेश्वर तपाईको सिंहासन अनन्त सम्मका लागि र धार्मिकता तपाईको राज्यको मुकुट हुनेछ" । पुरानो करारले येशूको भविष्यवाणीहरु गर्छन् ।

उहाँको दैविक शक्तिको घोषणा गर्छ, "हाम्रा निम्ति पुत्र जन्मन्छ, पुत्र हाम्रो निन्ति दिइएको छ, र शासन उहाको काधमा हुनेछ र उहा अचम्मको सल्लाहकार कहलाइनुहुनेछ, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिका राजकुमार" ।

त्यसैले जब C.S. Lewis ले तर्क गरे येशूलाई असल शिक्षक हुनुहुन्छ भनि विश्वास गरेको यो एउटा विचार होइन । येशूले स्पष्ट र सत्य तरिकाले परमेश्वर हु भनि तुल्याउनुभयो । यदि उहा परमेश्वर होइन भने त्यसपछि उहा झुटो बोल्ने हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहा भविष्यका होइन, असल शिक्षक होइन अथवा परमेश्वरको मान्छे होइन । येशूका वचन टाढा छन् भन्ने कुरामा व्याख्या गर्ने कोशिष गरिन्छ, आधुनिक विद्धान्हरु दावीर् गर्छन्, येशू ऐतिहासिक सत्य । उहाँलाई बाइबलले उपाधी दिएको धेरै कुराहरु भनेको छन् । हामी को हौं र परमेश्वरको वचनमा तर्क गर्ने उहाँले के गर्नुभयो वा के गर्नुभएन भनेर सरोकार राख्ने - येशूले के गर्नुभयो/के गर्नुभएन भनेर विद्धान्ले कसरी २००० वर्षयेशूबाट हटेर गएको कुरा भन्न सक्छन् - येशूसंग राम्रो अन्तरदृष्टि छ, येशूले के गर्नुभयो, केर् गर्नुभएन भनेर विद्धान्ले कसरी २००० वर्षअगाडि येशूबाट हटेर गएको कुरा भन्न सक्छ के त्यो जो उहाँसंग बस्यो, सं गै सेवा गर्यो र येशूद्धारा पढ्यो उहाँ आफैबाट - -यू हन्ना १४:२६) । किन येशू माथिको सत्य पहिचानको प्रश्न त्यति धेरै महत्वपुर्ण छ - किन येशूनै परमेश्वर हुन कि होइनन् भन्ने कुरा गर्छन् – महत्वपुर्ण कारण छ कि येशूसंग परमेश्वर होइन भने उहाँको मृत्युले पुरै संसारको पापका लागि चुकाउनुभएको मुल्य उपयुक्त हुदैनथ्यो होला र -१ यूहन्ना २:२) मात्र परमेश्वरले साँचो अनन्तको दण्डको मुल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ –रोमी ५:८, २ कोरिन्थी ५:२१) । येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण उहाले हाम्रो ऋणको मुल्य चुकाउन सक्नुभयो । येशू मानिस हुनुभएको थियो त्यसैले उहा मर्न सक्नुभयो । येशूख्रीष्टमा मात्रै विश्वासद्धारा मुक्ती उपलब्ध छ, उहाँ मुक्तीको एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ । येशूको देखासिकी यो हो, किनिकी उहाँले दावी गर्नुभयो, बाटो, सत्य र जिवन म नै हुँ मद्धारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ पुग्न सक्दैन ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेश शू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?