जिवनको अर्थ के हो?प्रश्न: जिवनको अर्थ के हो?

उत्तर:
कसरी मैले मेरो जिवनभित्रको सन्तुष्टि, पुर्णता र उद्देश्य पत्ता लगाउन सक्छु ? मसंग केहि कुरा पुरा गर्न अन्तिम अर्न्तनिहित प्रभावशालित्व भएका हुनेछन् र - जिवनको अर्थ के हो भन्नेकुरा विचार गर्न धेरै मानिसहरुले रोक्न सकेका छैनन् । तिनिहरु केहि वर्षरु पछि पछाडि हेछन् र अचम्म मान्छन्, किन तिनिहरुको सम्बन्ध खसेको वा एक्लो भएको छ र किन तिनिहरु रित्तिएको यद्यपि तिनिहरुले प्राप्त गर्न सकेको महशुस गर्छन् । के पुरा गर्ने अवस्था तिनिहरु गर्छन् । एउटा बेसबल खेलाडीले बेसबलको प्रसिद्धिलाई बनायो, जसले सोध्यो के उसले चाह्यो केहीले उसलाई भन्न सकेको हुन्थ्यो भने जब उसले बेसबल खेल्न प्रथमतः शुरु गर्यो ।

उसले प्रतिउत्तर दियो, "म इच्छा गर्छुकि कोहिले मलाई भन्न सकेको भए, जब टुप्पामा पुग्छौं, त्यहाँ केहिपनि छैन" त्यहाँ, तिनिहरुको अनेकौं लक्ष्यहरुले रित्तोपनलाई प्रभाव पार्छ । त्यो वर्षछि तिनिहरुको प्राप्तिको प्रयासमा सकिएर गएको छ ।

हाम्रो मानविय समाजमा, मानिसहरु अनेकौं उद्देश्यहरुको प्राप्तिको प्रयासमा तिनिहरुले त्यो सोचिरहेका छन्, तिनिहरुले यसरी अर्थ पत्ता लगाउने छन् : व्यापारिक सफलता, धनसम्पत्ति, असल सम्बन्धहरु, यौन सम्बन्ध, मनोरञ्जन, अरुलाई राम्रो गरेर इत्यादी मानिसहरुले प्रमाणित गरेका छन्कि जब तिनिहरु धनसम्पत्ति, सम्बन्धहरु र आनन्दको लक्ष्य प्राप्ति गरे, त्यो अझै गहिरो शून्यता भित्र थियो, त्यो रित्तोपनको भावना

भरिन कुनैपनि कुरा देखिएन । बाइबलिय किताबका उपदे शकका लेखकले यो भावना वर्णन गर्छन्, जब उसले भने, "र्व्यर्थ नै र्व्यर्थ, पुर्णरुपमा र्व्यर्थ, सबै र्व्यर्थ हुन्" । यो लेखकसंग नपाई अतिरिक्त धनसम्पत्ति, उसकोसमयको मान्छेको अथवा हाम्रो, सयौं आइमाइभन्दा अतिरिक्त बुद्धी थियो । त्यहाका राज्यहरुको दरबारहरु र बगैंचाहरुमार् इर्श्या थियो, प्रत्येक मनोरञ्जनका साधन र असल खानेकुरा र रक्सी उपलब्ध थिए, र उसले एक विषयमा भन्यो, उसले हृदयबाट चाह्यो, उसले खोज्यो, त्यो कुरा होइन र अझै उसले सार संक्षेपमा भन्यो "जिवन सुर्य मुनि" हाम्रो आँखाद्धारा जे हामी हर्ेन सक्छौं र चेतनाद्धारा हामी अनुभव गर्न सक्छौं त्यो सबै त्यहा जिवनका लागि छन्, यद्यपि जिवन बस्यो जसरी र्व्यर्थ छ । किन त्यहाँ साँच्चै शून्य छ - किनभने परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो केहि कुराका अतिरिक्तका निम्ति जे हामी अनुभव गर्न सक्छौं यस जिवनमा र अहिले । सुलेमानले परमेश्वरको बारेमा भन्यो, "मानिसको हृदयमा उहाँले अनन्ततालाई पनि मिलाउनुभएको छ" । हाम्रो हृदयमा हामी

सचेत छौं, कि यो "यस जिवनमा र अहिले" सम्पुर्ण होइन, जुन त्यहाँ छ । बाइबलको पहिलो पुस्तक, उत्पत्तिमा, हामी पत्ता लगाउन सक्छौं कि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभयो -उत्पत्ति १:२६) । यो मानेमा कि हामी अरु कुनै चिजवस्तु जस्तै भन्दा परमेश्वर जस्तै अलि बढि छौं -कुनै अरु जिवन रुपी) । हामी पत्ता लगाउन सक्छौंकि मानिस पापमा खस्नु पहिले र श्राप यस पृथ्वीमा अ।यो, निम्न उल्लेखित कुराहरु सत्य थिए : १. परमेश्वरले मानिसलाई सामाजिक प्राणी बनाउनुभयो -उत्पत्ति २:१८-२५), २. परमेश्वरले मानिसलाई काम दिनुभयो -उत्पत्ति २:१५), ३. परमेश्वरले मानिससंग संगति थियो -उत्पत्ति ३:८) र परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीमाथि अधिकार दिनुभयो -उत्पत्ति १:२६) ।

