आत्माका आश्चर्यमय वरदानहरु के आजको लागि हुन् त ?प्रश्न: आत्माका आश्चर्यमय वरदानहरु के आजको लागि हुन् त ?

उत्तर:
सर्बप्रथम, आज पनि परमेश्वरले आश्चर्यकर्महरु गर्दैहुनुहुन्छ भन्नेचाहिँ कुनै प्रश्न होइन भनेर बुझ्नलाई महत्वपूर्ण छ । आज परमेश्वरले मानिसहरुलाई चंगाई गर्नुहुन्न, मानिसहरुसंग बोल्नुहुन्न अनि अचम्मका कामहरु र चिह्नहरु गर्नुहुन्न भनेर दावी गर्नुचाहिँ मूर्खतापूर्ण र बाइबलदेखि बाहिरको कुरो हुँदछ । प्रश्नचाहिँ यो छ कि १ कोरिन्थी १२–१४ मा प्रारम्भिकरुपमा वर्णन गरिएको आत्माको अचम्मलाग्दा वरदानहरु आज पनि मण्डलीमा अझै सक्रिय छन् कि भन्ने हो । पवित्र आत्माले कसैलाई अचम्मका वरदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि कुनै प्रश्न होइन । प्रश्नचाहिँ यो छ कि आज पवित्र आत्माले अझै अचम्मका वरदानहरु दिनुहुन्छ भन्ने हो । अरु सबैकुराहरुभन्दा माथि, उहाँको इच्छा अनुसार वरदानहरु दिनलाई पवित्र आत्मा स्वातन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी पूर्णरुपले बुझ्दछौं (१ कोरिन्थी १२:७–११) ।

प्रेरित र पत्रहरुको पुस्तकमा, ठूलो मात्रामा आश्चर्यकर्महरुचाहिँ प्रेरितहरु र तिनीहरुका नजीकका मित्रहरुद्वारा गरिएका छन् । त्यसको कारण पावलले हामीलाई दिँदछ : “साँचो प्रेरितका लक्षणहरुचाहिँ पूरा धैर्यसाथ चिह्नहरु, चमत्कारहरु र शक्तिका कामहरुद्वारा तिमीहरु बीचमा प्रकट गरिएका थिए” (२ कोरिन्थी १२:१२) । यदि ख्रीष्टमा हरेक विश्वासी चिह्नहरु, चमत्कारहरु गर्न सक्ने योग्यको हुन्थ्यो भनेता चिह्नहरु, चमत्कारहरु, र शक्तिका कामहरु कुनै पनि हालतमा एउटा प्रेरितको पहिचान गर्ने चिह्न हुनै सक्तैन थियो । प्रेरित २:२२ ले येशू “शक्तिका कामहरु,” “अचम्मका कामहरु र चिह्नहरु” द्वारा “मान्य” हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीलाई भन्दछ । त्यस्तैगरी, प्रेरितहरु तिनीहरुले गरेका आश्चर्यकर्महरुद्वारा परमेश्वरबाटको साँचो सन्देशवाहकको रुपमा “अंकित गरिएको” थियो । प्रेरित १४:३ ले पावल र बारणबासद्वारा गरिएको आश्चर्यकर्मद्वारा सुसमचारका सन्देशलाई “पुष्टि गरिएको” कुराको वर्णन गर्दछ ।

१ कोरिन्थी को १२–१४ अध्यायले प्रारम्भिकरुपमा आत्माका वरदानहरुको विषयसंग सम्बन्ध राख्दछ । यस पाठबाट यस्तो देखिन्छ कि “साधारण” ख्रीष्टियनहरुलाई कहिलेकाहीं अचम्मलाग्दा वरदानहरु दिइन्थ्यो (१२:८–१०,२८–३०) । यो कति साधारण स्थान थियो भनेर त हामीलाई भनिएको छैन । माथिका कुराहरुबाट हामीले के सिक्यौं भने, प्रेरितहरुलाई चिह्नहरु र चमत्कारहरुद्वारा अंकित गरिएको थियो अनि “साधारण” ख्रीष्टियनहरुलाई दिइएको अचम्मका वरदानहरुचाहिँ एउटा नियम नभएर अपवादमात्र थियो जस्तो देखिन्थ्यो । प्रेरितहरु र तिनीहरुका नजीकका मित्रहरु बाहेक, नयाँ करारमा अरु मानिसहरुले आत्माको अचम्मलाग्दा वरदानहको प्रयोग गरेका कुरा विशेषरुपले कहींपनि वर्णन गरिएको छैन ।

यो पनि बुझ्नलाई महत्वपूर्ण छ कि, आज हामीहरुसंग जस्तोगरी शुरुवाती मण्डलीहरुससंग पूर्ण बाइबल थिएन (२ तिमोथी ३:१६–१७) । त्यसकारण, परमेश्वरले तिनीहरुमा गर्न चाहनुभएको कुरा जान्नलाई शुरुवाती मण्डलीहरुका लागि अगमवाणी, ज्ञान, बुद्धि इत्यादिका वरदानहरु हुन जरुरी थियो । अगमवाणीका वरदानले विश्वासीहरुलाई परमेश्वरबाटको नयाँ सत्यता र प्रकाशसंग सञ्चार गर्न योग्यको बनाउँदथ्यो । कहिले, बाइबलमा परमेश्वरको प्रकाश पूरा भएकोले गर्दा, “प्रकट गराउने” वरदानहरुको कुनै आवश्यक पर्दैन, कमसे कम तिनीहरु नयाँ करारमा भए जस्तै सामथ्र्यमा पर्दैन ।

परमेश्वरले हरेक दिन अचम्मरीतिले मानिसहरुलाई चंगाई गर्नुहुन्छ । एउटा श्रव्य आवाजमा, अथवा हाम्रो हृदयमा अथवा प्रभाव र अनुभूतिहरुमा भएपनि परमेश्वर आज पनि हामीससंग बोलिरहनुभएको छ । परमेश्वरले अझैपनि चिह्नहरु, चमत्कारहरु र आश्चर्यकर्महरु गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीं एउटा “साधारण” ख्रीष्टियनमार्फत त्यस्ता आश्चर्यकर्महरु गर्नुहुन्छ । तरैपनि यस्ता कुराहरु आवश्यकरुपले आत्माको आश्चर्यमय वरदानहरु हुँदैनन् । आश्चर्यकर्मका वरदानहरुको प्रारम्भिक उद्धेश्यचाहिँ सुसमचार साँचो थियो अनि प्रेरितहरु साँच्चै परमेश्वरका सन्देशवाहकहरु थिए भनेर प्रमाणित गर्नलाई थियो । आश्चर्यकर्मका वरदानहरु रोकिाएका छन् भनेर बाइबलले सोझै त भन्दैन, तर नयाँ करारमा अभिलेख गरिएजस्तो तिनीहरु त्यही हदमा किन भएका छैनन् भन्ने कुराको लागि एउटा आधार भने खडा गर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशआत्माका आश्चर्यमय वरदानहरु के आजको लागि हुन् त ?