यी कुराहरुको के विशेषता छ - म विश्वास गर्छुकि परमेश्वरले ति प्रत्येक कुरा हाम्रो जिवनमा थप्न, परिपर्ूण्ा गर्नका लागि चिताउनुभयो । तर यी सबैको विशेष गरी मानिसको परमेश्वरसंगको संगति) विपरित तरिकाले असल पर्यो, मानिस पापमा खसेको कारण र परिणाम स्वरुप यस पृथ्वीमा श्राप आएको कारणले -उत्पत्ति ३) ।

बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशमा अन्त्यको समयमा परमेश्वरले अरु अनेकौं घटनाहरु प्रकट गर्नुहुन्छकि यो वर्तमान पृथ्वी र र्स्वर्गलाई विनास गर्नुहुनेछ । त्यसबेला हामी ति कुराहरु थाहा पाउँछौं र नयाँ पृथ्वी र र्स्वर्ग सृजना गरेर अनन्तको राज्यमा प्रवेश पाउँछौं । त्यो समयमा, उहाँले पुर्ण संगति पुर्णस्थापना सहित मानिस जातिलाई बचाउँनुहुनेछ ।

केहि अयोग्य मानिसहरुको न्याय गरिएको हुनेछ र तिनिहरुलाई अग्नीकुण्डमा फ्याकिनेछन् - प्रकाश २०:११-१५) र पापका श्रापहरु वितेर गएका हुनेछन्, त्यहाँ दुःख, पिडा, पाप, रोग, मृत्यु इत्यादी हुनेछैनन् -प्रकाश २१:४) र विश्वासीहरुले सबै कुराको उत्तराधिकार पाउनेछ, परमेश्वर तिनिहरुसंग वास गर्नुहुनेछ र तिनिहरु उहाँका छोराहरु हुनेछन् -प्रकाश २१:७) । तब हामी त्यो पर्ूण्ा घेराभित्र आउँछौं, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँसंग संगति गर्नलाई सृजना गर्नुभयो, मान्छेले पाप गर्यो र त्यो संगति टुट्यो, परमेश्वरले त्यो जो उहाँद्धारा पत्याउन योग्यको छ, त्यससंग अनन्तको राज्यमा पुर्णरुपले संगति गर्नलाई पर्ुनस्थापनर् गर्नुहुन्छ । अब जिवनद्धारा कुनै कुरा र सबै कुरा प्राप्त गरेर मात्रै जाऔं, अनन्तता निर्रथक भन्दा खराब हुनसक्छ भने र परमेश्वरले मृत्युलाई उहाँबाट अलग गर्नुभयो । तर परमेश्वरले बाटो बनाउनुभएको छ, अनन्तको परमआनन्द सम्भव बनाउन उनलाई मात्रै होइन –लूका २३:४३) । तर जहासम्म यो जिवन पनि सन्तुष्टिपुर्ण र अर्थपुर्ण नै छ । अब, कसरी यो अनन्तको परम आनन्द र "र्स्वर्ग र पृथ्वीमा" प्राप्त गर्न सकिन्छ - येश शूख्रीष्टद्धार पुनस्थापना गरिएको जिवनको अर्थ माथि सूचना दिइएको छ, दुबै साँचो अर्थहरु छन्, आदम र हब्बा पापमा खसेको समयमा, परमेश्वरसंगको सम्बन्ध हराएको थियो र अहिले एउटाको बौरी उठाइले अनन्तता पाइएको छ, आज त्यो परमेश्वरसंगको सम्बन्ध उहाको पुत्र, येशूख्रीष्ट्रद्धारा मात्र सम्भव छ - प्रेरित ४:१२, यूहन्ना १४:६, १:१२) । एउटाले उसको/उनको पापको पश्चाताप गर्छ, तब अनन्त जिवन प्राप्त गर्दछ -लामो समयसम्म निरन्तर यी कुरारु उनिहरुभित्र गर्न चाहन्न तर ख्रीष्ट्रले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र नयाँ व्यक्ति तिनिहरुलाई बनाउनुहुन्छ) र मुक्तिदाताको रुपमा येशूख्रीष्टमा भर्रपर्न शुरु गर्छ -प्रश्न हेनुहोस्, "मुक्तिको योजना भनेको के हो - मुक्तिको " अलि धेरै जानकारीका लागि यो महत्वपुर्ण विषय हो) । अहिलेसम्म जिवनभित्रको साँचो अर्थ पत्ता लागेको छैन, केवल येशूमा मात्रै पत्ता लागेको छ, उहाँ मुक्तिदाताको रुपमा हुनुहुन्छ ?

जहाँसम्म आर्श्चर्यपुर्ण कुरा त्यो छ) बरु जिवनभित्रको साचो अर्थ पत्ता लागेको छ, जब एउटाले ख्रीष्ट्रलाई पछ्याउन शुरु गर्छ, उहाँको चेलाको रुपमा, उहाँको कुरा सिकेर उहासंग, उहाँका वचनसंग, बाइबलसंग समय बिताएर, प्रार्थनामा उहासंग कुराकानी गरेर र उहाँसंगै हिंडेर, उहाको आज्ञाहरुमा आज्ञाकारी भएर । यदि तपाई अविश्वासी हुनुहुन्छ -अथवा सायद नया विश्वासी जस्तै) तपाईले भनिरहनुभएको छ, तपाई आफै जस्तै त्यो आवाज धेरै उत्तेजित र भरिभराऊ मेरा लागि छैन । तर कृपया केहि समयका लागि मात्र भएपनि पढ्नुहोस् । उल्लेखित भनाइहरु येशूले बनाउनुभयो: "हे सबै मेहेनेत गर्ने र बोझले दबिएका हो, मकहाँ आओ, म तिमीहरुलाई विश्राम दिनेछु । मेरो जुवा आफुमाथि लेओ र मसंग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु,

अनि तिमीहरुले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउँनेछौं, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुका छ -मत्ति ११:२८-३०)" । "म त तिनिहरुले जीवन पाऊन त्यो पनि प्रशस्त मात्रमा पाऊन भन्ने हेतुले आए - यूहन्ना १०:१० दोश्रो हरफ)" । "कोही मेरोपछि आउने इच्छा गर्दछ भने, यसले आफुलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुश उठाएर मेरो पछि लागोस्, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ, उसले त्यो गुमाउँनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ, त्यसले त्यो पाउँनेछ –मत्ति १६:२४-२५)" । "परमप्रभुमा आनन्दित होऊ र उहाँले त्रि्रो मनोरथ पुर्ण गर्नुहुनेछ –भजनसंग्रह ३७:४)" ।

यि माथिका सम्पुर्ण पदहरुले के भनिरहेका छन्, त्यो हामी छनौट गर्न सक्छौं । हामी निरन्तर खोज्न, मार्गदर्शनहरुको रुपमा हाम्रो आफ्नो जिवनमा सक्छौ -खाली जिवनको जिवित परिणाम सहित) अथवा परमेश्वरलाई पछ्याउनलाई हामी छनौट गर्न सक्छौ र पुर्ण हृदयसहित उहाँको इच्छा हाम्रो जिवनमा छ । हृदयले भेटेको त्रि्रो इच्छाहरु पाएर आनन्द र सन्तुष्टि भेटेर पुर्ण जिवन जिउन पाएर कस्तो परिमाण हुन्थ्यो) यो होकि हाम्रो सृष्टिकर्ताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो

निम्ति सबैभन्दा असल इच्छा राख्नुहुन्छ -धेरैभन्दा धेरै सजिलो जिवन आवश्यक नभएर तर धेरै भरिपुर्न भएर) । अन्तमा, म पाष्टर साथीबाट ल्याएको सदृश्य नक्कल बाँडचुड गर्न चाहन्छु । यदि तपाई खेलहरुको खेलप्रेमी हुनुहुन्छ र व्यवसायिक खेलमा जाने निर्णय गर्नुहुन्छ, केहि रुपैयाँमा काँटा थाप्न सक्नुहुन्छ र रंगशालाको टुप्पो घेरामा बस्नुहुन्छ र "नाकबाट रगत बगेको" केहि सय रुपैयाँको लागि खोक्न सक्नुहुन्छ र समाप्त हुन्छ र व्यक्ति कार्य गर्ननै थाल्छ, यो ख्रीष्ट्रियनको जिवन पनि त्यस्तै हो । परमेश्वरले प्रथमहातमा काम गर्नुहुन्छ भनेर हेरिरहनु यो आइतबारका ख्रीष्ट्रियनका लागि होइन । तिनिहरुले मुल्य तिरेका छैनन । परमेश्वरले प्रथमहातमा काम गर्नुहुन्छ भनेर हेरिरहनु यो पुर्ण हृदय सुम्पेका ख्रीष्टका चेलाहरुको निम्ति हो, जसले साँच्चैनै जिवनका इच्छाहरु उसले/उनले आफै अनुसरण गर्न रोकेका छन् । त्यसै ले, उसले /उनले परमेश्वरको उद्देश्यहरु जिवनमा अनुसरण गर्न सक्छ । तिनिहरुले मुल्य तिरेका छन् -उहाँको इच्छामा सम्पुर्ण कुरा ख्रीष्टमा र्समपण गर्नु), तिनिहरुले जिवनको धेरै पुर्ण अनुभव गरिरहेका छन् , तिनिहरुले तिनिहरु आफैलाई सामना गर्न सक्छन्, तिनिहरुको साथी मान्छे र तिनिहरुलाई बनाउनसंग दिक्दार हुन्नन । के तपाईले मुल्य तिर्नुभएको छ - के तपाई इच्छा जाहेरर् गर्नुहुन्छ - यदि हो भने, फेरि पछि तपाई अर्थ र उद्देश्यमा भोको हुनुहुनेछैन ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशजिवनको अर्थ के हो?